Hledat firmy v obci Světlá Hora
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Světlá Hora 33 firem

ELAP VÝROBNÍ DRUŽSTVO - Světlá č. 321, Světlá HorawebFotografie u firmy

Hlavní činností firmy je výroba a montáž řídicích systémů pro stroje a technologické celky se zaměřením na tlakové licí stroje, stroje na výrobky z plastů a gumy, stroje na výrobu šamotových a izolačních materiálů, výrobní linky aj.

HOTEL PARAMON - Suchá Rudná č. 23, Světlá Horaweb

Hotel Paramon - nacházíte se v krásném prostředí pohoří Jeseníků, jejichž dominantou je nejvyšší hora Praděd. Okolí Suché Rudné láká svou přírodou ke strávení nádherné dovolené jak v létě, tak i v zimě.

ČESKÁ POŠTA Rudná pod Pradědem - Světlá č. 340, Světlá Hora

ČESKÁ POŠTA Světlá Hora - Světlá č. 340, Světlá Hora

LUKOVSKÝ FRANTIŠEK - Světlá č. 244, Světlá Hora

PENZION JURÁŠ - Suchá Rudná č. 69, Světlá Hora

OBECNÍ KNIHOVNA Světlá Hora - Světlá č. 374, Světlá Hora

CHALOUPKA U POTOKA - Stará Voda č. 85, Světlá Hora

RK COMPUTER - Dětřichovice č. 2, Světlá Hora

HONS MIROSLAV - Světlá č. 269, Světlá Hora

HRUŠKA Světlá Hora - Světlá č. 354, Světlá Hora

HRUŠKA Světlá Hora - Světlá č. 332, Světlá Hora

ROZSYPAL LEO - Světlá č. 412, Světlá Hora

OBEC Světlá Hora - Světlá č. 374, Světlá Hora

CHATA ROZCESTNÍK - Suchá Rudná č. 82, Světlá Hora

NOVÁK MARTIN - Světlá č. 327, Světlá Hora

SPIRUTA STANISLAV - Světlá č. 311, Světlá Hora

HOLZBERG - Suchá Rudná č. 42, Světlá Hora

PODIVINSKÁ KATEŘINA-ÚČETNÍ KANCELÁŘ - Stará Voda č. 2, Světlá Hora

OKSKALA - Světlá č. 419, Světlá Hora

Historie obce Světlá Hora celá historie

První souhrnná data o založení obce LICHTEWERDEN se objevují v německy psané kronice, založené neznámo kdy a kým.

V první polovině 13. století zde mají svá jména potoky a vrchy.

Události z let 1633-1648 shrnul zdejší kronikář do jednoho odstavce, když napsal: "V roce 1642 přicházejí Švédové.

Obsadili Andělskou Horu a u naší obce založili 9. července velký vojenský tábor. Nejhůře bylo v létech 1643-1644, kdy generál Torstenson se zmocnil Bruntálu, a zdržel se zde do dubna 1644.

Rok 1662 je uváděn jako velice neúrodný, bez bližších podrobností.

Nebezpečí války s Turky v létech 1682-1683 vyvolalo v celém kraji zákaz taneční a jiné hlučné zábavy, a obyvatelstvo bylo vyzváno k pilné účasti na bohoslužbách. Vrchnost na krytí válečných výdajů zavedla tzv. tureckou daň a daň z komínů, které museli platit majitelé domů.

Téměř neuvěřitelně zní zpráva kronikáře z roku 1713, "Kdy v měsíci červenci se na pole naší obce snesla mračna kobylek, které zničily slibnou úrodu beze zbytku a uletěly jinam".

Pohroma střídala pohromu a již v následujícím roce 1714 zde byla morová nákaza.

V roce 1772 bylo zavedeno číslování domů.

V roce 1850 byly císařským patentem zrušeny vrchnostenské úřady a vznikla okresní hejtmanství, berní úřady, okresní soudy a zřízeny byly nové četnické stanice.

V roce 1883 byl v obci založen "Spolek dobrovolných hasičů".

Založení firmy Fridolína Springera vyrábějící bylinný likér PRADĚD, si vynucoval napojení obce LICHTEWERDEN a nejen jí na železniční trať Olomouc - Bruntál - Krnov, která byla v provozu již od roku 1872.

V roce 1895 byl ze zástupců obcí LICHTEWERDEN, Andělské Hory, Suché Rudné, Staré Vody a Staré Rudné ustaven komitét pro výstavbu železniční tratě Bruntál - Malá Morávka. S výstavbou bylo započato v roce 1899 a stavba dokon čena v roce 1901 a v měsíci květnu slavnostně otevřena. "Před tím bylo hodné zlobení, protože Andělská Hora, Stará Voda a Suchá Rudná chtěly mít nynější nádraží postavena blíže ke svým obcím. Nakonec vše dobře dopadlo a při zahájení provozu byla veliká slavnost, kdy oslavné řeči, střílení z hmoždířů, hudba a družičky nesměly chybět".

Pokles průmyslové výroby na přelomu 19. a 20. století se projevil i ve zdejší obci snížením počtu obyvatel, kteří zde postupně ztráceli práci. Proto byla věnována větší pozornost zemědělství "zejména pěstování hovězího dobytka, lnu a pícnin".

Rozvoj průmyslu byl dalším z impulsů elektrifikace obce, se kterou bylo započato počátkem roku 1919 a dne 4. prosince téhož roku se zde rozsvítila první žárovka.

V roce 1924 Topografická komise určila pro zdejší obec nový úřední název LICHTVARD.

Byl ustaven jeden společný národní výbor pro obce Světlá Hora a Rudná pod Pradědem, který takto působil do 31. prosince 1979. Dnem 1. ledna 1980 došlo ke sloučení obou obcí a byla vytvořena jedna obec s názvem Světlá Hora.

Demografické údaje