Hledat firmy v obci Vlčeves
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Vlčeves 1 firma

OBEC Vlčeves - Vlčeves č. 50

Historie obce Vlčeves celá historie

První písemná zpráva pochází z roku 1379.

Obec Vlčeves - na základě výnosu ministerstva vnitra ze dne 23.6.1923 čís. 43.354 změněn podle zákona ze dne 14.4.1920 čís. 266 Sb. a nařízení úřední název zdejší obce místo dosud užívaného názvu Vlčoves na Vlčeves.

Vesnice až do konce 16. století příslušela k choustnickému panství. Poslední Rožmberk Petr Vok ji v roce 1557 i s dvorem postoupil Václavu Vítkovi ze Rzavé, který si začal predikát z Vlčevsi. Ves po jeho smrti drželi synové Adam a po něm Zdeněk. Později se zde připomínala jako paní Regina Magdalena Doupovcová z Olbramovic, za níž tu ve třicátých letech 17. století bylo usedlých a 7 gruntů zničených od vojáků, které nebyly osívany a byly pusté.

V druhé polovině 17. století ve Vlčevsi vládl Heřman František Malovec, který zemřel roku 1671, a potom se tu stala paní rytířského rodu Magdalena Dorota Špulířová s manželem Janem Jiřím Dohalským. Zboží v roce 1704 získal Jan Václav Vražda, rytíř z Kunvaldu, hejtman bechyňského kraje, a za dva roky na to Dysmas Obytecký z Obytec, od kterého převzal statek jeho bratr Augustin Václav. Další majitel Vlčevsi, Antonín Deym ze Stříteže, zemřel v roce 1727. V roce 1750 hraběnka Herbensteinová prodala zboží hraběti Ferdinandu z Desfours, který je spojil se svým radenínským panstvím. Vraždové z Kunvaldu byli zásluhou Jana Václava místokomorníka Českého království, povýšeni do panského stavu v roce 1759. V modrém štítě měli zlatého baziliška, který byl i v klenotu. Větev Vraždů vymřela v polovině našeho století.

V roce 2012 byl Obci Vlčeves předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělen znak a vlajka.

Znak: „ V modrém štítě stříbrný vykračující vlk s červenou zbrojí nad stříbrnou vlnitou patou s červenou lilií. "

Obecná figura vykračujícího vlka představuje tzv. mluvící znamení vyjadřující zřetelně název obce „Vlčeves". Obecná figura lilie jakožto atribut připomínající sv. Annu symbolizuje místní část "Svatá Anna", poutní místo s kostelíkem sv. Anny, pramenem a někdejšími lázněmi.Heroldská figura vlnité paty štítu doplňuje a podtrhuje figuru lilie a odkazuje tak na lázně Svatá Anna a kromě toho také na místní potoky a tedy i historickou škrobárnu a mlýny. Kombinace tinktur stříbrné, červené a modré koresponduje s tinkturami erbu Krakovských z Kolovrat, zakladatelů lázní Svatá Anna v 18.století.

Vlajka: představuje doslovné opakování znaku „List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý vlnitý třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, v poměru 7:3. V modrém pruhu bílý vykračující vlk s červenou zbrojí. V bílém pruhu červená lilie. Poměr šířky k délce je 2:3."

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.