Plav (lidově a do roku 1924 úředně Plavo, něm. Plaben) je obec ležící na obou březích řeky Malše zhruba 8,5 km jižně od centra Českých Budějovic.

Hledat firmy v obci Plav
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Plav 9 firem

OBEC Plav - Plav č. 57Fotografie u firmy

DIBONO - Plav č. 76

ERHART PETR - Plav č. 159

CESTA SPORTS - Plav č. 46

MONAS TECHNOLOGY s.r.o. - Plav č. 122

PROMO-AIR s.r.o. - Plav č. 154

MASÁKOVÁ JITKA Ing. - Plav č. 130

DUDA PAVEL Ing. - Plav č. 135

KREJČÍ TOMÁŠ - Plav č. 109

Historie obce Plav celá historie

Obec Plav se nachází leží 7 km jižně od metropole Českých Budějovic v nadmořské výšce 409 m nad mořem. Rozkládá se po obou březích řeky Malše na začátku budějovické kotliny.

Dle pověsti, která mezi zdejším lidem odedávna koluje, se do míst, kde se dnes obec Plav rozkládá, připlavili tři bratři, kteří si zde postavili své příbytky a tak položili základ budoucí vesnici. Dům, který si bratři postavili dostal jméno "Plavo" a tento název se zachoval pro obec dodnes.

Dle nejstarších dochovaných zpráv a z listin uložených v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě vyplývá, že ves Plavo byla původně v majetku Vítkovců. 4.června 1262 ji v poslední vůli daroval Vok z Rožumberka zároveň s Novou Vsí, dále stříbrný postroj a svého náručního koně, klášteru ve Vyšším Brodě. Klášter ji spolu s vesnicemi Rožnov, Malče a Záboř směnil dne 25.ledna 1273 s králem Otakarem II. za statek Němčice, konfiskovaný odsouzenému rytíři Svatomíru z Němčic. Ale král Václav II. zase ves Plavo 3.června 1292 opět vrátil klášteru ve Vyšším Brodě, kde zůstala v majetku až do výkupu poddanství.

Z původních selských usedlostí se dochovaly hodnotné špýchárky, patrně pozdně renesanční.

O tom, že se v lokalitě dnešní obce lidé zdržovali již v dávných dobách, svědčí dodnes staré mohylové pohřebiště, které se nachází v blízkém lese, na katastru obce.V místě tohoto pohřebiště byl od roku 1866 prováděn archeologický výzkum, který zde prováděl František Stulík a Jan Karel Hraše. Nálezy obsahovaly keramiku, náramky, jehlice.Nálezy z Plavského naleziště byly po dobu 1 týdne vystaveny v říjnu 1866 v českobudějovické radnici. Zbytky nádob jsou dnes uloženy v Jihočeském muzeu a pouzdro s prstí z těchto mohyl bylo 16.5. 1868 uloženo v Národním divadle v Praze. Dopátrat se jiných podrobností týkajících se vzniku obce, nebo důležitých faktů ze starších dob, nebylo již možné. Od roku 1400 až do 16. stol.se zde také vařilo pivo,což bylo příčinou mnoha rozepří s budějovickými měšťany. Za napoleonských válek byl v obci ubytován menší oddíl francouzských vojsk a dva vojíni jsou prý pochováni u kapličky před usedlostí č. 15.

V roce 1450, byl zde, na pozemku kláštera ve Vyšším Brodě, vystavěn mlýn, který v roce 1571 vyhořel s téměř celou vesnicí. Dochovaly se pouze tři stodoly. V roce 1489 mělo Plavo jen 16 usedlíků.

K naší obci se váže také významná technická památka.V souvislosti s regulačními pracemi na řece Malši, která obcí protéká, byla v roce 1895-1896 postavena železná lávka na vysokých kamenných pilířích. K této lávce byla přidělána železná vrata tzv. "rechle ". Jsou to stavidla používaná k zachycení plaveného dříví při voroplavbě. Dřevo se plavilo z buqoyských lesů u Nových Hradů do Českých Budějovic.Tuto náročnou stavbu provedl hraběcí inženýr Augustin Procházka za 30000 zlatých.

Zdrž na plavení dřeva - tzv.rechle byla, v roce 2007, prohlášena za kulturní památku a zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jako jediná svého druhu v jižních Čechách.

Další památkou je kovová socha Sv.Jana Nepomuckého, která stojí na vysoké skále v Kobylinci nad řekou Malší. Sochu nechal vytvořit ředitel panství hraběte Buqoye Novohradského pan Krauskop v roce 1882 na památku odvrácené povodně. Socha byla v roce 2003 opravena za pomoci finančních prostředků z POV a v roce 2006 byla prohlášena kulturní památkou.

V letech 1892 - 1894, byla ze sbírek občanů, vystavěna škola, která stála 9 600 zlatých. Vyučování započalo v lednu 1895. Bohužel, v roce 1979 byla škola uzavřena a budova byla zdarma převedena do majetku OV ČSTV v Č.Budějovicích. Vzhledem k tomu, že tato velice pěkně architektonicky řešená stavba chátrala, bylo snahou obce ji získat zpět. V současné době je budova opět v majetku obce a provádí se zde rozsáhlá rekonstrukce celého objektu na "Centrum seniorů". Projekt by se měl v budoucnu zabývat společným řešením zdravotní a sociální péče, včetně vestavby malometrážních bytů.

Až do roku 1905 byly okolní osady spojeny obecními cestami,které pro deštivé počasí a časté povodně, byly velmi špatné a neschůdné.Proto byla vymožena stavba silnice z Č.Budějovic až k mostu do Plava. Stavba započala na jaře 1906 a byla dokončena na podzim 1907.V letech 1912-1913 byl přes řeku Malši postaven klenutý most, přes který vede hlavní příjezdová komunikace do obce. Oba mosty byly velice poničeny při povodních v srpnu 2002. Jejich obnova byla realizována za pomoci Fondu solidarity EU, Jihočeského kraje a obce Plav

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.