Hledat firmy v obci Lišany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Lišany 11 firem

COMMODITY HOLDING GROUP s.r.o. - Lišany č. 350webFotografie u firmy

Zabýváme se maloobchodní a velkoobchodní distribucí motorové nafty, automobilových a motocyklových olejů, maziv, aditiv, autokosmetiky, filtrů pro automobily, motocykly, stavební a zemědělské stroje, akumulátorů, náhradních dílů a příslušenství.

KONREP-ND ZETOR - Ke mlýnu ul., Lišany

POŠTA PARTNER Lišany - Pražská 306, Lišany

OBEC Lišany - Pražská 68, LišanyFotografie u firmy

TRUHLÁŘSTVÍ VALIŠ s.r.o. - Rakovnická 354, Lišany

ZŠ A MŠ Lišany - Rakovnická 115, Lišany

HRUBEŠ EVŽEN - Pražská 273, Lišany

RYSKA JIŘÍ - Za rybníkem 327, Lišany

VÍTEK JAN - Za rybníkem 337, Lišany

JENÍKOVÁ BOHUNKA MUDr. - Pod školou 330, Lišany

KOČÍ JAROSLAV - Nádražní 244, Lišany

Historie obce Lišany celá historie

Lišany je prastará ves, kterou vévoda Friedrich daroval r. 1173 řádu Johanitů. V r. 1252 zde byl, dle listin, dvůr královský. Král Václav tohoto r. vydal v Lišanech list kapitole vyšehradské. S králem zde byli přítomni olomoucký biskup Bruno, minorité Konrád z Vormsu a Dětřich, mistr Vecel a notář Herbort. Je ale velmi pravděpodobné, že na místě nynějšího kostela stálo nějaké lovecké hradiště a listina byla vydána na blízkém hrádku Hlavačově (Starém hrádku).

Ves byla několikrát zpustošena, i s kostelem byla vypálena např. r. 1450nebo r. 1620. Tehdy se přehnala třicetiletá válka a císařská armáda, která opustila ležení u Rakovníka se vydala 4. listopadu ku Praze. Lišany byly úplně spáleny a vyplašený lid se rozutíkal po okolí. Ale již v letech 1628-1629 dala Česká komora ve vsi postavit panský dvůr. Jeho základ tvoří centrum vsi dodnes, bohužel ve velmi změněné podobě (bývalé JZD, dnes soukromý majetek). K němu zabrala 14 a ¾ lánu dědin odběhlých sedláků.

Roku 1631 vpadli Sasové do Čech a v listopadu 110 jezdců vzalo Rakovník bez boje. Rakovničtí měšťané, spojivše se s nimi, vtrhli do Lišan a dvůr vyloupili. A tak roku 1633 podával hejtman zprávu, že v Lišanech jsou jen dva usedlíci a pustý dvůr. O rok později se na území Lišan rozložil plukovník Gallas s 22 kompaniemi.

Protože vrchnost potřebovala lid na práci, sháněla odběhlé poddané a pomáhala jim stavět obydlí. Už roku 1650 se můžeme dočíst ve starých listinách o panském dvoru, ke kterému patří rybník pod Borem (dnešní Bory), o svobodné krčmě (předchůdce zájezdního hostince, potažmo dnešní restaurace U Bidrmanů) , o špýcharu, podél jehož zdi chodí lidé dodnes, později pak o kamenném ovčíně. Název Ovčín nese samota u Borského rybníka také do dnešních časů.. Z hloubin těchto časů se vynořuje i mlýn Podhůrka, samota v mělkém dolíku, dnes zvaná Zákonův mlýn. První zmínka o tomto mlýně spadá do r. 1566.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.