Jižně od obce na místě původní návsi se nachází zbarokizovaný kostel sv. Gotharda se zachovalým gotickým zdivem. V kostelní věži svatogothardského kostela visí dva zvony.

Hledat firmy v obci Krupá
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Krupá 11 firem

OBEC Krupá - Krupá č. 14webFotografie u firmy

Jižně od obce na místě původní návsi se nachází zbarokizovaný kostel sv. Gotharda se zachovalým gotickým zdivem. V kostelní věži svatogothardského kostela visí dva zvony.

POŠTA PARTNER Krupá - Krupá č. 53

TANK ONO Krupá - Krupá č. 198

MŠ Krupá - Krupá č. 201

AUTOPLACE - Krupá č. 17

STOPRO BEK, s.r.o. - Krupá

MERTL ZDENĚK - Krupá

INFOCENTRUM PODDŽBÁNSKO - Krupá č. 14

COOP Krupá - Krupá č. 53

ŘEZNÍČEK JIŘÍ - Krupá č. 156

RANCH AURA - Krupá č. 4

Historie obce Krupá celá historie

Obec Krupá postrádá zakládací listinu, kterou osadníci uschovali v Rakovníku a tedy při dobytí města v r. 1631 shořela. Tato tragická událost zapříčinila, že obec Krupá nemůže hodnověrně doložit její vznik.

Poblíž obce stojí kostel sv. Gotharda, který za starých dob sloužil jako chrámová ohrada, kde v čase nebezpečí okolní lid nacházel ochranu. Tato hrazená svatyně se nazývala KOSTELEC.

Nejsou žádné pochybnosti, že ves byla vybita v r. 1318 při šarvátce Viléma Zajíce s německými pány, vypravenými z Prahy přes Žatec do Chebu, kdy byl král Jan i s královnou v Lokti. V té době již existovala nedaleko hornická osada Krupá, do které uprchli osadníci z Kostelce.

•V roce 1633 bylo v Krupé 5 statků pustých.

•V roce 1635 ležel v obci generál Strozzi s 5 kumpaniemi vojska.

•V roce 1651 měla obec 23 obyvatele, všichni katolíci.

•Krupští od roku 1584 robotovali při dvoře krušovickém.

•Od roku 1630 museli robotovat při dvoře lišanském.

Jednou z nejstarších budov je kostel sv. Gotharda postavený v románském slohu a pochází asi z 12. století. Kolem kostela stála osada Kostelec, která zanikla. V blízkosti vedla Erfurtská, nebo-li Sedlecká zemská stezka z Prahy na Žatec a Cheb.

Růst obce

•V roce 1651 měla obec 23 obyvatele.

•V roce 1921 to bylo nejvíce 976 obyvatel.

•V dnešní době pouze 413 z toho 203 mužů a 210 žen.

•Poštovní a telegrafní úřad byl v Krupé zřízen v roce 1894.

•V roce 1927 byl zaveden telefon.

•Železniční stanice Krupá byla dána do provozu v roce 1871.

•JZD bylo založeno v roce 1950.

•Obecná škola byla postavena v roce 1930.

•Požární zbrojnice byla předána do užívání 30. října 1971.

•Samoobsluha / prodejna potravin / předána do užívání 28. června 1967.

•Pomník padlých v 1. světové válce byl odhalen 23. září 1923.

•Husův pomník odhalen 6. července 1929.

•V roce 1998 byla zahájena výstavba plynofikace obce a ukončena v roce 1999

•V roce 2000 bylo přikročeno k čištění, opravě hrází a zábradlí u místního rybníka. Při této příležitosti byla svépomocí vyčištěna požární nádrž.

•V roce 2001 vybudována na obecním úřadě internetová stanice, veřejně přístupná.

•V roce 2006 zahájena výstavba vodovodu a ukončena 13.11.2008.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.