Hledat firmy v obci Ohrazenice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Ohrazenice celá historie

Nejstarší doklady osídlení

Nejstarší doklady osídlení Pojizeří jsou staré až 250.000 let, období starších čtvrtohor – pleistocén. Podél Jizery se pohybovaly malé skupiny sběračů a lovců. Terén byl porostlý severskou tundrou nebo stepí, podle toho jak se střídaly jednotlivé cykly ledových a meziledových dob.

První písemné zprávy

Třebaže Ohrazenice jsou stará osada , nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné , máme o nich velmi málo písemných zpráv . Zatím první známá písemná zmínka pochází z roku 1547 (některé prameny mylně udávají rok 1543), kdy byl pro účast na vzpouře proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hruborohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 osedlými sedláky a mimo ně ještě snad nějaký chalupník. Nutno ještě podotknout , že staré zemské desky byly zničeny při požáru archivu zemských desek za husitských válek .

Století 19-té; Pyrám

Roku 1813 byly v obci dostavěny tři státní silnice . Na památku toho byl postaven na jejich křižovatce sloup – pyrám , ( současná výška je 8,44 m ) jedná se o největší rozcestník ,svého druhu , v naší republice . K slavnostnímu odhalení přijeli prý z Jičína tři císařové : rakouský, ruský a pruský . ( V Jičíně měli jednání o vytvoření spolku proti Napoleonovi ) . V roce 1819 byl u pyrámu postaven zájezdní hostinec Karla Berana - na místě kde stával hostinec U zlaté husy . Byl stanicí pošty , byly zde pokoje pro cestující a stáje pro koňská spřežení .

Ve válce 1866 táhl hlavní pruský sbor od Sychrova ke Svijanům západně od nás , ale do vsi zaletovaly dělostřelecké náboje a působily škody na majetku . Obyvatelé se tenkrát ukryli v lesích .

První světová válka

První světová válka nám přinesla samostatnou republiku , byla vykoupena utrpením a životy . U nás tyto oběti připomíná pomník padlých (celkem 26 padlých).

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.