V roce 1997 získala obec 1. místo ve 3. ročníku soutěže o titul Vesnice roku. V roce 2003 obec převzala ocenění za 2. místo v evropském kole soutěže ENTENTE FLORALE (města a vesnice v květech a zeleni).

Hledat firmy v obci Svatý Jan nad Malší, část obce Sedlce
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Svatý Jan nad Malší, část obce Sedlce 5 firem

VALDAUF BRUSÍRNA - Sedlce č. 19, Svatý Jan nad Malší

KANAK s.r.o. - Sedlce č. 164, Svatý Jan nad Malší

CHALUPA SEDLCE - Sedlce č. 60, Svatý Jan nad Malší

SUMERAUER RADEK - Sedlce č. 56, Svatý Jan nad Malší

PÁSOVÁ PILA SVACHOV - Sedlce č. 67, Svatý Jan nad Malší

Historie obce Svatý Jan nad Malší celá historie

Legenda o vzniku obce Svatý Jan nad Malší praví, že farář Joanes Bernardius Riezenschopfer z Velešína uviděl jednoho večera roku 1732 nad Ločenickou horou svítit pět hvězd a tento úkaz si vyložil jako zjevení svatého Jana Nepomuckého.

Na památku zázračného zjevení nechal postavit na Ločenické hoře (624 m n.m.) kapli s obrazem sv.Jana z Nepomuku. Dostavěnou kapli posvětil však až Riezenschopfův nástupce Theofil Ignác Hostounský 16. května 1735.

Kolem kapličky vzniklo postupně třináct usedlostí. Kaplička se záhy stala oblíbeným, hojně navštěvovaným poutním místem.Kaplan Vojtěch Metla chtěl poutní místo učinit ještě známějším a tak roku 1777 zahájil sbírku na stavbu kostela, který by nahradil původní kapličku. Díky přispění místních občanů, obyvatel okol-ních vsí a za výrazné finanční podpory hraběte Buqouye z No-vých Hradů byl roku 1786 dostavěn kostel s ambity. Zajímavý architektonický komplex tvoří dlouhý jednolodní kostel uprostřed a tři ramena chodeb v čele a po stranách. Na plochostropé ambity, otevřené do prostranství u kostela arkádami, navazuje obydlí kněze. Kostelní věž, vysoká 37metrů, je dodnes dominantou širokého okolí. Po dokončení stavby kostela byla postavena v letech 1787 – 1789 škola a fara. Za prvé světové války, 17 února 1917, byly pro válečné účely odebrány dva zvony. Nové zvony byly do věže poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu nad Malší osazeny 8. července 1923. Věžní hodiny byly vsazeny na konci 19. století a byly koupeny z Velešína.

Sochu sv. Jana Nepomuckého nechal postavit v rove 1873 místní rodák Jan Nepomuk Vrzal-Šimek a vytesal ji samouk Jan Kadlec z Trhových Svinů.

V roce 1910 byla místní náves osázena 25 ks třešní a 50 ks stromků trnovníku akátu a kaštanu.

V roce 1919 byly před kostelem zasazeny sociálně demokratickou stranou lípy „Libuše“ a „ Masaryk“ a ten samý den založena Tělovýchovná jednota Sokol, která postavila zdejší školní obci pomník padlým ve světové válce. Další dominantu postavila na „plac“ v roce 1923 „Domovina“, spolek zemědělců ve Svatém Janě. Je jím žulový pomník na památku parcelace půdy dvora Svachova.

V roce 1895 se konaly v údolí řeky Malše pod Svatým Janem nad Malší velké vojenské manévry. Řídil je osobně císař František Josef I. K průzkumným účelům byl poprvé v historii vojska použit horkovzdušný balón řízený dvoučlennou posádkou. Informace od této posádky sloužily císaři k orientaci na bojišti a udílení dalších rozkazů. Manévrů se zúčastnilo zhruba padesát tisíc vojáků. Uvádí se, že se jednalo o posádky až z Vídně.

Demografické údaje

OBEC Svatý Jan nad Malší

Svatý Jan nad Malší č. 13, 37323, Svatý Jan nad Malší

Osoby

  • p. Balláková Růžena, starosta

Kontakty

Vlajka

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.