Hledat firmy v obci Zdemyslice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Zdemyslice
Živé firmy - počet: 6, obec Zdemyslice

ČEJKA MARTIN - Zdemyslice č. 68

EKOTUK - Zdemyslice č. 199

KNOTOVÁ DANA - Zdemyslice č. 86

KOLOSEUM DANCE TEAM PLZEŇ - Zdemyslice č. 88

OBEC Zdemyslice - Zdemyslice č. 159Fotografie u firmy

VOSTRÝ VILÉM-NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA - Zdemyslice č. 193

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

KOLOSEUM DANCE TEAM PLZEŇ - Zdemyslice č. 88

KNOTOVÁ DANA - Zdemyslice č. 86

OBEC Zdemyslice - Zdemyslice č. 159Fotografie u firmy

Historie obce Zdemyslice celá historie

První písemná zmínka o vsi Zdemyslice je z roku 1115 za panování českého knížete Vladislava I., kdy obec patřila ke kladrubskému klášteru. Z roku 1239 je doloženo, že Zdemyslice spolu se vsí Kamensko patřily děkanátu rokycanskému. V roce 1371 opat nepomuckého kláštera Geslach ustanovil Adama za faráře v Nepomuku a později ve Zdemyslicích. V té době, tedy na rozhraní 14. a 15. století, sahal majetek nepomuckého kláštera od Zdemyslic až ke Zdebořicům na Plánicku.

Další zmínka o Zdemyslicích je z roku 1420, kdy jistá listina přisvědčuje otci Viléma z Netunic rybník Myšlovský, ves Střížovice, Lhotu, Blovice - městečko, Zdemyslice a další, a list krále Zikmunda, který tuto zástavu potvrzuje. Po vypálení nepomuckého kláštera husity v roce 1420 klášter pustl. Za vlády Ferdinanda I. (1526 - 1564) byl klášter zrušen a celé klášterní zboží (včetně obce Zdemyslice) bylo uděleno v dědičné držení Adamu ze Šternberka. Berní rula plzeňského kraje z roku 1654 pro obec Zdemyslice rozdělovala vesnici mezi panství hradišťské (držitel Kryštof Rudolf Karel ze Svárova) a panství nebílovské (držitel Jan Adam Kokořovec z Kokořova).

Až do roku 1850 měly Zdemyslice, tak jako všechny obce, svého rychtáře. V roce 1850 byla zavedena obecní zastupitelstva v čele s představeným obce, pro kteráho se později užíval název starosta. Činnost obecního zastupitelstva a obecní úřad zanikl 21.5.1945 dle ústavního dekretu prezidenta republiky z 4.12.1944, a byl zřízen Místní národní výbor v čele s předsedou. Po tzv. sametové revoluci v roce 1989 byly národní výbory zrušeny a v roce 1990 bylo zvoleno opět obecní zastupitelstvo v čele se starostou.

OBEC Zdemyslice

Zdemyslice č. 159, 33601, Blovice

Osoby

  • p. Jindra Zdeněk, starosta

Kontakty

1 části obce: