Nejvýznamnější památku Čejkovic představuje bývalý panský dvůr, jehož barokní budovy byly přestavěny r. 1815 a přízemní objekt skrývá i pozůstatky renesanční tvrze Vildštejna.

Hledat firmy v obci Čejkovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Čejkovice 5 firem

OBEC Čejkovice - Čejkovice č. 64Fotografie u firmy

MŠ Čejkovice - Čejkovice č. 64

U HAŠKŮ - Čejkovice č. 81

MTM-ZAS spol. s r.o. - Čejkovice č. 1

ELEKTRO KAPA s.r.o. - Čejkovice č. 111

Historie obce Čejkovice celá historie

Od středověku až do roku 1848 byly Čejkovice rozděleny mezi dvě vrchnosti.

Začátkem 15. století patřila část vesnice bohatému budějovickému měšťanu Mikuláši Faulfišovi, zemřelému v r. 1411 a poplužní dvůr měl do své smrti r. 1414 Petr z Čejkovic. Po jeho smrti získali dědictví machovičtí vladykové. Ve druhé polovině 15. století náležela část osady vladykům Kunášům z Machovic a druhý díl Faulfišův byl majetkem budějovické rodiny Pukliců ze Vztuh. Kunášové sídlili na machovické tvrzi, ale po stavovském povstání o svůj majetek přišli. Tvrz byla opuštěna a začala chátrat. Zřícenina byla jako rodová památka zachována do konce 18. století, ležela mezi rybníky Horním a Dolním Machovcem. Zdivo bylo později rozebráno, zbytky staršího tvrziště jsou mezi silnicí Křenovice – Čejkovice a rybníkem Motovidlem.

Jindřich Kunáš rodové sídlo opustil a přímo v Čejkovicích, patrně v období let 1587-1589 si vystavěl vlastní renesanční tvrz, kterou nazval Vildštejn. Posledním Kunášem na Vildštejně byl Jiří Jaroslav, který v roce 1687 prodal tvrz se dvorem a několika vesnicemi knížeti Ferdinandovi ze Schwarzenbergu. Tím připadla tato část vesnice k hlubockému panství. Druhá část vesnice patřila královskému městu Budějovicím.

Nejvýznamnější památku Čejkovic představuje bývalý panský dvůr, jehož barokní budovy byly přestavěny r. 1815 a přízemní objekt skrývá i pozůstatky renesanční tvrze Vildštejna. Na návsi stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou a také pomník padlých v první světové válce. Na návsi se zachovalo několik památek lidové architektury, severozápadně od vsi stojí boží muka. Podle pověsti označují masový hrob mrtvých z kruté bitvy za třicetileté války.

Obec je obklopena rybníky, východně leží Čejkovický, dříve nazývaný Puklicovský, jižně je rybník Mlýnský, a pod ním Blatec. Středověkého původu jsou rybníky jižně ode vsi, které patřily k machovické tvrzi- Horní a Dolní Machovec, Motovidlo a největší Vyšatov.

Prvními spolky, které se v obci založily byl sbor dobrovolných hasičů na jaře roku 1912, ale započaté dílo bylo překaženo a řádně byl hasičský sbor ustanoven v roce 1923. Dále to byl okrašlovací spolek, jehož členové osázeli lípy u pomníku padlých v první světové válce. Dalšími 23 lipami osázeli náves v roce 1930. Do r. 1932 se traduje vznik baráčnické obce Vitoraz, dále spolek ochotníků „Jirásek“, který si v r. 1922 zřídil vlastními silami jeviště a divadelní představení pořádala i školní mládež.

Elektrický proud byl do obce zaveden roku 1940, telefonní spojení v roce 1948, zemědělské družstvo vzniklo v r. 1950, pravidelná linková doprava v roce 1959.

Škola byla otevřena r. 1815, předtím děti docházely do farní školy v Pištíně. Vlastní školní budova byla postavena na paměť 40. výročí panování Františka Josefa I., připomíná to základní kámen z r. 1888 a vyučovalo se zde až do roku 1976. Mateřská škola zde byla otevřena roku 1950. V roce 1950 si občané svépomocí postavili kulturní dům – taneční sál na místě bývalého ovčína. Je to přízemní budova, kterou obec využívá dodnes.

V obci byly živnosti: hostinský, kolář, kovář, kramář a pekař, obchodník se smíšeným zbožím, lihovar. Lidé v obci hospodařili na svých gruntech, obhospodařovali svá pole a živili se zemědělskou výrobou.

Demografické údaje

OBEC Čejkovice

Čejkovice č. 64, 37341, Hluboká nad Vltavou

Osoby

  • Mgr. Plášilová Koželská Zuzana, starosta

Kontakty

Vlajka

1 části obce:

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.