Hledat firmy v obci Útušice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Útušice 13 firem

MOBILHEIM PLZEŇ - ÚtušiceFotografie u firmy

HLINOVSKÝ JAN - Útušice č. 183

HAKON STEEL s.r.o. - Robčice č. 59, Útušice

ATEGA s.r.o. - Robčice č. 17, Útušice

ŠIK VLADIMÍR-UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ-ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA-ZÁMEČNICKÉ PRÁCE - Útušice č. 31

KLEMPOSTAV HORŠOVSKÝ TÝN s.r.o. - Robčice č. 59, Útušice

AUTODOPRAVA JAROSLAV ULČ, s.r.o. - Útušice č. 125

RACEK MARTIN - Útušice č. 131

FIŠERA MILOSLAV-AUTODOPRAVA - Robčice č. 4, Útušice

TRICER-TOP s.r.o. - Útušice č. 42

ROAD SERVICE 24 s.r.o. - Robčice č. 64, Útušice

KOUKOLÍK KAMIL Ing. - Útušice č. 44

OBEC Útušice - Útušice č. 59

Historie obce Útušice celá historie

Počátky osídlení území dnešní obce spadají daleko do minulosti. Jak dokazují archeologické nálezy pravěkého sídliště, byla tato oblast osídlena již před více jak 6000 lety, tedy v mladší době kamenné. Další nálezy pak ukazují i na pozdější osídlení, datované do ranného středověku. Vznik samotné obce Útušice pak spadá pravděpodobně do 13. století - v této době se řada vsí zakládala tak, že na určeném místě nejprve vznikla ojedinělá samota (dvorec), ke které se časem přistavěly další chalupy pro poddané. První dochovaná historická zmínka o obci pochází z roku 1393. V této době ji tvořilo zhruba 15 - 20 velkých zemědělských usedlostí, soustředěných podél hlavní komunikace, procházející územím od severu k jihu, a ve střední části se nacházela malá čtvrtkruhová náves. V této podobě ves zůstala dosti dlouhou dobu, nových usedlostí zde přibývalo jenom velice pomalu.

O vzniku názvu obce existuje několik domněnek, podle jedné z nich má název Útušice původ ve slově "Udušit se", či "Udusil se". Díky nářečí a zkomolení tohoto slova nakonec vznikl název "Hautušice". Mimo něj se v průběhu let užívala také řada dalších tvarů, jako např. Hutušice, Houtušice, Hutuší, Huduší, německý název zněl Autuschitz, český pak později Autušice, Outušice a od roku 1875 konečně Útušice.

O historii obce se nám bohužel nedochovalo příliš mnoho zpráv, víme však, že vývoj Útušic, ať už hospodářský či historický, byl vždy úzce spjat s osudy okolních větších obcí (např. Štěnovic), šlechtické vrchnosti a především s osudy města Plzně. Plnou hospodářskou nezávislost obec získala teprve v 19. století (roku 1850 se obce staly samostatnými správními jednotkami). V této době zde žilo na 230 obyvatel. 19. století přineslo Útušicím řadu změn. Kromě již zmíněného nabytí samosprávy to bylo roku 1848 také zrušení poddanství a robotní povinnosti, kterou byli lidé dlouhá léta sužováni, v druhé polovině století pak došlo v obci k další etapě vývoje. Během ní zde byl vedle řady nových usedlostí postaven také obecní úřad a budova školy. Již od počátku 19. století tu také stála kaplička se zvoničkou. O rozvoji celé obce jasně svědčí fakt, že na začátku 20. století zde žilo více jak jednou tolik obyvatel - k roku 1920 to bylo přesně 507 lidí, přičemž německé národnosti byl pouze jediný občan, všichni ostatní byli Češi.

Rozvoj a spokojený život v obci však přerušil příchod první světové války. Během ní lidé trpěli nedostatkem - mnoho předmětů (např. zvon ze zdejší kapličky) a naturálií bylo odváděno na válečné účely, brzy byly zavedeny potravinové lístky, ke konci války se již naplno projevoval hospodářský rozvrat státu, mnoho lidí v této době žilo na pokraji bídy. Válka ale v roce 1918 skončila a život v obci se po čase opět vrátil do starých kolejí. Po válce zde proběhla pozemková reforma, při níž bylo možné vykoupit nájemné pozemky - v této době tak byla na pozemcích řady chalup dodatečně dostavěna řada drobných hospodářských objektů. V roce 1922 byla do obce zavedena elektřina. Poklidný život však v Útušicích netrval příliš dlouho. V roce 1939 přišla druhá světová válka a s ní další útrapy a strádání. Také z nich se však Útušice po skončení války postupně vzpamatovaly a začaly se dále rozvíjet, proběhla zde výstavba nových rodinných domků, byla vystavěna nová prodejna potravin, adaptován obecní úřad a také zde vzniklo rozsáhlé středisko zemědělského družstva. První objekt tohoto střediska (kravín s kapacitou 96 ks) byl uveden do provozu již v roce 1954. V roce 1983 byla v Útušicích zrušena základní škola, děti tak dojíždějí do nedalekých Štěnovic.

V současné době (rok 2010) zde žije cca 484 obyvatel.

Demografické údaje