Obec se nachází 11,9 km východně od Ústí nad Labem. K obci patří Mírkov, Neštědice, Roztoky, Slavošov. Z pamětihodností v obci nalezneme například kostel Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách. Kostel z 19. století stojí na návrší v obci za tratí.

Hledat firmy v obci Povrly
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Povrly celá historie

Labská průrva tvoří území mezi Pirnou a Ústím nad Labem, k jehož osidlování docházelo postupně, a to již od starší doby železné, tj. asi 800 let před n.l. Specifický celek vzniká prolínáním několika kulturních celků - skupiny billendorfské (žárová pohřebiště), keltské a germánských kmenů pronikajících ze Saska. Takto vzniklá enkláva se nazývá podmokelská kultura. Cílevědomější osidlování labských břehů nastává v době hradištní s příchodem Slovanů. V té době jsou severní Čechy osídleny velice sporadicky. Osada vznikla na levém břehu Labe a nepochybně profitovala ze své polohy při přechodu obchodní stezky přes řeku. Obec Povrly a ostatní obce, které dnes tvoří jeden správní celek, byly vždy hospodářsko-pěstitelskými. Dějinně tedy vždy stály v popředí zájmu majitelů jako hospodářská území. Tak jsou v 11. a 12. století spjaty s církví, a to zejména s rytířským řádem Johanitů. Obec Povrly je zmiňována z doby kolem roku 1200, přičemž první doložitelná písemná zpráva o obci Povrly a Roztoky pochází z roku 1186.

Pro 13., 14. a 15. století je příznačné střídání majitelů. Mezi ty nejmocnější lze zařadit řád Benediktinů a (s ohledem na vybudování hradu Blanska a s přihlédnutím na dějinný vývoj) mocný rod Vartenberků, Lobkoviců, pánů z Dubé, Bynova, ale také Jakuba z Vřesovic. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že zdejší zboží bylo v držení i několika českých králů, k nimž patřili například Václav, Vladislav, ale i Jiří z Poděbrad.

V raném středověku byly Povrly také jedním z míst vybírání cla. Postupem doby se způsob výběru cel změnil a celnice v Povrlech zanikla. Ves pak po mnoho staletí sdílela osudy panství děčínského.

V druhé polovině 19. století zasáhl všeobecný rozvoj průmyslu i obec Povrly. V roce 1899 zde byla vybudována měďárna, která existuje pod jiným názvem dodnes a tvoří důležitou součást života obce.

Novodobějšími dějinami prochází obec Povrly bez větších otřesů, ať se jedná o 1. nebo 2. světovou válku. K rozvoji obce přispěl i rozvoj lodní dopravy na Labi. Po roce 1945 vstoupil do obce i průmysl vznikem podniku na výrobu polotovarů z neželezných kovů. Do roku 1989 obec podléhala centrálně plánovacímu režimu a jako taková byla i jeho součástí. Teprve po roce 1989 po tzv. "sametové revoluci" se obec začíná rozvíjet s ohledem na vlastní demografii a návratem ke svobodnému podnikání i soukromému vlastnictví. Starostou obce byl v té době po dvě volební období (1990 - 1998) Jiří Košťál, kterého v r. 1998 vystřídal Josef Tourek. I když v roce 2002 obec silně postihla povodeň, podařilo se její následky postupně odstranit. Velkou zásluhu na tom mělo vedení obce v čele se starostou p. Josefem Tourkem a následně p. Jiřím Schickem (od r. 2002 dosud), ale také obrovské úsilí hasičů. V roce 2006 obec vzpomínala 820. výročí svého vzniku - popřejme jí do budoucích let mnoho štěstí a úspěchů v dalším rozvoji.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.