Obec se rozkládá na rozhraní chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Vizovické vrchoviny. Slopné leží v údolí říčky Horní Olšavy, která jižně od obce ústí do řeky Šťávnice.

Hledat firmy v obci Slopné
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Slopné
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

HRUŠKA-KM POTRAVINY - Slopné č. 74

MISAŘOVÁ ZDEŇKA-MASÁŽE - Slopné č. 30

PEONIA-DESIGN - Slopné č. 191

Historie obce Slopné celá historie

Historicky je vznik obce datován do počátku 13.století. První doložená písemná zmínka se nachází v archivech arcibiskupství olomouckého v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích již 20.srpna roku 1261. Později byla v majetku panství broumovského.

V sedmdesátých letech minulého století byla obec sloučena do integrovaného svazku obcí s obcemi Sehradice, Dolní Lhota a Horní Lhota.

Po převratu v roce 1990 získala obec znovu plnou samostatnost na základě rozhodnutí občanů obce.

V roce 2001 byly obci Slopné při příležitosti oslav 740. výročí první písemné zmínky o obci uděleny parlamentem ČR symboly obce znak a prapor. Znak obce má zelený, žlutě olemovaný podklad a jeho hlavním motivem je pes nesoucí chleba, jako symbol patrona slopenského kostela sv.Rocha. V levém horním volném poli je klas jako symbol převládající činnosti obyvatel, zemědělství. V posledních letech však tento druh obživy obyvatel obce ustupuje stále více do pozadí před činností průmyslovou.

Rozloha obce je 965,832 ha, z toho 384,732 ha je zemědělská půda, 527,926 lesní pozemky, vodní plocha 3,121ha, zastavěná plocha 11,42ha a ostatní plocha (komunikace, manipulační plocha) 38,636ha.

Celkově má obec 199 popisných čísel, ve kterých žije 577 obyvatel s trvalým pobytem. Již od počátku osmdesátých let minulého století má počet obyvatel obce klesající tendenci,která se však v poslední době zpomaluje. Nejvyšší známý počet obyvatel byl v padesátých letech minulého století a to 735 trvale přihlášených obyvatel obce.

Zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích

Překlad zakládací listiny cisterciáckého kláštera, která byla vůbec poprvé vystavena v dějinách města Vizovice dne 16.9.2011 za laskavého souhlasu olomouckého arcibiskupství, které ji poskytlo ze svých fondů ve správě Zemského archivu v Opavě, pracoviště Olomouc, je událostí opravdu velmi mimořádnou.

Jedná se o historicky první překlad této listiny a tuto zakládací listinu přeložil Mgr.Richard Psík,Ph.D., vedoucí semináře latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na žádost města Vizovice.

OBEC Slopné

Slopné č. 112, 76323, Dolní Lhota u Luhačovic

Osoby

  • Mgr. Heinz Pavel, starosta

Kontakty

1 části obce: