Hledat firmy v obci Týniště nad Orlicí
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

BAZENSERVIS, s.r.o. - Čapkova 538, Týniště nad Orlicí

MĚSTO Týniště nad Orlicí - Mírové nám. 90, Týniště nad Orlicí

MĚSTSKÁ POLICIE Týniště nad Orlicí - Smetanova 761, Týniště nad Orlicí

Historie obce Týniště nad Orlicí celá historie

Kdy vzniklo první osídlení v Týništi nad Orlicí není známo. Odborníci předpokládají, že obec byla založena v 11. století. Jméno Týniště připomíná staroslovanský hrádek „týn“ a slovo „týniti“ česání lnu, který se v okolí hojně pěstoval.

Nejstarší část města – náměstí – leží na nevysoké výspě vzniklé mnohaletou činností řeky u území zaplavovaném Tichou a Divokou Orlicí. Pod touto výspou se vytvořil brod, kterým překračovala řeku stará obchodní stezka. Ta vedla z Moravy na sever k Náchodské brance do Polského Kladska. Tato stezka byla křížena stezkou ze středu Čech k Potštejnu, odtud na Moravu a do Polska.

Osidlování okolí Orlice započalo v 11. století. Povýšení trhové vsi na městečko se událo kolem roku 1300. První písemný záznam o městečku Týniště pochází z roku 1361, o obci Štěpánovsko z roku 1336. Týniště od roku 1390 patřilo k majetku Půty z Častolovic.

V období husitských válek bylo Týniště nad Orlicí postiženo požáry, v roce 1431 Husitské oddíly z Hradce Králové vypálily Týniště n. O., kde vyhořely grunty i kostel. V roce 1454 bylo Týniště prodáno králi Jiřímu z Poděbrad. Za jeho vlády v roce 1470 bylo město vypleněno, to když utíkal z Čech Matyáš Korvín. V létech 1495 – 1556 patřilo Týniště pánům z Pernštejna a správu mělo v Potštejně. Toto období bylo obdobím moudré vlády – došlo k budování rybniční sítě, což přineslo v 15 stol. městu a lidem obživu. Někdy v této době, nejpozději v 1. pol. 16. stol. byl vybudován 17,5 km dlouhý spojovací kanál mezi řekou Bělou v Častolovicích a Dědinou v Třebechovicích p. O., zvaný též "Vantroka". Jedná se o významný doklad hospodářského a technického zařízení, sloužícího k napájení panských rybníků, mlýnů, pil a valch v Týništi n.O. a nejbližším okolí. V roce 1572 Hanuš Haugvic z Biskupic, majitel panství Týniště, organizoval po řece Orlici voroplavbu, která měla velký přínos pro místní dřevozpracující průmysl. Další dlouhé období bylo pro Týniště málo požehnané - střídali se držitelé, týniště n. O. platilo krutou daň třicetileté válce. Roku 1577 zadlužené týnišťské panství koupili bratři Jan, Jiří a Vilém Oprštorfové. V roce 1586 ho Bedřich z Oprštorfu spojil s panstvím Častolovice. Roku 1615 lehlo celé popelem. 2. října 1684 statky Týniště n. O. a Častolovice koupil Tomáš Černín z Chudenic.

Od roku 1695 patřilo panství Sternbergům. Vratislav ze Sternberga, nejvyšší purkrabí a královský místodržící, panství koupil a učinil z něho a dalších statků panství svěřenecké.

V roce 1733 postihl město poslední velký požár.

V rozvoji městečka znamenala převrat výstavba dvou železničních tratí: Severozápadní z Prahy do Hanušovic a Společnosti Státních drah z Chocně do Meziměstí. Byly otevřeny roku 1874 a 1875 a učinily z chudého zemědělského a řemeslnického městečka důležitou křižovatku, jež přinesla předpoklady ke vzniku průmyslového Týniště. 14. ledna 1874 po nově vybudované dráze Hradec Králové - Letohrad projel první vlak.

15. září 1907 byl v Týništi nad Orlicí založen Orlický komitét. Měl podporovat výstavbu vodohospodářských zařízení v povodí Orlice.

Od poloviny 19. století se měnil i vzhled městečka. Dřevěné domky (na náměstí s podsíněmi) ustupovaly stavením zděným; zástavba se rozšiřovala podél silnic; vznikaly nové ulice a čtvrtě.

V roce 1914, přesněji řečeno 1. února 1914, bylo Týniště nad Orlicí císařským rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšeno na město. K městu tehdy patřily okolní vesnice.

Nevyčerpatelné bohatství poskytuje les obklopující město. Týnišťským lesem se nazývala velká lesní skupina rozložená na sever od města a z jihu ohraničená silnicí z Častolovic do Třebechovic. Od nepaměti zůstaly jeho hranice nezměněny. Nad jinými dřevinami tu vždy převažoval borový porost a není náhodou, že se borovice dostala do městského znaku.

Lesy vždy spoluvytvářely podmínky života týnišťských lidí, ale dodávaly krajině i zvláštní ráz a půvab. Jejich nesčetná krásná místa vyprávějí o jejich dávné historii. Zachovávají je přírodní rezervace zřízené v roce 1954. Obora byla zřízena v roce 1770 (2100 ha) hrabětem Filipem ze Sternberka.

Zajímavým dokladem práce dávných předků je týnišťská struha. Náhon dlouhý 18 km byl dokončen před rokem 1400. Náhon dříve poháněl řadu vodních děl – mlýny, pily, tříslovny a valchy.

Město proslavili podnikatelé z oborů: koželužství, zpracování dřeva – pily, výroba nábytku a strojírenství. Po roce 1989 vznikla ve městě a okolí řada podnikatelských aktivit, ze kterých vyplývá předpoklad, že město Týniště nad Orlicí se stane vyhledávaným místem domácích i zahraničních investorů.

Demografické údaje