Inspirací nové symboliky se stal erb rodu knížat Kouniců, charakteristický podobou figury zkřížených leknínových listů, a symbol vinného hroznu z pečeti Pašovic z 18. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365.

Hledat firmy v obci Pašovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Pašovice 9 firem

WOODCMTE s.r.o. - Pašovice č. 239webFotografie u firmy

Wood Cité s.r.o.: jsme významným výrobcem a velkoobchodním i maloobchodním prodejcem dřevařských výrobků - palubky, terasy, plošné materiály, tropické dřevo, nátěrové hmoty a další...

OBEC Pašovice - Pašovice č. 100Fotografie u firmy

KORÁBEČNÁ HANA MUDr. - Pašovice č. 100

BĚTÁK ROSTISLAV-FASÁDY NA KLÍČ - Pašovice č. 19Fotografie u firmy

B.B. STAV - Pašovice č. 233

EKOPAL BOHEMIA s.r.o. - Pašovice

MŠ Pašovice - Pašovice č. 128

HASÍK PETR - Pašovice č. 236

COOP JEDNOTA Pašovice - Pašovice č. 68

Historie obce Pašovice celá historie

Obec Pašovice patří k vesnicím, které vznikaly v Pomoraví a v Poolšaví v době osídlování našeho kraje slovanskými kmeny, které sem přicházely z východu a z oblastí severně od Karpat již někdy v polovině 1. tisíciletí a usazovaly se na místech, kde již před nimi žili Keltové, jak nám dokazují četné archeologické vykopávky z doby před 2 - 3 tisíci lety, nalezené i v katastru Pašovic, např. v trati Záhumní.

Písemných dokladů o těchto obyvatelích není a názory kdo byli Kvádové, kdo Keltové, Markomani či Germáni se různí. Slované však přicházeli jako celé rody a tak názvy jejich sídlišť mají rodovou koncovku -ici. Proto mluvit o výročí založení nějaké vesnice je nesprávné, to lze jen u osad vzniklých v době pozdější, kdy je již známo jméno zakladatele a toto jméno je zapsáno v tzv. “zemských deskách”. Zemští písaři zapisovali do těchto “zemských desek” jak soudní řízení, tak i převody držitelů celých vesnic a majetek - půdu (tzv. “feudum”) jednotlivých feudálů, kteří se vyvíjeli z jednotlivých příbuzných rodin a které pak jako “plemena” se sdružovali v kmeny v čele s těmi, kdo vynikali v bojích či v lovu a podobně jako “vévodové” či jako “knížata” často mezi sebou i bojovali nebo se dále sdružovali v boji proti neslovanským kmenům, např. Avarům, Hunům, Germánům. Tak se změnila prvobytně pospolná společnost ve společnost feudální se šlechtou, která půdu se vším co se na ní nacházelo vlastnila a poddanými, kteří tuto půdu obdělávali. Jména zakladatelů zůstala v názvu obce a tyto majetky se mohly dědit i prodávat, proto se tyto údaje zapisovaly do “zemských desek”. Jelikož “zemské desky” údajně shořely, je první zápis o Pašovicích až z roku 1365 a od tohoto roku můžeme postupně sledovat kdo (který rod) byl postupně majitelem. Podobně shořela tzv. kniha “půhonů”, ve které se zapisovaly spory mezi jednotlivými feudály, tak tomu je u většiny obcí našeho kraje. Výjimky tvoří některé obce, které patřily církvi, tj. Olomoucké biskupské kapitule, která obec udělovala některému šlechtici jako léno. Tak je tomu např. u Prakšic, které jsou uvedeny v seznamu několika dalších kostelů již v roce 1141.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.