Obec Horní Bludovice přímo hraničí s městem Havířov, obcí Horní Těrlicko a obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Horní Bludovice leží mezi Žermanickou a Těrlickou vodní nádrží.

Hledat firmy v obci Horní Bludovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Horní Bludovice
Živé firmy - počet: 40, obec Horní Bludovice

BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN - Horní Bludovice č. 307

BOHEMIA ATEVY - Prostřední Bludovice č. 96, Horní Bludovice

BRÜCKNER RADEK - Prostřední Bludovice č. 26, Horní Bludovice

COOP BESKYDY Horní Bludovice - Prostřední Bludovice č. 120, Horní Bludovice

EKODOMEK.CZ - Horní Bludovice č. 709

ESCE WELL s.r.o. - Horní Bludovice č. 598

EUPNEU, s.r.o. - Prostřední Bludovice č. 564, Horní Bludovice

FC HORNÍ BLUDOVICE - Horní Bludovice č. 434

FEBER RADIM - Prostřední Bludovice č. 608, Horní Bludovice

FICEK PETR Ing. - Prostřední Bludovice č. 2, Horní Bludovice

FOLWARCZNY MARTIN-STAVEBNÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE - Prostřední Bludovice č. 545, Horní Bludovice

GAŠPAR IWONA - Horní Bludovice č. 600

HOVORKA BOHUMÍR Ing. - Horní Bludovice č. 782

HRABEC RADOMÍR - Horní Bludovice č. 219

INTERIÉRY BÍLEK s.r.o. - Prostřední Bludovice č. 681, Horní Bludovice

KRČMA U SUPA - Horní Bludovice č. 636web

KUFA KLEMP s.r.o. - Prostřední Bludovice č. 800, Horní Bludovice

MACEK LUDĚK Ing.-VZDUCHOTECHNIKA - Prostřední Bludovice č. 508, Horní Bludovice

MARENČÁK SVATOMÍR - Horní Bludovice č. 218

MASÁŽE NYTROVÁ - Horní Bludovice č. 544

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ A MŠ Horní Bludovice - Horní Bludovice č. 202web

OBEC Horní Bludovice - Horní Bludovice č. 434webFotografie u firmy

Obec Horní Bludovice přímo hraničí s městem Havířov, obcí Horní Těrlicko a obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Horní Bludovice leží mezi Žermanickou a Těrlickou vodní nádrží.

TURČÍN VÁCLAV-NÁKLADNÍ DOPRAVA - Horní Bludovice č. 226web

Historie obce Horní Bludovice celá historie

Obec Horní Bludovice se rozkládá na okraji okresu Karviná, sousedícím s okresem Frýdek - Místek. Přímo hraničí s městem Havířovem a obcí Horní Těrlicko v okrese Karviná. Dále pak sousedí s obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Údolím obce protéká řeka Lučina, pramenící v kopci Prašivá v Beskydech a vlévající se do řeky Ostravice v centru Ostravy a rozděluje ji na dvě části. Z roku 1335 pochází první dochovaná zpráva o obci Bludovice. V období od vzniku obce do konce osmnáctého století docházelo k jejímu postupnému rozdělování na část Horní a Dolní a následně pak Prostřední. Dolní Bludovice, o nichž je první zmínka v roce 1490, byly později připojeny k okresu Český Těšín, dnes Karviná. V roce 1573 tvořily Horní Bludovice samostatný statek pařící Bludovickým z Bludovic. První obecná škola byla v Horních Bludovicích postavena v roce 1904. O vzniku TJ SOKOL v obci jsou záznamy z roku 1947. Vzhledem k tomu, že obě samostatné obce Horní a Prostřední Bludovice ležely na území stejného okresu a řadu problémů řešily společně, došlo v roce 1959 k jejich sloučení s názvem Bludovice. Protože docházelo k nedorozuměním a záměnám s Bludovicemi, které jsou součástí města Havířova a Bludovicemi u Nového Jičína, bylo později přistoupeno ke změně názvu sloučených obcí na Horní Bludovice.

Obec Bludovice, ještě nerozdělená, vznikla na počátku 14. století. První dochovaná zpráva pochází z roku 1335, kdy ji založil pravděpodobně šlechtic Blud z Jičína z okruhu prvního těšínského vévody Měška. Z této doby pochází rovněž první zpráva o existenci farního kostela. Postupně docházelo k rozdělování obce na část Horní a Dolní, následně pak vzniká část Prostřední . První dochovaná zmínka o Dolních Bludovicích pochází z roku 1490, později byla tato část připojena k okresu Český Těšín, není je součástí Havířova.

Horní Bludovice tvořily v r. 1573 samostatný statek patřící Bludovickým z Bludovic. Někdy v 18. století, za Rymultovských z Kornic, tu byl postaven barokní zámek, jehož dnešní podoba je však dílem přestavby po požáru v roce 1926. V roce 1904 byla v Horních Bludovicích otevřena první obecná škola, do níž docházelo 76 žáků. Společně s Prostředními Bludovicemi byl v roce 1909 založen dosud fungující sbor dobrovolných hasičů. Obě obce se v roce 1913 rozhodly společně postavit novou budovu školy, která byla uvedena do provozu v roce 1914. V roce 1930 byla v Horních Bludovicích vysvěcena nová kaple Svatého Jana Nepomuckého.

Prostřední Bludovice vznikly jako obec a statek v roce 1711. V roce 1875 bylo povoleno zřízení obecné školy a stavba vlastní budovy byla ukončena v roce 1898. V roce 1902 započal svou činnost hospodářský spolek. První záznamy o vzniku TJ Sokol pocházejí z roku 1947.

Horní a Prostřední Bludovice měly k sobě blízko již v minulosti a vzájemnost se prohloubila i v poválečném vývoji. Protože obě obce ležely na území jednoho okresu a řadu úkolů řešily společně, došlo v roce 1959 k jejich sloučení s názvem Bludovice. Často však docházelo k nedorozuměním a záměnám s Bludovicemi, které jsou součástí města Havířov a Bludovicemi u Nového Jičína. Bylo proto rozhodnuto změnit název obce na Horní Bludovice.

OBEC Horní Bludovice

Horní Bludovice č. 434, 73937, Horní Bludovice

Osoby

  • Ing. Ficková Petra, starostka

Kontakty