Hledat firmy v obci Prusinovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

ČESKÁ POŠTA Prusinovice - Novosady 204, Prusinovice

COOP Prusinovice - Prusinovice č. 354

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Prusinovice - Zámčisko 30, Prusinovice

Historie obce Prusinovice

Prusinovice jsou osadou prastarou, o čemž svědčí archeologické nálezy z pravěku. Obec se nachází ve staré sídelní oblasti, která byla po staletí intenzivně osídlena. Na trati pod Kasařovem a Mezi potoky byla nalezena pazourková industrie a čepelovité nástroje z období starší doby kamenné (paleolit). Nálezy z tratí Lhotsko, Pod Kasařovem, Za rybíky jsou zařazeny do mladší doby kamenné (neolit), tady se jedná o štípané industrie a nálezy střepů keramiky volutové a moravské malované. Z pozdní doby kamenné (eneolit) byl v trati Nad rybníky ojedinělý nález keramiky lidu se zvoncovými poháry a v trati Obora byla objevena skupina mohyl lidu se šňůrovou keramikou. K zajímavým nálezům patří i pazourkové sekerky a kamenné sekeromlaty s vrtaným otvorem pro dřevěnou násadu.

Demografické údaje