Velenov se rozkládá v západní části Drahanské vysočiny. Geologickým podkladem je zde prahorní rula. Proto také půda kolem vesnice je štěrkovitá.

Hledat firmy v obci Velenov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Velenov 4 firmy

OBEC Velenov - Velenov č. 74Fotografie u firmy

PENZION ATHÉNA - Velenov č. 186Fotografie u firmy

VYMONA s.r.o. - Velenov č. 82

MK-TECHNIK s.r.o. - Velenov č. 95

Historie obce Velenov celá historie

První písemná zmínka o obci Velenov je z roku 1378. Dle pověsti nese obec jméno po ptáčníku Velenovi, jemuž byla za pohoštění brněnského knížete okolní krajina darována. Podle pověsti o založení hradu Boskovice, založil onen hrad právě Velen, který na území Velenova měl svoji chýši a lovil zde ptáčky. Podle této pověsti se zachovali i některé názvy částí v katastru obce - Čihatky a Věchtenec. Od roku 1547 patří tehdejší Velenov pod boskovické panství.

V obci je několik historických památek místního významu. Jedná se převážně o sakrální stavby: zvonice, božích muk a tesaného dřevěného kříže z roku 1842. Za zmínku stojí i dům č.10, který je postaven z tesaných trámů.

Obec Velenov se v průběhu dvacátého století velmi dynamicky rozvíjela. Veřejný vodovod z roku 1906, tehdy ještě z dřevěného potrubí, byl rekonstruován v šedesátých letech. Od r. 1928 byla obec členem Středomoravského lesního družstva, které svoji činnost obnovilo v r. 1995. V roce 2008 prodejem dvou podílů v tomto družstvu ukončila obec své členství. Další nejvýznamější mezníky minulého století jsou zaznamenány v několika kronikách obce, školy a Sboru dobrovolných hasičů. Za zmínku stojí:

1791 - založení školy ve Velenově, od roku 1876 se začíná učit v nově postavené škole. Prvním učitelem byl pan Winkler.

1906 - vybudování 11 obecních studen a obecního vodovodu.

1922 - založení Sboru dobrovolných hasičů.

1929-33 - stavba hasičské zbrojnice.

1931 - elektrifikace obce.

1929 a 1946 - oprava a rozšíření spojovací cesty do Valchova.

1954 - založení JZD, 1957 výstavba kravína a 1962 výstavba vepřína.

1960 - rekonstrukce vodovodního řádu a rozšíření vodojemu.

1971 - rekonstrukce prodejny.

1966 a 1972 - provedena bezprašná úprava místních komunikací.

1973 - sloučení JZD do JZD Vrchovina v Benešově.

1974 - provedena úprava středu obce do současné podoby, odhalení památníku obětem I. a II. světové války.

1976 - uzavření školy ve Velenově - Žáci dojíždí do školy do Boskovic. Ukončení činnosti MNV Velenov a sloučení s NMV Valchov, ve Velenově ustaven občanský výbor.

1978 - kolaudace víceúčelové budovy OU v níž jsou provozní místnosti OU, sál pro 2OO osob, pohostinství, knihovna, sklad CO a hasičská zbrojnice.

1985 - vybudování přivaděče pitné vody ze skupinového vodovodu ze Suchého.

1986 - ukončení činnosti MNV Valchov a sloučení s MěNV Boskovice, ve Velenově ustaven Občanský výbor.

1993 - ukončení činnosti Občanského výboru., obec Velenov se stává samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Odkanalizování obce v rámci asanačních opatření vodního

1995 - rekonstrukce telefoního vedení a telefonizace obce.

1997 - plynofikace obce.

1999 - první etapa opravy MK balenou směsí.

2000 - dokončena rekonstrukce budovy OU včetně nové střechy.

2003 - rekonstrukce vozovky ve středu obce

Oprava části silnice do Valchova.

Vstup obce do Svazku obcí Boskovicko.

2004 - výměna části vodovodního potrubí v místní části Pohoř.

Rekonstrukce části místní komunikace v této části obce.

Dokončení silnice do Valchova.

Schválení územního plánu obce.

2005 - výměna části hlavního vodovodního potrubí v místní části Pohoř. Rekonstrukce části místní komunikace v této části obce.

2006 - koupě ideální poloviny rybníku na Suchém.

2009 - obnova a údržba zeleně v obci a pořízení nové zahradní techniky.

2009 - výměna oken a dveří v celém KD.

2009 - zahájena rekonstrukce vodovodu.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.