Existence města Pohořelice je prokazatelně zmíněna v písemnostech již v roce 1222. Nepochybně však toto místo bylo osídleno již v prehistorických dobách, svědčí o tom archeologické nálezy nalezené na území města.

Hledat firmy v obci Pohořelice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Pohořelice
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - Tyršova 904, Pohořelice

JELÍNKOVÁ VĚRA MUDr. - Brněnská 1, Pohořelice

SVOBODA SKLENÁŘSTVÍ, s.r.o. - Vídeňská 1025, Pohořelice

Historie obce Pohořelice celá historie

Existence města Pohořelice je prokazatelně zmíněna v písemnostech již v roce 1222. Nepochybně však toto místo bylo osídleno již v prehistorických dobách, svědčí o tom archeologické nálezy nalezené na území města. K oblíbenosti lokality jistě přispěly zejména přírodní podmínky a strategická poloha regionu. Město dnes leží na přiložené spojnici Brna s Vídní, s ohledem na existující síť rychlostních silnic také tvoří spojnici těchto měst se Znojmem.

Město Pohořelice leží na březích řeky Jihlavy, asi 25 km jižně od Brna, na rovinatém terénu s velmi úrodnou černozemí se zbytky lužních porostů. Geograficky se skládá ze čtyř částí, které spolu nejsou spojeny souvislou zástavbou – vedle vlastního města, do území města Pohořelice patří Velký Dvůr, Smolín a Nová Ves. Zatímco Velký Dvůr nebyl v minulosti samostatnou územní jednotkou, Smolín i Nová Ves u Pohořelic původně byly samostatné obce, které byly v roce 1971, resp. 1976 připojeny k Pohořelicím.

Aktuálně žije v Pohořelicích téměř 4.700 obyvatel, díky dobrému dopravnímu spojení se Pohořelice staly atraktivním místem pro bydlení, a tak počet obyvatel neustále narůstá.

Významným momentem v moderní historii města se stal rok 2003, kdy se Pohořelice staly obcí s rozšířenou působností, kdy správní obvod zahrnuje dalších 12 okolních obcí: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Vlasatice, Vranovice, Šumice a Troskotovice. Význam města Pohořelice v regionu tak ještě vzrostl, kdy se stalo přirozeným vzdělávacím, kulturním, zdravotním i společenským centrem nejenom pro obyvatele regionu.

Současný vzhled města a okolí vychází jednak ze zemědělské minulosti regionu, určené úrodností zdejší půdy a zejména chovem sladkovodních ryb, který Pohořelice proslavil, jednak z umístění řady průmyslových a logistických budov. V jižní části Pohořelic existuje průmyslová zóna, v dlouhodobém horizontu je plánována druhá průmyslová zóna ve východní části města.

MĚSTO Pohořelice

Sídlo úřadu

Vídeňská 699, Pohořelice, 69123, Pohořelice

Osoby

  • Bc. Novák Miroslav, DiS., starosta

Kontakty