Hledat firmy v obci Těšetice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Těšetice 13 firem

O.K. ŠTEFKA A SYNOVÉ, spol. s r.o. - Těšetice č. 173

TRUHLÁŘSTVÍ-KOLMAN JIŘÍ - Těšetice č. 183

MARBIX-DJ, SOUND, LIGHT - Těšetice č. 33

AGENTURA SLUNÍČKO - Těšetice č. 198

MŠ Těšetice - Těšetice č. 62

POMONA TĚŠETICE a.s. - Těšetice č. 171

OBEC Těšetice - Těšetice č. 62Fotografie u firmy

RYNEK Těšetice - Těšetice č. 210

BEGASTAV - Těšetice č. 174

GOLF ARES - Těšetice č. 175

ZÁMEČNICTVÍ LEDNICKÝ - Těšetice č. 118

COOP JEDNOTA Těšetice - Těšetice č. 63

HEINEKEN ČR-DISTRIBUČNÍ CENTRUM TĚŠETICE - Těšetice č. 168

Historie obce Těšetice celá historie

Název obce Těšetice pochází od osobního jména Těšata. Do roku 1260 vlastnil Těšetice Jindřich z Dobelic, který dne 25. února 1260 daroval svůj dvůr v Těšeticích Louckému klášteru za roční plat dvou hřiven.

Od této doby přecházely Těšetice až do roku 1620 do rukou různých majitelů. Po roce 1620 byly panu Pertoltovi Bohobudovi z Lipého skonfiskovány a v roce 1625 i se statkem krumlovským, k němuž připadly, prodány knížeti Gundakarovi z Lichtenštejna.

Po třicetileté válce byla osada sice německá, ale měla značnou českou menšinu. V osadě bylo tehdy 16 lánů, 4 domy osedlé, 3 nově pusté a 26 starých pustých. Rolí nově obdělaných bylo 110 měr, rolí starých pustých 1562 měr a vinic starých pustých 144 měr.

Poddanské poměry: Těšetice platily o sv. Jiřím a sv. Michala 43 zlatých a 57 krejcarů, dávaly 32 slepic, 167 vajec a týdně robotovalo: 11 sedláků po 3 dnech se 2 koňmi, 4 půlláníci po 3 dnech s 1 koněm a 19 čtvrtláníků po 3 dnech pěšky.

Že byla osada poněmčena teprve v pozdních dobách dosvědčují některá česká jména tratí, jako například : Nádavka, Holitška, Sadky a Hájky. Rozloha obce 676 ha, skoro vesměs plodné půdy. Obecní pozemky měly v roce 1896 22 ha výměry. Roku 1673 byla prý pole pustá a ves téměř liduprázdná. V roce 1772 měla obec 337 obyvatelů, v roce 1834 v 68 domech 436 obyvatelů, v roce 1890 v 89 domech 516 obyvatelů a v roce 1900 498 obyvatelů, zemědělců většinou německé národnosti.

Na místě nynějšího kostela stála nepatrná kaple, která byla zbourána a v letech 1843 - 1847 nahrazena dnešním kostelem, nákladem moravského náboženského fondu. Dne 18. června 1848 byl kostel slavnostně požehnán, zasvěcen Nejsvětější Trojici a odevzdán bohoslužbám.

Místní fara byla zřízena v roce 1821. Protože nebyla používána a udržována, byla dne 20. října 1956 zbourána a vyzískaný materiál byl použit na stavbu již bývalého kulturního domu, který v roce 1995 vyhořel.

Škola byla postavena z náboženského fondu v roce 1829, přestavěna byla v roce 1892 nákladem obce a moderně zřízena v letech 1973 - 1974 nákladem 130000,- Kč. Pro stále ubývající počet žáků byla v roce 1984 uzavřena a přebudována nákladem obce na ubytovnu a jídelnu.

Historie však není úplná, protože se nedochovaly záznamy zejména z doby po 30- leté válce, až po naše nové osvobození v roce1945, kdy i tato, kdysi česká, ale poněmčená obec , byla definitivně osvobozena.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.