Obec se nachází nad Vranovskou přehradou, přibližně 2 km od hradu Bítov. Bítov se stal atraktivní rekreační lokalitou. Hrad Bítov - první písemná zmínka je z let 1061-1067, původně dřevěný hrad, později nahrazen hradem kamenným.

Hledat firmy v obci Bítov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bítov 17 firem

MYTIEN s.r.o. - Bítov č. 104

RESTAURACE NA ŠPICI - Bítov č. 115

OBEC Bítov - Bítov č. 3Fotografie u firmy

STÁTNÍ HRAD BÍTOV - Bítov č. 1

CAMP BÍTOV spol. s r.o. - Bítov č. 64

RESTAURACE A PENZION U TESAŘŮ - Bítov č. 101

RUMBURAK s.r.o. - Bítov č. 106

ZAHRADA SE ZVÍŘATY NA WINDÜBELU - Bítov č. 8

STATEK VRANČ - Bítov č. 4

APARTMÁNY BÍTOV - Bítov č. 368

KUNDRÁT MILOŠ Ing. - Bítov č. 50

RESTAURACE PANELOVKA - Bítov č. 5

EUROOIL Bítov - Bítov č. 82

COOP JEDNOTA Bítov - Bítov č. 12

CHATOVÁ OSADA BÍTOV - Bítov č. 351

BINDER VLASTIMIL - Bítov č. 84

ŠKAROUPKA TOMÁŠ MUDr. - Bítov č. 3

Historie obce Bítov celá historie

Výstavba nového Bítova úzce souvisí s výstavbou Vranovské přehrady. První podnět k vybudování přehrady dala akciová společnost Podyjské závody již v roce 1908. V roce 1912 bylo rozhodnuto o výstavbě vranovské přehrady a tím byl osud starého Bítova zpečetěn. V roce 1912 byl vydán zákaz všeh stavebních prací včetně oprav. Trvalo však dalších 20 let než došlo k výstvbě Bítova nového.

V únoru 1931, rok po započetí stavby Vranovské přehrady byla zemským úřadem v Brně vypsána soutěž na zastavovací plán a náčtrky typových stavení pro výstavbu nového Bítova. Před vyhlášením soutěže zjišťoval zemský úřad, zda by Bítovským nestačilo finanční vyrovnání či přestěhování do sousedních Vysočan. Avšak pouze pět z celkových padesáti majitelů usedlostí se spokojilo s penězi. Všichni ostatní důrazně požadovali vybudování nové obce, protože je k Bítovu pojilo silné pouto. Zemský úřad se snažil vyhovět požadavkům občanů a nová obec měla být vybudována moderně a účelně. V návrhu měly být sloučeny požadavky obce zemědělské a letního sídla. Po sestavení všech požadavků byly stanoveny podmínky pro soutěž. Podle množství vlastněné půdy a druhu živnosti měly být navrženy čtyři typy domů: 4 selské usedlosti do 10ha, 10 malých stavení pro 5ha polí, 5 domů do 1ha polí, 21 domů pro bezzemky, řemeslníky a polní dělníky, 5 domů pro živnostníky a obchodníky.

Stavba Bítova byla od počátku chápána jako ojedinělý úkol. Svědčí o tom zápis v kronice, že o věc ( soutěž) mají zájem nejlepší architekti. Dalším důkazem je i to, že Nový Bítov byl v tehdejším Československu první, od základu nově vybudovanou obcí, vystavěnou na základě komplexního architektonického plánu. V předepsané lhůtě přišlo celkem pět návrhů. První a třetí cena nebyla udělena. Druhou cenu získal návrh " Oplocená vesnice" pražského architekta Josefa Karla Říhy.

V březnu 1932 vypsal zemský úřad Brno soutěž na provedení stavby. Z 13ti zájemců podaly nejnižší nabidku spojené firmy Lanna v Praze a Pittel & Brauseweter z Brna. Ministerstvo veřejných prací však zadalo provedení stavebních prací čtyřem firmám. Stavební materiál (kámen,dřevo, cihly, písek a vápno) byl získáván výhradně z místních zdrojů. Již v březnu téhož roku byly dokončeny obytné budovy. Objekty občanské vybavenosti a některé komunikace měly být dokončeny později. To bylo příčinou odmítnutí občanů se nastěhovat. Začátkem roku 1933 se však začali stěhovat, protože hrozilo zatopení starého Bítova vodami již dokončené Vranovské přehrady. 28. října 1935 na sv. Václava bylo slavnostní vysvěcení kostela a tím byla výstavba Nového Bítova oficiálně dokončena.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.