Opatovice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nacházejí se zhruba 14 km jižně od centra Brna a necelých 5 km severoseverovýchodně od Židlochovic. Rozkládají se na katastrálním území Opatovice u Rajhradu v Dyjsko-svrateckém úvalu.

Hledat firmy v obci Opatovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Opatovice 17 firem

OBEC Opatovice - Velké dráhy 152, Opatoviceweb

Opatovice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nacházejí se zhruba 14 km jižně od centra Brna a necelých 5 km severoseverovýchodně od Židlochovic. Rozkládají se na katastrálním území Opatovice u Rajhradu v Dyjsko-svrateckém úvalu.

STOLAŘSTVÍ REIM - Na Návsi 12, Opatovice

MŠ Opatovice - U Hřiště 309, Opatovice

GILADA s.r.o. - Na Návsi 8, Opatovice

ZAVSTAV s.r.o. - Sportovní 151, Opatovice

AUTODOPRAVA RŮŽIČKA - Velké dráhy 142, Opatovice

SOHE s.r.o. - Hořavova 91, Opatovice

STUDIO POHODA - Velké dráhy 355, Opatovice

TURBOKAMNA.CZ - Na Návsi 118, Opatovice

TEXTILOMANIE s.r.o. - Velké dráhy 74, Opatovice

ZŠ Opatovice - Malé dráhy 66, Opatovice

VRAKY BRNO - U Hřiště 290, Opatovice

VĚTŘÍČEK JAN-TERUHLÁŘSTVÍ - Na Návsi 27, Opatovice

RATIKO s.r.o. - Brněnská 343, Opatovice

RAUTY BRNO - Velké dráhy 76, Opatovice

NAVRÁTIL SVATOPLUK - Měnínská 86, Opatovice

PIVNICE KOBRA - Na Hlinkách 328, Opatovice

Historie obce Opatovice celá historie

Opatovice u Rajhradu jsou vesnicí okresu Brno-venkov, ležící v rovině severovýchodně od Židlochovic, po obou stranách silnice z Blučiny do Rajhradu. První zmínka o ni pochází již z roku 1048, kdy je její jméno uvedeno v zakládací listině nedalekého rajhradského kláštera. Osadu tehdy daroval Břetislav l. břevnovským opatům (odtud název). Osada pak po dobu 800 let patřila pod duchovní správu opatství, a teprve roku 1848 přešla pod správu světskou.

Východně od obce se zvedá mírná pahorkatina zvaná Měnínská, na západní straně ohraničuje obec potok Dunávka, který se vlévá u Blučiny do Cézavy. Na západ k Rajhradu jsou zbytky lužních lesů. Dunávka zásobuje vodou propojené rybníky, ve kterých lze ještě dnes najít škeble a mnoho druhů ryb.

Jak vypovídají četné archeologické nálezy, bylo území, na němž se dnes Opatovice rozkládají, osídleno již ke konci doby kamenné. Na místě, kde se nyní nachází kostel sv. Karla Boromejského, stála ještě v 17. století kaplička, postavená na památku let 1645-1676, kdy Moravu postihla morová epidemie.

Jedna z opatovických ulic nese jméno zdejšího rodáka Františka Hořavy, akademického malíře a sochaře, který studoval mimo jiné u profesora Mařatky v Praze, a v Paříži byl žákem A. Bourdelliho. Ukázky z jeho díla jsou dnes k vidění většinou v Brně či jeho blízkém okolí.

Za posledních 8 let se toho v obci Opatovice u Rajhradu změnilo poměrně dost. Prvořadou prioritou pro zastupitelstvo s neuvolněnýrn starostou byla plynofikace obce, která se úspěšně realizovala v roce 1996, tento úkol byl proveden bez pomoci státu za 3 měsíce a nákladem 7, 5 mil. Kč.

Byl zpracován Územní plán obce a vesnice se přihlásila do spolku pro Obnovu venkova, od něhož se již čerpala dotace na opravu základní školy. Rekonstruovaly se rovněž sítě nízkého napětí a vybudoval se nový transformátor. Nevyužité obytné prostory v místní škole byly upraveny na zdravotní středisko, sloužící v současné době především starším občanům, jichž je v obci většina. l proto se zastupitelé rozhodli obdarovávat každého nové narozeného občánka vkladní knížkou, na jejíž konto byl vložen základní vklad v hodnotě 5000 Kč. Tento dar obdrží při slavnostním vítání občánků, které se uskutečňuje 2 x ročně. Počet obyvatel obce přitom do dnešního dne čítal 957 občanů.

Největší akcí v novodobé historii obce byla nepochybně realizace stavby čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, vše v celkové hodnotě 33 mil. Kč. Na projektu čistírny se polovinou nákladů podílel stát, na vybudování kanalizace obdržela obec dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 7 mil. 483 tis. Kč, která byla spojena s půjčkou 5 mil. 900 tis. Kč s 2% úrokem a splatností 7 let. Dílo již bylo uvedeno do trvalého provozu a na kanalizaci je v současnosti připojeno 700 obyvatel.

Obecně se dá se říci, že oněch uplynulých 8 let bylo na financování obce náročných. Především v prvních letech našeho hospodaření obec musela nemálo šetřit. l když došlo k úspěšné realizaci výše zmíněných projektů, vyplatili si za celá dvě volební období starosta i místostarosta na odměnách sumu ve výši 30 000 Kč. Rozhodně to není mnoho. Vykonávat tuto práci na malé vesnici, jakou Opatovice jsou, není věc zrovna jednoduchá. Obec trápí nejvíce nezájem mladých lidí podílet se na řízení, budování a celkovém rozkvětu obce. Neinformovanost navíc často vede k šíření ničím nepodložených, nepravdivých fám. Dále také malá aktivita některých zastupitelů. Skutečně, tedy nejen formálně, pracují 3 až 4 členové z 9. A to je málo. Aktivní společenskou složkou je Asociace sportu pro všechny a oddíl kopané. Udržuje se tradice pořádání zahrádkářského a maškarního plesu, a dále tradice místních hodů, konaných vždy v měsíci listopadu na Karla.

Aby obec byla pěkná, je třeba dbát, aby především čistota kolem a mezilidské vztahy hrály v jejím životě prvořadou úlohu.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.