K hodnotným objektům lidové architektury patří usedlost čp. 7 - přízemní stavení s roubeným trojdílným jádrem. Hmotně tradiční chalupa s roubeným jádrem, bez detailů, patrně z 19. století a hmotně tradiční roubený špýchar. V jihovýchodní části obce s

Hledat firmy v obci Všechlapy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Všechlapy 16 firem

OBEC Všechlapy - Všechlapy č. 200webFotografie u firmy

K hodnotným objektům lidové architektury patří usedlost čp. 7 - přízemní stavení s roubeným trojdílným jádrem. Hmotně tradiční chalupa s roubeným jádrem, bez detailů, patrně z 19. století a hmotně tradiční roubený špýchar. V jihovýchodní části obce s

KOUPELNYMBURK.CZ - Všechlapy č. 100web

Služby v oblasti návrhů, výstavby a rekonstrukcí koupelen, kuchyní a podlahových krytin. Práce v oborech voda - plyn - topení, elektrikářské práce, obkladačské a zednické práce, montáže koupelnového vybavení, kuchyňských linek a podlah, dopravy atd.

STAVBY MATYÁSEK s.r.o. - Všechlapy č. 270web

PANOVEC JIŘÍ - Všechlapy č. 69

HROMOSVODY PERUN-PAVLOVIČ JIŘÍ - Všechlapy č. 165

BALATKA MIROSLAV - Všechlapy č. 55

AUTO MOTO LANDA s.r.o. - Všechlapy č. 215

MŠ Všechlapy - Všechlapy č. 86

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Nymburk - Všechlapy č. 77

HLAD TOMÁŠ - Všechlapy č. 259

KOSTKA INTERIER-TRUHLÁŘSTVÍ - Všechlapy č. 8

COOP JEDNOTA Všechlapy - Všechlapy č. 75

BĚLA FRANTIŠEK - Všechlapy č. 203

JEŘÁBEK VÍT-TRUHLÁŘSTVÍ - Všechlapy č. 117

COUNTRY SALÓN FALDO - Všechlapy č. 190

BĚLOVÁ VĚRA - Všechlapy č. 203

Historie obce Všechlapy celá historie

Ze zápisů v kronice obce se dozvídáme, že v dávné době v katastru obce podle získaných nálezů bylo sídliště lidu pravěkého. Svědčí o tom nálezy částí kostry mamuta při zhotovení silnice směrem k Nymburku nebo nálezy různě opracovaných kamenů mezi obcemi Všechlapy a Krchleby. Tyto nálezy byly sebrány občanem p.Josefem Pavlouskem a odevzdány k prozkoumání do nymburského muzea. Přes náš katastr vedly významné stezky např. Husovská a Kladenská (přes Strackou alej). Tyto se křižovaly v dolní části obce č. p. 8 (asi v místech mezi kapličkou se zvonem a ulicí, vedoucí do Bobnic). Po těchto stezkách (ale také přes hluboké lesy od Mladé Boleslavi) sem proudily různé kmeny. Vesnice je jednou z nejstarších obcí v okrese. Byla započata v době hradištní tj. asi před 900 lety, a protože se zde usídlili většinou samí muži, kteří střežili bezpečnost cest, převáděli kupce a ostatní přes lesy k Vltavě a přes bažiny k Bobnicím a Budiměřicím, byla tato ves nazvána Všechlapy při Klobuši.

První písemné zprávy historiků z roků 1223 mluví o tom, že ve Všechlapech sídlil Janek Všechlapec ze Všechlap se svými dvěma bratry. Tento rod se udržel až do roku 1508. Vlastnili „svěží“ tvrz a v ní velký dvůr byl v prostoru č. p. 2 až 7 a vévodila mu věž, která byla z dálky viditelná. Od roku 1223 zde bydlel také rod Janků ze Všechlap (taktéž se dvěma bratry), od roku 1336 rod Stiborů a Jašků., od roku 1390 Peškovi ze Všechlap. Tento pan Pešek volil Jiřího z Poděbrad hejtmanem Boleslavského kraje (roku 1440). Roku 1510 je uváděn Doubravec ze Všechlap jako majitel tvrze.

Vilém Komický ze Žirnoc a Stiborče, který byl hejtmanem kraje Litoměřického, prodal roku 1542 Všechlapy městu Nymburku a roku 1547 „pozbyl“ Všechlapy, které patřily králi Ferdinandu I. panství poděbradskému. Roku 1558 koupil od krále Všechlapy a Krchleby pan Kašpar Gronovský z Gronova. Po něm zdědila Všechlapy Anna Gronovská, dcera Kašpara a provdala se za Chlivenského z Rizenska. Po smrti Anny se Jan znovu oženil s Kateřinou z Hiršova. Od roku 1618 byla ves v držení Hedviky z Habartic a jejich dětí Adamem, Václavem, Vilémem a Liduškou. Protože rodina byla podobojí vírou, museli roku 1631 uprchnout do Saska (v té době byla 30letá válka) a celé jmění jim zkonfiskoval generál Albrecht z Valdštejna a 280 tisíc grošů podstoupil svému bratru.

Avšak v roce 1636 dle císařského rozkazu bylo podstoupení panství Všechlapské plukovníkovi císařské armády hraběti Ottovi – Bedřichovi z Harrachů. Ti měli panství Vlkavské a Všechlapské až do roku 1789 a když brzo na jaře roku 1790 zemřel, panství držela jeho manželka – vdova Josefa až do roku 1890.

Pozdější zápisy se dochovaly již z doby, kdy všechlapský dvůr vlastnili majitelé loučeňského zámku rod Thurn – Taxisů, jejichž panství sahalo až k Poděbradům, ale to již začala I. světová válka, která skončila roku 1918 vyhlášením samostatnosti. Poté byly zakládány různé spolky např. hasiči, ochotnický spolek, který hrál divadlo, tělovýchovné jednotky (byla založena obec Sokolská). Asi v letech 1935 – 39 byla postavena dřevěná tělocvična (v místech dnešní ubytovny u hlavní silnice) a tam se scházela vesnická mládež, aby cvičili pod názvem „Tyršova Župa“.

V publikaci „Staré paměti osad soudního okresu nymburského“ Fr. Mikoláška z roku 1901 se o Všechlapech mimo jiné uvádí, že do r. 1547 náležela osada městu Nymburku, pak k Poděbradům a r. 1558 ku Vlkavě přidělena byla. V reg. důchodních z r. 1542 se tu jmenují: Tůma Lištýr měl spláceti usedlost po 1 kopě, uvolil se spláceti po 3 kopách. Průhca platil za dvůr po 4 kopách. Tolikéž Vítová po Mhaurkovi splácela dluhy Mhaurková. Konečně se jmenuje Markesha Vondráčková. O něco později platili: Jan Průcha 1k 15gr., Síla Vaněk 8gr., Martin 49gr. 2 den., Mach od drába 15gr., Hrčková 8.gr.

Roku 1553 bylo tu 10 usedlých: Jan Průcha měl statek se 3 lány rolí, Havel 2l., Jíra Čihák 5/4l., Jindra Drbal 5/4l., Martin Dráb 1l., Martin Machů 1l., Petr Roubíček 1l., Matěj Děveček 2/4l., Vaněk Síla 1/4l., Pavel Vodrole 1/4l. Hospodáři platili celkem 11 kop 45 gr. a 43 slepice ročně úroku. Již tehda byla tu krčma výsadní, kde čepovalo se pivo nymburské, z něhož platil se groš ze sudu posoudního.

Ve století 17. připomínají se hospodáři na 3 usedlostech: Jiří Fišmajstr, byl hospodářem do r. 1623, po něm Bartoň Šolc, Jíra Ota, Šimon Jeník a od r. 1694 Václav Unšovský.

Na jiném statku hospodařil od r. 1617 Matěj Janda. Po něm Šimon Nebeský, Václav Benda, Jan Šolc, Václav Sameš, Václav Ota a od roku 1700 syn jeho Matěj. Na statku Ottově hospodařil později Václav Sameš.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.