Hledat firmy v obci Prusinovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Prusinovice 20 firem

ČESKÁ POŠTA Prusinovice - Novosady 204, Prusinovice

MŠ Prusinovice - Zámčisko 170, Prusinovice

OBEC Prusinovice - Zámčisko 350, Prusinovice

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRUSINOVICÍCH - Přerovská 174, Prusinovice

KULTURNÍ DŮM Prusinovice - Zámčisko 371, Prusinovice

INBRUS s.r.o. - Souhrada 378, Prusinovice

ZŠ Prusinovice - Hlavní 78, PrusinoviceFotografie u firmy

JS KONSTRUKCE - Polní 431, Prusinovice

JURČÍK MICHAL - Novosady 65, Prusinovice

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ-SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - Prusinovice č. 191

AGROVA a.s. - Osvobození 85, Prusinovice

COOP Prusinovice - Prusinovice č. 354

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Prusinovice - Zámčisko 30, Prusinovice

IM-BRUSIVO s.r.o. - Přerovská 438, Prusinovice

METALBRUS s.r.o. - Přerovská 438, Prusinovice

DBS PRUSINOVICE s.r.o. - Lesní 133, Prusinovice

ZUŠ F. X. RICHTERA - Hlavní ul., Prusinovice

BALUSEK JOSEF - Díly 159, Prusinovice

GERLA JOSEF - U Potoka 7, Prusinovice

SDH Prusinovice - Zámčisko 351, Prusinovice

Historie obce Prusinovice

Prusinovice jsou osadou prastarou, o čemž svědčí archeologické nálezy z pravěku. Obec se nachází ve staré sídelní oblasti, která byla po staletí intenzivně osídlena. Na trati pod Kasařovem a Mezi potoky byla nalezena pazourková industrie a čepelovité nástroje z období starší doby kamenné (paleolit). Nálezy z tratí Lhotsko, Pod Kasařovem, Za rybíky jsou zařazeny do mladší doby kamenné (neolit), tady se jedná o štípané industrie a nálezy střepů keramiky volutové a moravské malované. Z pozdní doby kamenné (eneolit) byl v trati Nad rybníky ojedinělý nález keramiky lidu se zvoncovými poháry a v trati Obora byla objevena skupina mohyl lidu se šňůrovou keramikou. K zajímavým nálezům patří i pazourkové sekerky a kamenné sekeromlaty s vrtaným otvorem pro dřevěnou násadu.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.