Hlavní dominantou obce je farní kostel sv. Vavřince, obklopený ohrazeným hřbitovem, který stojí uprostřed návsi. V obci najdeme také statky ve stylu selského baroka pomník padlým v 1. světové válce z roku 1920 na návsi.

Hledat firmy v obci Pištín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

AUTOSERVIS NOVÁK s.r.o. - Češnovice č. 92, Pištín

PNEUSERVIS MODR - Češnovice č. 54, Pištín

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE - Pištín č. 52

Historie obce Pištín celá historie

Založení naší obce se odehrálo zhruba okolo roku 1 200, což je doloženo nalezenou keramikou. Osada vznikla tedy na počátku velké kolonizační vlny kdy, bylo české i německé obyvatelstvo přímo vyzýváno, aby osadilo volnou královskou půdu v blízkosti nebezpečně se rozpínajícího Vítkovského dominia.

Název původní malé osady, byl zřejmě odvozen od jejího zakladatele, který se mohl jmenovat Čéšen, nebo Čéš. Osadníci pohřbívali své zemřelé na hřbitově v Pištíně, který existoval o něco dříve, světskou a panskou správou patřila osada ke královskému hradu Froburg, (k dnešní Hluboké nad Vltavou). Tento královský hrad vznikl přibližně na počátku 13.století, město České Budějovice až v roce 1265. První osadníci v naší vesnici se usadili v blízkosti potoka který dodnes protéká obcí a protože jeho břehy skýtaly velmi kvalitní hlínu potřebnou na stavbu a vymazávání spár roubených domků, z potoka se léty stával návesní rybník.

Nejstarší písemná zmínka o Češnovicích je z roku 1420, v tzv. Popravčí knize Pánů Rožmberských. Tehdy v Krumlovské mučírně přiznal Přibík ze Žabovřesk, že se společníky mimo jiné ukradli též krávu Janovi z Češnovic, kterou pak prodali. Z počátku století 15. existuje ještě několik drobnějších zmínek o Češnovicích, ale první soupis všech majitelů gruntů v obci pochází z roku 1490. Krátce před tímto rokem byl totiž založen rybník Bezdrev a zatopení

Okolní půdy mělo značný vliv na utvoření katastru a lidnatosti naší obce. Zalužické pozemky které se ocitnuly za vodami nového rybníku připadly k Češnovicům, sem také přesídlili tři sedláci ze Zalužic.

R. 1490 jsou uvádění majitelé gruntů: Šísl, Raušar, Mašek Wolman, Janek, Vaškovský, Ješek, ryneš, Boubal, Lexa. Pusté byly grunty Ondrův a Mazancovský. Mladších urbářů existuje ještě několik a lze tedy sledovat majitele jednotlivých gruntů. Další obyvatele obce lze nalézt hlavně v matrikách fary Pištínské, které jsou vedeny od roku 1654.

Velmi významné události v historii obce se udály v létech 1813-1825. Tehdy probíhala velkorysá rekonstrukce císařské silnice, která procházela obcí. Zde v obci byl tehdy nasypán obrovský násep přes návesní močál s kamennám mostem, zbořena návesní kaplička která stála nové sinici v cestě a došlo k přestavbě zemědělské usedlosti čp:13, zvané Volmanovina, na zájezdní hostinec pro formany a jejich ubytování, ustájení koní a hlídané parkování povozů.

Rok 1850 byl význačný hlavně tím, že zdejší sedláci a chalupníci se vykoupili z poddanství a tak získaly pole i domy do svého vlastnictví. Obec se začalo spravovat zastupitelstvo v čele se starostou. Obec se začala rozrůstat, pole se dělila mezi sourozence a prodávala mezi mnohem více majitelů nežli dosud.

V roce 1865 byla postavena kaple na rozcestí do Netolíc a Vodňan, v roce 1868 pak kaple svatého Vojtěcha na rozcestí do Zlivi a Zalužic, v roce 1892 pak velká návesní kaple svaté Anny. V 18. století vysídlilo několik zdejších poměrně movitých občanů do tehdejší Ameriky, za vidinou lepšího života a bohatství.

Do první světové války v letech 1914-1918, muselo nastoupit mnoho mužů z obce, v některých případech i otec a dva synové, dva bratři a podobně. Mnoho se jich nevrátilo domů, jejich jména jsou na pomníku padlých z první světové války. Období meziválečné kopírovalo život vesnice ze starších dob, obyvatelstvo se živilo výhradně zemědělstvím,, byl zde obecní chudobinec a obecní hospoda.

Období německé okupace v letech 1938-1945, bylo obdobím velkého strachu a strádání, naštěstí nikdo z obce nepřišel o život. Zato v prvních květnových dnech roku 1945, v katastru obce byly popraveni dva Němci a nešťastnou náhodou zahynul pod koly nákladního automobilu jeden sovětský voják.

Kolektivizace zemědělství v počátku padesátých lez měla i zde oběti, neboť byly neprávem obviněn a žalářováni tři zemědělci a jejich rodiny vystěhovány na opačný konec republiky. V roce 1968, byla provedena regulace návesního potoka na stoletou vodu a zavezen větší z návesních rybníků, v roce 1976 byl otevřen nově přestavěný kulturní dům, dnešní známá Češnovická hospoda, v roce 1978 byla postavena nová prodejna potravin. V letech sedmdesátých a osmdesátých, byla obec pod správou Městského národního výboru Zliv.

Po roce 1989 se obec osamostatnila a vstoupila pod správu obecního úřadu Pištín, který sdružuje dále obce Pištín, Pašice a Zalužice. Prvním starostou tohoto obecního úřadu byl pan Zdeněk Florián,m od roku 1996 paní Jana Božovská.

V obci vznikly podnikatelské firmy, živnosti a hostince, některé z nich zaměstnávají místní občany. Některé z podniků a živností, jsou přímo vázány na frekventovanou silnici první třídy, která prochází obcí. Například oba zdejší hostince , čerpací stanice pohonných hmot Pletka, stánek rychlého občerstvení, pneuservis, odtahová služba a někteří automechanici. To není zdaleka všechno. V obci jsou na řadě domů , v zahradách i na hasičské zbrojnici velkoplošné plakáty s reklamou, ze kterých roční nájem není pro majitele domů zanedbatelný. Frekventovaná silnice na jedné straně přináší obci prosperitu, avšak na straně druhé hluk, škody na místních komunikacích, řadu havárií z nichž některé byly i tragické.

Významnou událostí minulého roku byla koupě pozemků na západním okraji obce, kde obec vybaví inženýrskými sítěmi řadu stavebních parcel o které je zájem již nyní. O bydlení v obci je neustále velký zájem, vždyť město České Budějovice je z obce autem dosažitelné ani ne za 10 minut.

Jan Caletka - kronikář Češnovic

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.