Hledat firmy v obci Rájec-Jestřebí
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Rájec-Jestřebí celá historie

Rájec – Jestřebí leží v turisticky vděčné, oku lahodící krajině, což dokládají i slova archeologa a badatele Moravského Krasu Jindřicha Wankela : „Půvabná Rájec září v nejkrásnějším slunečním svitu a zasluhuje právem jména, které má.“ Rájec má velmi dlouhou historii a patří k nejstarším obcím. Původní majitelé byli olomoučtí biskupové a právě na listině jednoho z nich, Jindřicha Zdílka / 1080 – 1150 /, z roku 1131 je první zmínka o Rájci. Je však pravděpodobné, že osada tohoto jména existovala již předtím.

O významu Rájce té doby svědčí jeho dva někdejší hrady. První stával v místech, kde se dnes říká „Na Hradisku“ a druhý někde v místech později vybudovaného renesančního zámku. Podoba hradů není známa. Zanikly pravděpodobně v dobách rozbrojů mezi moravskými markrabaty Joštem / 1354 – 1411 / a Prokopem / 1355 – 1405 /. Tehdy patřilo rájecké panství pánům z Rájce. V roce 1570 vybudoval Bernart Drnovský z Drnovic z hrádku v Rájci renesanční zámek, na jehož stavbu byly patrně použity kameny ze zbořených hradů. Dalšími významnými majiteli Rájce byli Roggendorfové, za jejichž vlády došlo k přestavbě gotického kostela do barokní podoby. Roku 1756 rájecký zámek vyhořel a krátce nato / roku 1763 / odprodali Roggendorfové rájecké panství rodu Salmů. Prvním rájeckým Salmem byl Antonín Karel / 1728 – 1769 /. Salmové dali v letech 1763 – 1769 vystavět klasicistní zámek francouzského stylu, který můžeme v Rájci obdivovat dodnes. Stavbu provedl architekt I.M.A.Canevale / 1730 – 1786 /. Autoři malířské výzdoby jsou František Antonín Sebastini / zemřel roku 1789 / a Kajetán Schamberger, jinak neznámý, jeho jméno se objevuje pouze v poznámkách historika J.P.Cerroniho. V roce 1767 byl založen anglický park, který byl do dnešní podoby rozšířen v roce 1830. V roce 1811 se stal majitelem zámku Hugo František Salm. Byl významným vědcem, ekonomem a předním, vědeckým organizátorem. Založil celou řadu továren a také železniční trať. Stal se členem řady vědeckých institucí doma i v cizině. Své poznatky z cest aplikoval v praxi v Rájci, Blansku i v Brně. Založil první cukrovar, první přádelnu vlny a výrobu umělecké litiny. Byl sběratelem vzácných obrazů. Tato sbírka, pocházející z celého světa, zdobí interiér zámku a je velmi zajímavá. K reprezentačním prostorám se přimyká rozsáhlá empírová knihovna, obsahující 60 000 svazků knih mnoha vědních oborů. Zámecké interiéry se dnes využívají k různým příležitostem. Velmi oblíbené je dnes fotografování v interiéru i exteriéru zámku při svatebních obřadech. Od salmovských dob se v hlavním hudebním sále muzicírovalo. Dnes se zde konají koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae a Kruhu přátel hudby. Interiér zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie doplňuje výstava původních kněžských rouch a ornátů. V prostorách kaple se koná 1x ročně pouť, a to vždy v nejbližší neděli k 15.srpnu. V kapli jsou umístěny náhrobní kameny rodiny Roggendorfů, přenesené sem z farního kostela.

Jestřebí je poprvé zmiňováno v písemných dokumentech v roce 1371. Patřilo pánům z Bořitova, kteří zde založili vladycké sídlo, dvůr Svéslav, který v roce 1590 již patřil Rájci a jeho majitelem byl hejtman Václav Šubíř z Chobyně. Jestřebí, ač bylo blízko Rájci, náleželo do farnosti bořitovské a až do roku 1850 bylo součástí černohorského panství. Poté jsou již jestřebské dějiny více spojeny s Rájcí, což je definitivně potvrzeno vznikem dvouměstí v roce 1960. V městské části Jestřebí se nachází kaple Svaté Anny. Tato byla vybudována v roce 1866 po odstranění dřevěné zvonice z roku 1813. Z této zvonice byl do nové kaple přenesen zvon, nesoucí letopočet 1813. Tento památný zvon byl v roce 1942 snesen a určen k roztavení pro válečné účely. Po osvobození bylo zjištěno, že se tak nestalo a byl tedy znovu zavěšen do jestřebské kaple. Náhradní zvon z roku 1944 dnes slouží jako umíráček.

HOLEŠÍN - první písemná zmínka z roku 1349, název odvozen od slova Holeš, ve znaku měl nápis Diedina Holešín. Původní majitel Čeněk z Lipého dědinu prodal Vokovi II. z Holštýna. Až v roce 1564 ji koupil Bernart z Drnovic a připojil ji k Rájci. V 17.století zde bylo 9 domů, v roce 1890 pak 43 čísel s 269 obyvateli, v roce 1900 45 čísel s 257 obyvateli,v roce 1873 postavena kaplička. Obcí protéká potok Holešínka.

Obchod se smíšeným zbožím s omezeným provozem. Holešín je součástí města Rájce - Jestřebí. Město má ve zdejším kulturním domě / postaven v roce 1998 , v témže roce provedena generální oprava kaple / pobočku knihovny.

Příjezd do obce od Rájce - Jestřebí.

KAROLÍN - první písemná zmínka 1760 - původně dvůr hraběnky Karolíny Roggendorfové / 18 domů /, z roku 1892 zápisy ze schůzí obecního výboru; bylo zde 31 domů a 226 obyvatel. Dnes 52 domů a 88 obyvatel.Obchod se smíšeným zbožím s omezeným provozem, letní občerstvení před obchodem. Obec je součástí města Rájce - Jestřebí, které zde má pobočku knihovny. Kaple z 19.století, železný kříž z roku 1818

/ chráněná kulturní památka / jako jeden z nejstarších křížů z tohoto materiálu. Malá přehrádka, vybudovaná v roce 1984, slouží ke koupání.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.