Hledat firmy v obci Smrk
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Smrk
Živé firmy - počet: 2, obec Smrk

AUGUSTIN VLADIMÍR - Smrk č. 92

OBEC Smrk - Smrk č. 30Fotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

AUGUSTIN VLADIMÍR - Smrk č. 92

OBEC Smrk - Smrk č. 30Fotografie u firmy

Historie obce Smrk celá historie

První zmínka o obci Smrk se nachází v zakládací listině třebíčského benediktského kláštera z roku 1104. V roce 1556 byla obec prodána Vratislavem z Pernštejna Oldřichovi z Lomnice na Meziříčí a Náměšti. V roce 1850 byla v obci postavena nová kaple, k níž byla v roce 1903 postavena nová věž a při té příležitostí byla opravena střecha kaple. Po těchto úpravách byla kaple dne 7. března 1903 vysvěcena P. Arnoštem Tvarůžkem z Vladislavi. Současně s kaplí byly posvěceny také dva kříže.

V roce 1905 byla v obci založena organizace sboru dobrovolných hasičů. O rok později v roce 1906 měla obec 44 čísel popisných a 272 obyvatel. V roce 1918 byla založena kronika obce, kronikářem se stal starosta obce Rudolf Chalupa. Dne 28. července 1918 byli rozhodnutím zastupitelstva obce čestnými občany Smrku na návrh Josefa Chalupy čp. 13 jmenováni František Staněk, předseda Českého svazu, Dr. Karel Kramář, předseda Národní rady a Alois Jirásek, spisovatel. V roce 1919 obec měla 55 čísel popisných a 288 obyvatel. V obecních volbách v tomto roce byl starostou obce zvolen Rudolf Chalupa, čp. 2, náměstkem František Man, čp. 3., radní Jan Báňa, čp. 22 a Karel Ležák, čp. 19.

Dne 17. května 1928 se v Praze uskutečnil Sjezd zemědělského lidu, kterého se zúčastnilo 10 občanů Smrku. Dne 9. září 1928 se Manifestačního zemědělského dne v Brně zúčastnilo 30 občanů Smrku. Dne 18. 12. 1928 proběhly volby do okresního a zemského zastupitelstva. Do zemědělské rady byl zvolen Rudolf Chalupa. V měsíci červnu v roce 1929 napáchala ve vsi mnoho škod velká vichřice.

V obecních volbách, které se uskutečnily v listopadu 1931, získala republikánská strana 7 mandátů a lidová strana 3 mandáty. Starostou byl zvolen Josef Man, čp. 12., který však dne 10. července1932 zemřel. Starostou byl zvolen František Křeček, čp. 16. V srpnu 1932 byl starostou zvolen Tomáš Chalupa, čp. 15. V roce 1933 byly slavnostně pojmenovány tři lípy u pomníku padlých na Lípy Švehlovy.

V roce 1937 zemřel Josef Labík, čp. 39, který se zasloužil o zřízení obecní knihovny a vychoval divadelní generaci.

Ve volbách do obecního zastupitelstva, jež se konaly v roce 1937, kandidovala pouze republikánská strana. Zvoleni byli: starosta Tomáš Chalupa, čp. 15, náměstek František Vlk, čp. 7, radní Alois Rybníček, č.p. 45 a František Neuman, čp. 1 a pokladník Josef Chalupa, čp. 15.

V roce 1940 byl i se synem zatčen gestapem Rudolf Chalupa, čp.2. Byli uvězněni v Brně v Sušilových kolejích. Koncem roku byli oba propuštěni.

V roce 1941 byl opět gestapem zatčen Rudolf Chalupa, čp. 2. Po pětiměsíčním věznění byl propuštěn. Po skončení 2. světové války v roce 1945 byl sestaven národní výbor v následujícím složení: za komunistickou stranu 7 členů, za lidovou stranu 4 členové, národně socialistická a sociálně

demokratická strana nebyly zastoupeny. Předsedou se stal člen komunistické strany Antonín Ondrák, čp. 9. Na podzim tohoto roku by sestaven ustavující výbor, v němž měly strana sociálně demokratická, komunistická strana i lidová strana po 4 zástupcích, předsedou byl Josef Chalupa, čp. 15 ze strany sociálně demokratické.

Ve volbách na jaře 1946 bylo zvoleno za komunistickou stranu 6 členů, za stranu lidovou 5 členů a za stranu za sociálně demokratickou 1 člen. Předsedou byl zvolen František Bouzek, čp. 25, člen strany lidové. V měsíci březnu roku 1950 došlo k reorganizaci národního výboru, komunistická strana měla 8 členů, strana lidová 3 a po 1 dobrovolní, J.SČ.Z. a nepartijní. Předsedou se stal člen komunistické strany Stanislav Rybníček, zemědělským referentem také člen komunistické strany Jan Čermák, finančním referentem člen strany lidové František Man a zásobovacím referentem rovněž člen strany lidové František Bouzek.

Ve volbách do Místního národního výboru na jaře 1954 byla již pouze jedna kandidátka. Bylo zvoleno 9 členů. Předsedou se stal opět Stanislav Rybníček, tajemníkem Jiří Man. Na jaře roku 1956 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo Smrk. Dne 20. března 1958 byl JZD Smrk jako prvnímu v jihlavském kraji předán čestný štít o beztuberkulóznosti stáda. Dne 7. října 1959 v obci vypukla slintavka. Obec byla 30 dní uzavřena. V roce 1961 došlo ke sloučení zemědělských družstev Kojatín a Smrk. V roce 1964 byla i obec Kojatín

přičleněna k obci Smrk. V roce 1966 byl v obci ustaven Svaz československé mládeže a založen sportovní klub Družstevník

Smrk. Bylo vybudováno sportovní hřiště za rybníkem na Liští.

V roce 1967 byla dokončena stavba školky a hasičské zbrojnice, čp. 10 a přestavěna kancelář místního národního výboru u kapličky.

Dne 15. října 1969 shořelo stavení čp. 6 a částečně čp. 7. V roce 1974 se sloučilo Jednotné zemědělské družstvo Smrk – Kojatín a Jednotné zemědělské družstvo Vladislav – Hostákov, aby se zanedlouho, a to přesně dne 27. listopadu 1976 dále sloučilo JZD Vladislav – Smrk s JZD Pyšel. V roce 1979 byla dokončena výstavba prodejny smíšeného zboží a hostince.

V prvních komunálních volbách po „sametové revoluci“ v roce 1990 byli do obecního zastupitelstva zvoleni Josef Man ml., č. 73, 153 hlasy, Josef Souček, č. 76, rovněž 153 hlasy, Miroslav Man, č. 60, 136 hlasy, Josef Ondrák, č. 4, 134 hlasy, Božena Balášová, č. 56, 119 hlasy, Vladimír Šabata, č. 28, také 119 hlasy, Zdeněk Chvátal, č. 34, 102 hlasy a Luděk Ondrák, č. 10, 78 hlasy. Obecní zastupitelstvo zvolilo starostou obce Miroslava Mana a místostarostou Josefa Součka. Miroslav Man na počátku roku 1991 ze zdravotních důvodů odstoupil ze své funkce. Starostou byl zvolen Josef Souček a místostarostou Josef Ondrák. V následujících komunálních volbách, které se konaly ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 byli do obecního zastupitelstva zvoleni Ing. Miroslav Cejpek, č. 85, 124 hlasy, Pavel Hort st., č. 79, 121 hlasy, Květoslava Křížová, č. 82, 113 hlasy, Dana Křečková, č. 16, rovněž 113 hlasy, Josef Souček, č. 76, 108 hlasy, Josef Ondrák, č. 4, 103 hlasy, Lubomír Man, č. 50, také 103 hlasy, Jaroslav Matoušek, č. 86, 92 hlasy a Pavla Hanáková, č. 81, 86 hlasy. Obecní zastupitelstvo zvolilo starostou obce Josefa Součka a místostarostou Ing. Miroslava Cejpka.

V komunálních volbách, které se konaly ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 byli do obecního zastupitelstva zvoleni Ing. Miroslav Cejpek, č. 85, 118 hlasy, Josef Souček, č. 76, 115 hlasy, Květoslava Křížová, č. 82, 108, hlasy, Dana Křečková, č. 16, 107 hlasy, Jiří Chalupa, č. 15, 97 hlasy, Zdeňka Hrušková, č. 74, také 97 hlasy, Josef Ondrák, č. 4, 85 hlasy, Lubomír Man, č. 50, rovněž 85 hlasy a Jaroslav Matoušek, č. 86, 78 hlasy. Obecní zastupitelstvo zvolilo starostou obce Josefa Součka a místostarostou Ing. Miroslava Cejpka. V komunálních volbách, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 byli do zastupitelstva obce zvoleni Zdeňka Hrušková, č. 74, 102 hlasy, Ing. Miroslav Cejpek, č. 85, 101 hlasy, Stanislav Mikyska ml., č. 21, 100 hlasy, Josef Souček, č. 76, 98 hlasy, Pavel Kopuletý, č. 24, 94 hlasy, Dana Křečková, č. 16, rovněž 94, hlasy, Lubomír Man, č. 50, 90 hlasy, Jiří Chalupa, č. 15, 81 hlasy a Josef Ondrák, č. 4, 72 hlasy. Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Josefa Součka a místostarostou Ing. Miroslava Cejpka.

V komunálních volbách, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006 byli do zastupitelstva obce zvoleni Ing. Miroslav Cejpek, č. 85, 121 hlasy, Vladimír Šabata, č. 28, 100 hlasy, Stanislav Mikyska, č. 21, 95 hlasy, Květoslava Manová, č. 55, 92 hlasy, Pavel Hort st., č. 79, 90 hlasy, Zdeněk Jetel, č. 65, 82 hlasy a Josef Souček, č. 76, 72 hlasy. Zastupitelstvo obce zvolilo starostou Vladimíra Šabatu a místostarostou Ing. Miroslava Cejpka. V prozatím posledních komunálních volbách, které se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010 byli do

zastupitelstva obce zvoleni Ing. Bc. Miroslav Cejpek, č. 85, 110 hlasy, Vladimír Šabata, č. 28, 106 hlasy, Pavel Hort st., č. 79, 105 hlasy, Zdeněk Jetel, č. 65, 101 hlasy, Květoslava Manová, č. 55, 92 hlasy, Stanislav Mikyska, č. 21, 89 hlasy a Markéta Chytková, č. 60, 50 hlasy. Zastupitelstvo obce zvolilo starostou Vladimíra Šabatu a místostarostou Ing. Bc. Miroslava Cejpka, DiS.

OBEC Smrk

Sídlo úřadu

Smrk č. 30, 67501, Vladislav

Osoby

  • p. Šabata Vladimír, starosta

Kontakty

1 části obce: