První písemný záznam o Počenicích pochází z roku 1283, kdy je na listině pro klášter sv. Jakuba v Olomouci zmiňován Mikuláš z Počenic. Ve středověku bylo počenické panství rozdrobeno na několik dílů, které drželi různí majitelé.

Hledat firmy v obci Počenice-Tetětice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Počenice-Tetětice 14 firem

OBEC Počenice-Tetětice - Počenice č. 74, Počenice-TetěticewebFotografie u firmy

První písemný záznam o Počenicích pochází z roku 1283, kdy je na listině pro klášter sv. Jakuba v Olomouci zmiňován Mikuláš z Počenic. Ve středověku bylo počenické panství rozdrobeno na několik dílů, které drželi různí majitelé.

ZŠ A MŠ Počenice-Tetětice - Počenice č. 34, Počenice-TetěticewebFotografie u firmy

JEŽEK ROMAN - Počenice č. 65, Počenice-Tetětice

VRÁNA JIŘÍ Ing. - Počenice č. 96, Počenice-Tetětice

KYNOLOGICKÝ SPOLEK Morkovice - Počenice č. 204, Počenice-Tetětice

STAŇA RADOMÍR-BALL CHAIR-DESIGNOVÝ NÁBYTEK - Tetětice č. 117, Počenice-Tetětice

KOSMETIKA SAMET - Počenice č. 65, Počenice-TetěticeFotografie u firmy

KHZ SERVISNÍ s.r.o. - Počenice č. 71, Počenice-Tetětice

COOP DRUŽSTVO HB Počenice - Počenice č. 95, Počenice-Tetětice

ZŠ A MŠ Počenice-Tetětice - Tetětice č. 8, Počenice-Tetětice

KČT, ODBOR Morkovice - Počenice č. 178, Počenice-Tetětice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Počenice - Počenice č. 94, Počenice-Tetětice

ALMAROS - Počenice č. 1, Počenice-Tetětice

MUSIL ALEŠ - Tetětice č. 113, Počenice-Tetětice

Historie obce Počenice-Tetětice celá historie

Obec Počenice – Tetětice leží v podhůří Chřibů na rozhraní Hané a Orlovické vrchoviny. Území bylo osídleno už v mladší době kamenné, což dokazuje nález sekeromlatu, který svým tvarem odpovídá kultuře lidu se šňůrovou keramikou. V době bronzové zde žil lid lužický. Svědčí o tom nálezy několika nádob- popelnic, které jsou dokladem patrně rozsáhlejšího pohřebiště.

První písemný záznam o Počenicích pochází z roku 1283, kdy je na listině pro klášter sv. Jakuba v Olomouci zmiňován Mikuláš z Počenic. Ve středověku bylo počenické panství rozdrobeno na několik dílů, které drželi různí majitelé. V 16. století zde stály dokonce dvě tvrze, ale máme o nich pouze písemné doklady, pozůstatky se nedochovaly. Rozdrobení panství se projevilo i v církevní správě, neboť již v 15.století jsou zde uváděny dva kostely. Kostel sv. Gotharda zanikl během třicetileté války, kostel sv. Petra stál na místě dnešního kostela. Nynější kostel sv. Bartoloměje byl postaven v 18. století v barokním slohu a tvoří dominantu obce. Od roku 1788 je v Počenicích škola, školní budova stojí od roku 1886. Tetětice jsou roku 1358 zmiňovány jako nevelký samostatný statek. Obec má patronymické jméno, název je zřejmě odvozen od osoby jménem Tetek. Obec patřila k nezamyslickému panství. Ve středu obce stojí kaple Andělů strážných, postavená v roce 1836. V roce 1960 došlo ke sloučení obou obcí. Nyní v obci úspěšně funguje základní škola: mládež se věnuje nejen kopané, ale i v současnosti velmi populárnímu florbalu.

Demografické údaje