Hledat firmy v obci Žatec
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Žatec celá historie

9. století n.l. - zahájení osidlování dnešního katastru města

1004 - První písemná zpráva o Žatci v kronice Thietmara Merseburského

1099 - Na hradě v Žatci strávil vánoce Břetislav II. s budoucím polským panovníkem Boleslavem III.

1111 - Správcem Žatce je Soběslav, bratr knížete Vladislava I.

1248 - Žatec je poprvé uveden jako středověké město

1261 - Žatečtí právovárečníci získali právo vařit pivo

1265 - Přemysl Otakar II. udělil městu významná privilegia

1335 - Jan Lucemburský udělil žatecké městské škole právo volit rektora a učitele

1348 - První písemná zpráva o chmelnici v Žatci

1405 - Řemeslníci natrvalo vytěsnili patriciát ze správy města

1414 - Papež vyhlásil nad městem klatbu

1421 - Žatec odrazil vojska II. křížové výpravy

1539 - Zavedení zvláštního pečetidla, zaručujícího originalitu žateckého chmele

1567 - Město má 700 obydlených domů a téměř 5.000 obyvatel

1582 - Město postihla veliká povodeň při níž se utopilo asi 150 lidí

1602 - Nejstarší vyobrazení Žatce a jeho chmelnic od Jana Willenberga

1619 - Žatec navštívil „zimní král“ Fridrich Falcký

1621 - Poprava Maxmiliána Hošťálka na Staroměstském náměstí

1767 - V Žatci jsou 4 pivovary a 20 sladoven

1788 - Žatec se stal sídlem krajského úřadu a požár zničil 284 domů

1801 - Uveden do provozu Měšťanský pivovar na Žižkově náměstí

1827 - Přes Ohři postaven řetězový most - první svého druhu v Čechách

1833 - Byl založen chmelařský spolek na ochranu kvality chmele

1860 - Vznik žateckého chmelného trhu

1884 - Založena Známkovna chmele města Žatce

1929 - V Žatci vystoupila Josephine Baker - taneční hvězda pařížského Folies Bergere

1930 - Ve městě žije 18.100 obyvatel

1934 - Ve městě je registrováno 161 chmelařských firem a 53 balíren chmele

1997 - Slavnostní otevření Chmelařského muzea

2004 - Oslavy Milénia města

V historických pramenech se jméno Žatce uvádí poprvé v kronice Thietmara Meserburského v r. 1004. Další písemné zprávy z 11. - 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko. Vznik feudálního města je završen listinou z r. 1265, kterou král Přemysl Otakar II. uděluje Žatci důležitá privilegia. Zdrojem prosperity města byla zejména řemesla, zemědělství a obchod. Později se Žatec prosadil jako centrum známé chmelařské oblasti. Zanedbatelná není ani kulturní historie města - zejména jeho Latinská škola. Kolem r. 1400 zde jako rektor působil Jan ze Žatce, autor literárního německého díla "Oráč z Čech". Pod jeho vedením se žatecká městská škola stala jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších v Čechách. V 15. století patřil Žatec k oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod hradbami města poražena vojska II. křížové výpravy. V 16. století se Žatec řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je zachycena na vedutě kreslíře Jana Willenberga z r. 1602. Důsledkem třicetileté války byl nejen hospodářský pokles ale i odchod mnoha obyvatel Žatce do emigrace. Mění se náboženský a národnostní ráz města. Přesto zůstal Žatec střediskem kraje až do r. 1850, poté byl sídlem okresního hejtmanství. Historický střed města, který byl v r. 1961 vyhlášen městskou památkovou rezervací, je souborem významných staveb a architektonických slohů od doby románské po secesi.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.