Obec Přívětice se nachází v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Žije zde 212 obyvatel.

Hledat firmy v obci Přívětice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Přívětice 6 firem

OBEC Přívětice - Přívětice č. 76webFotografie u firmy

Obec Přívětice se nachází v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Žije zde 212 obyvatel.

FITPARKY A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ-SMITKA FRANTIŠEK - Přívětice č. 101Fotografie u firmy

ESO MARKET-SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - Přívětice č. 92

MAREŠ MARTIN-FILMPES - Přívětice č. 4

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY PAUR - Přívětice č. 75

ARTTECH STUDIO s.r.o. - Přívětice č. 95

Historie obce Přívětice celá historie

Historie obce

První písemná zmínka o Přívěticích pochází z roku 1352. Krátce na to - roku 1359 - byl vystavěn farní kostel Sv. Martina a ještě v témže roce obsazen farářem. Tato skutečnost svědčí o tom, že obec může být ještě mnohem starší. V roce 1358, jak uvádějí historické materiály, byli majiteli Přívětic Otta a Zichar z Přívětic, jejichž sídlem byla tvrz kdysi stojící v místech nedaleko dnešního statku směrem k obci.

Roku 1406 se obec dostává pod vládu pána Soběhrada a posléze vladyky Markvarta, roku 1410 se Přívětice stávají majetkem rytířů z Vařin sídlících na Březině. Později, roku 1465, bylo celé panství i s přilehlými obcemi prodáno Bohuslavu Letovskému ze Svinař, jehož rod jej držel až do roku 1567. Poté vládu nad obcí převzali Černínové z Chudenic za kterých již stál, v místech dnešního dvora, panský zámek. V okolí obce se v té době těžilo uhlí a náklad na tuto těžbu nesli měšťané z Lipska. Černínové po odsouzeni a v roce 1623 přicházejí o polovinu majetku včetně tvrze a vsi, které jsou odkoupeny zemským písařem Janem z Klenového a jejich držení krátce na to přebírá Stibor Příchovský z Příchovic. Roku 1661 byla již tvrz zcela prázdná.

Roku 1758 přichází na panství hrabě Jan Štenberk, jehož rod s přestávkou vlastní majetky dodnes.

V roce 1899 byla založena v Přívěticích Hasičská jednota.

Roku 1920 v obci zahájena výstavba kanalizace, r.1926 zde vzniká Sportovní klub. V roce 1927 se Přívětice rozrůstají o část za dvorem, o rok později byl slavnostně odhalen pomník obětem první světové války s bustou T.G. Masaryka. V roce 1929 bylo započato s elektrifikací obce.

Roku 1946 bylo rozhodnuto započít s pracemi na výstavbě fotbalového hřiště.

V roce 1971 byla zbudována v akci "Z" prodejna smíšeného zboží a požární nádrž.

Roku 1978 byla zahájena výstavba obecního vodovodu, který byl budován společně s obcí Skomelno. Vodovod byl dokončen roku 1983 a dnes je ve správě obecního úřadu.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.