Obec Tuchořice se rozkládá asi 14 kilometrů JZ od města Loun a 11km JV od města Žatce, při okraji chráněné krajinné oblasti Džbánsko.

Hledat firmy v obci Tuchořice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Tuchořice 9 firem

DOMOV BEZ ZÁMKŮ TUCHOŘICE - Tuchořice č. 1webFotografie u firmy

POŠTA PARTNER Tuchořice - Tuchořice č. 123

OBEC Tuchořice - Tuchořice č. 123Fotografie u firmy

ZŠ A MŠ Tuchořice - Tuchořice č. 167Fotografie u firmy

ZŠ A MŠ Tuchořice - Tuchořice č. 100

COOP JEDNOTA Tuchořice - Tuchořice č. 19

HOPPEX TUCHOŘICE - Tuchořice č. 5

SSE EXPLO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - Tuchořice č. 15

ŠŮMA JAROSLAV - Tuchořice č. 58

Historie obce Tuchořice celá historie

Obec Tuchořice se nachází 9 km jihovýchodně od Žatce a první záznamy o její existenci jsou z roku 1239 - byly sídlem Adama z Tuchořic. V r.1300 ji drželi Přibyslav a Mikuláš z Tuchořic. Na konci 14. století patřila Matěji, Otíkovi a Janu Žáčkům z Tuchořic. Jejich potomci obývali zdejší tvrzi, která je poprvé doložena v roce 1454 za Petra z Tuchořic, až do roku 1519, kdy ji Radslav z Tuchořic prodal spolu se vsí Zikmundovi Bartošovi z Kamenice /zemřel snad mezi l. 1520 – 1530 /. Po něm se stali majiteli Lobkovicové, kteří připojili Tuchořice k panství bílinskému. R. 1547 koupil ves Jaroslav Dlask ze Vchynic, po něm ji držel jeho syn Jiří starší Dlask. V r. 1603 je doložen jako majitel Tuchořic Adam Kaplíř ze Sulevic. Poněvadž se podílel na stavovském povstání v l. 1618 – 1620, byl mu majetek,mezi jiným tvrz Tuchořice s dvorem a poddanými, konfiskován, avšak vzápětí vrácen jako léno. R. 1629 daroval císař Tuchořice Janu Aldringenovi, po jeho smrti Achilovi ze Soie /1635/. Po Achilově smrti r.1649 koupil statek Martin de Pachonhay. Tuchořice pak zdědily jeho dcery , z nichž Anna Terezie, provdaná za Ferdinanda Ludvíka z Vopinku, která se stala univerzální dědičkou, prodala ves s tvrzí, poničenou za třicetileté války, hejtmanu Žateckého a Litoměřického kraje Janu Antonínu Hýzrlovi z Chodova. Ten dal tvrz opravit. Od něho získal tento statek Kašpar František Clary-Aldringen, jenž jej v r. 1728 spojil s panstvím Dobříčany.

Kašpar František dal starou a sešlou tvrz strhnout a na jejím místě postavit jednoduchý barokní zámek. V r.1879 koupil Tuchořice s dvorem od teplických Clary-Aldringenů Alois Procházka, který je prodal žateckému továrníku Konrádu Blaschkovi, v jehož rodině zůstaly až do roku 1945.

Později sloužil zámek v Tuchořicích jako kanceláře státního statku a od roku 1952 zde byla zemědělská škola. V roce 1966 byla na zámku provedena generální oprava, kterou financovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož majetku zámek patřil. Od roku 1970 byl na zámku zřízen ústav sociální péče a je takto využíván dodnes. Současný název je Domov"Bez zámků" Tuchořice a zřizovatelem příspěvkové organizace je Ústecký kraj.

Zámek je začleněn do areálu hospodářských budov bývalého dvora. Je to jednopatrová obdélníková budova se stupňovitým štítem obráceným do vsi. Uprostřed je členěna rizalitem, který vybíhá do členěného vikýřového štítu v úrovni střechy. Interiér zámku je bez výzdoby. V posledních létech se několikrát upravoval, přičemž se změnila dispozice některých místností. K hlavní zámecké budově přiléhá věžovité stavení, vypínající se nad střechou zámku, s valbovou střechou a vikýřem do nádvoří. Pod střechou se táhne cimbuří, uzavřené úzkými okénky. Za budovou zámku je zámecký park, který je využíván klienty ústavu k odpočinku i ke sportu.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.