První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi jeho čtyři syny. Tehdy držel Šilheřovice Mikuláš Mšan.

Hledat firmy v obci Šilheřovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Šilheřovice
Živé firmy - počet: 69, obec Šilheřovice

AK-KULČÁROVÁ KARIN Mgr. - U Dvora 154, Šilheřovice

ASKINO, s.r.o. - Šilheřovice č. 381

AUTODOPRAVA RZIDKY - Kostelní 381, Šilheřoviceweb

Specializujeme se na expresní přepravu balíků a palet do Itálie.

BC. PETRA OBRUSNÍKOVÁ, DIS. - Dolní 169, Šilheřovice

BPR CONSULTANCY-LAZAR JOSEF Ing. - U Obory 82, Šilheřovice

ČESKÁ POŠTA Šilheřovice, s.p. - Střední 117, Šilheřovice

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Šilheřovice - Farní 215, Šilheřovice

ČOČKOVÁ MILENA-NEHTOVÉ STUDIO - Souběžná 385, Šilheřovice

ČUJEK PAVEL - Horní 54, Šilheřovice

DENIS LUKAŠ - Ovocná 313, Šilheřovice

EVA PAVLÍNKOVÁ - Za Farou 367, Šilheřovice

FILIP SLIŠKA - Kostelní 130, Šilheřovice

FULNEČEK MARTIN - Dolní 166, Šilheřovice

GEBAUER PETR Ing. - Střední 111, Šilheřovice

GOLF HOTEL U SV.JANA - Dolní 140, Šilheřovice

GOLF PINK s.r.o. - Dolní 412, Šilheřovice

GOPREVIEW PPT - Dolní 404, Šilheřovice

HANA HRUBÁ - Ovocná 325, Šilheřovice

HOTEL GOLF ŠILHEŘOVICE - Sokolská 376, Šilheřovice

HRUŠKA-ZÁMEČNICTVÍ A KOVOVÝROBA - Dolní 167, Šilheřovice

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZÁMEK ŠILHÉŘOVICE - Zámecká 1, Šilheřovice

HOTEL GOLF ŠILHEŘOVICE - Sokolská 376, Šilheřovice

ROTHSCHILD GOLF CLUB ŠILHEŘOVICE - Zámecká 4, Šilheřovice

Historie obce Šilheřovice celá historie

První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II mezi jeho čtyři syny. Tehdy držel Šilheřovice Mikuláš Mšan. Obec se stala sídlem panství, ke kterému příslušely vesnice Antošovice, Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice. V 16. a počátkem 17.století byli majiteli panství postupně Bírkové z Násil, Stošové z Kounic, Rotmberkové z Ketře a hrabata Šlikové.V roce 1647 prodala Barbora Perpetua, hraběnka z Ursenburku, šilheřovské panství jezuitské koleji v Opavě.

Začátkem 18 století patřilo Hlučínsko včetně Šilheřovic pod vládu habsburské monarchie, v jejímž čele stál Karel VI.

V polovině 18. století postihly Hlučínsko osudové události. Císař Karel VI. neměl mužských potomků, proto bylo dáno nástupnické právo Marii Terezii, která se ujala vlády po smrti císaře Karla VI., který zemřel v roce 1740. Již za dva měsíce vtrhl pruský král Fridrich II. se svým vojskem do Slezska. Rakouská vojska, která nebyla dost silná se stáhla až k Opavě. Při mírovém jednání ve Vratislavi si Fridrich II. vynutil téměř celé Slezsko. Tak se po vítězství nad Rakouskem v tak zvaných slezských válkách území Hlučínska dostalo pod nadvládu Pruska. Tyto války skončily smírem podepsaným 11. 6. 1742 ve Vratislavi a dále 28. 7. 1742 v Berlíně.

Úsilí jezuitů bylo korunováno v roce 1713 postavením barokního kostela v Šilheřovicích­. Po zrušení jezuitského řádu získali Šilheřovice nejprve Eichendorffové, kteří zde postavili na místě zaniklé tvrze zámek v romantickém historizujícím slohu, a posléze od roku 1846 Rothschil­dové, kteří spojili šilheřovické panství s hlučínským a hošťálkovickým, přičemž sídlo mělo v Šilheřovicích. Škola se v obci připomíná již k roku 1662, ale vlastní školní budovu získala obec až v roce 1904, novostavbu pak roku 1951.

Roku 1787 koupil Šilheřovice, Koblov, Antošovice, Hať a Darkovice Karel, svobodný pán Laryš, za 50 000 tolarů a ještě téhož roku prodal celý statek Johanu Friedrichovi, svobodnému pánovi Eichendorffovi ve Tworkóvě (Polsko) a Sudicích. Johan Friedrich postavil v Šilheřovicích nový zámek, v němž také 29. 4. 1815 zemřel, a pohřben byl ve Twórkově 3. 5. 1815. Vdova Anna zemřela 13. 12. 1830. V roce 1835 koupil Evelinina brána od dědiců Eichendorffových Šilheřovice František Hubert Stücker z Wayersdorfu. Podle kupní smlouvy ze dne 31. srpna 1845 koupil pruský královský tajný rada Salomon Meyer, svobodný pán z Rothschildu, za 165 850 zlatých panství Hlučín a spojil tak panství Šilheřovice, Ostrava, Annaberg, Zabelkow a Petřatin. Salomon Meyer, šéf banky ve Vídni, se narodil 9. 9. 1774 a oženil se 26. 11. 1800 s Karolinou Stern. Salomon zemřel 27. 7. 1855, jeho manželka Karolina zemřela 25. 11. 1854. Salomon postoupil panství 20. 9. 1852 svému synovi Anselmu Salomonovi. Nový majitel se narodil 29. 1. 1803 a oženil se 11. 9. 1826 s Charlottou, baronkou Rothschild. Šilheřovice se nalézaly na panství Rothschildů až do roku 1938. Po 1. světové válce na základě Versailleské mírové smlouvy z roku 1919 došlo 4. 2. 1920 k převzetí Hlučínska úřady ČSR.

OBEC Šilheřovice

Střední 305, Šilheřovice, 74715, Šilheřovice

Osoby

  • Mgr. Kaňa Radek, starosta

Kontakty

1 části obce: