K pamětihodnostem naší obce Netín patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, hrobka Lobkowitců, křížová cesta, farní budova.

Hledat firmy v obci Netín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Netín 12 firem

OBEC Netín - Netín č. 11webFotografie u firmy

K pamětihodnostem naší obce Netín patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, hrobka Lobkowitců, křížová cesta, farní budova.

ZŠ Netín - Netín č. 14webFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Netín - Netín č. 24

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Netín - Netín č. 21

KREJZL PILA - Netín č. 22

DS AGROS, a.s. - Netín č. 25

FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o. - Netín č. 78

KREJZL PILA s.r.o. - Netín č. 39

DĚTSKÁ SKUPINA ZÁZRAKY - Netín č. 66

SDH Netín - Netín č. 74

BRABEC PAVEL - Netín č. 53

NĚMEC FRANTIŠEK - Netín č. 110

Historie obce Netín celá historie

Základní údaje: 310 obyvatel, 525 m.n.m., 8 km SZ od Velkého Meziříčí, rozloha obce 779 ha, od roku 1990 samostatná obec

Občanská vybavenost: základní škola, kulturní a společenský dům, prodejna potravin, pohostinství, veřejná telefonní stanice, pošta, sportovní areál, hasičská zbrojnice, autobusové spojení směrem na Měřín, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou, kanalizace, vodovod, plynofikace, zdravotnické zařízení v Měříně a Mostištích, rekreační zařízení

Podnikatelé a firmy: autoopravna, zemědělské farmy, podlahářství, stolařství, včelařství, klempířství, výroba obalů, kovovýroba, soukromá pila, služby v rámci lesnictví, autobusová doprava, služby v rámci zřízení vody, plynu a topení, zemní práce, servis kondenzátorových roznětnic, zámečnictví, pojišťovnictví, zemědělská společnost DS Agros a.s., marketing, poradenství, vydavatelství

Památky:

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

barokní stavba farní budovy

novogotická stavba hrobky Lobkowiczů

barokní socha sv. Jana Nepomuckého

kamenná křížová cesta s alejí líp

památné stromy v okolí obce

kříž a památník farníků padlých v 1. světové válce

misijní kříž u kostela

barokní kříž s balustrádou u kostela

hlavní kříž uprostřed hřbitova

Přírodní zajímavosti: soustava netínských rybníků, chráněné stromy památkovým úřadem, kaštanová a lipová alej do Černochova, řeka Oslava, přehradní nádrž Mostiště

Turistika: regionální cyklotrasa Jeseník – Znojmo pěší turistika v okolí obce po vyznačených trasách

Sportovní činnost: žďárská liga v požárním sportu, stolní tenis, liga šipkařů

Kultura: kulturní dům - pronájmy fyzickým i právnickým osobám, pořádání místních slavností, taneční zábavy pod širým nebem, letní mariánská pouť

Obecní spolky: sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub šipkařů, sportovní klub stolního tenisu, sdružení mladých, myslivecké sdružení

Netín náležel ke statkům měřínského probošství a jeho název je asi odvozen od některého Vznaty z Lomnice a Meziříčí. V roce 1370 se píše v podobě Vznětín. Poprvé je připomínán k r. 1156 ve falzu z konce 12 století jako ves v majetku benediktýnského kláštera v Třebíči. Rozsáhlé okolní rybníky budoval Jan z Meziříčí s povolením markrabího i třebíčského opata. V roce 1498 vznikly různice mezi Vilémem z Pernštejna a Janem z Lomnice o zátopách vsí Netínským rybníkem. Podobných sporů bylo v minulosti více.

Po zrušení probošství měl Netín s Měřínem společnou vrchnost do roku 1556, kdy Měřín připadl k Rudolci a Netín se zákupní rychtou a kostelním podacím ke Stránecké Zhoři a s ní připadl v r. 1729 k velkomeziříčskému panství.

V Netíně byla palírna, škola již v roce 1688.

V červenci 1882 vyhořelo 37 domů a škola. Pošta vznikla v roce 1891, hasičský sbor byl založen v roce 1894 a v r. 1907 vznikl Společenský a záložní spolek tzv. Kampelička.

Stará pečeť z roku 1717 měla ve znaku Pannu Marii, novější pak moravskou orlici.

Nad severozápadním okrajem obce stojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl původně vystavěn v gotickém slohu ve 13. století (dnešní polygonálně uzavřený presbytář s křížovou žebrovou klenbou) a poprvé připomínaný v r. 1414. V 15. století byl kostel opevněn a poté byl přistavěn pozdně gotický presbytář. V letech 1739 – 40 prošel kostel barokní přestavbou. Získal tehdy valenou klenbu lodi s lunetami a štukovým zrcadlem, hudební kruchtu a oratoř. Věž vysoká 31 m byla vystavěna v roce 1780. Obraz Nanebevzetí P. Marie na hlavním oltáři namaloval K. Töpper v roce 1715. Nad svatostánkem je socha Panny Marie z konce 14. století, k níž se konají slavné poutě. V roce 1714 zuřil v okolí mor a obyvatelé z Velkého Meziříčí (kde zjara zemřeli 372 lidé) slíbili každoroční pouť do Netína, když bude pohroma odvrácena. První procesí bylo vypraveno 2. 7. 1714 a morová rána byla toho dne skutečně zastavena. Slavné poutě se konávaly od toho roku vždy 2. července. V roce 1778 byly vymoženy odpustky na 15. srpna a na 6 jiných mariánských svátků. Dnes se koná největší pouť v neděli kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie, jenž je 15. srpna.

Barokní křížová cesta pochází z kláštera v Louce u Znojma. Mramorová křtitelnice je z roku 1551. Na věži visí zvony z let 1587 a tři z roku 1956. Pod kostelem jsou dvě hrobky. V jedné odpočívá Eleonora, vévodkyně z Quastally, a ve druhé Aleš Stránecký. Do roku 1860 se pochovávalo kolem kostela. Pod kostelní zdí stojí kamenný kříž a dvě desky se jmény padlých farníků v 1. světové válce. Poslední velká oprava kostela proběhla v roce 1998. Sousední barokní fara má ve výklenku sochu sv. Jana Nepomuckého a nyní probíhá její rekonstrukce.

Nedaleko kostela stojí hrobka knížat z Lobkovic, novogotická stavba s álejí, kterou nechala vystavět v letech 1869 – 1871 kněžna Leopolda dle projektu A. Prokopa. Stavba sestává ze spodní hrobky Všech dušiček a horní kaple Sedmibolestné Panny Marie. Ke stavbě vede křížová cesta s obrázky v kamenných kapličkách, kterou lemuje chráněné lípové stromořadí. Kolem hrobky visí na modřínech tabulky tvořící galerii sv. patronů Čech a Moravy. Naposledy do hrobky byla pochována hraběnka Josefina Podstatzká-Lichtensteinová, majitelka restituovaného velkomeziříčského zámku (+ 2000).

Na návsi před školou stojí socha Jana Nepomuckého z roku 1715. Slíbili ji postavit poutníci na první pouti v roce 1714. Krásná socha Ukřižovaného visí na dřevěném kříži v zahrádce u č.p. 73 (s letopočty 1898 a 1940). V okolí je ještě řada kamenných a mramorových křížů (na křižovatce v obci z roku 1930, u silnice do Olší z roku 1910 a 1939, u výjezdu k Blízkovu z roku 1909 atd.). V lese Ochoz mezi Netínem a Olším má památník por. Jaroslav Odstrčil člen paradesatní skupiny Calcium, který zde padl 23.6. 1944 po přestřelce s nacisty.

Kopec Strážnice 609 m.n.m. se zvedá SZ od Netína. Již od konce 14. stol. začala být v okolí obce zakládána soustava rybníků. Z blízkých rybníků je největší Netínský, dalšími jsou Vrkoč, Ochoz, Kněžský a Křenčák. Kamenný mezník u Netínského rybníka dříve vymezoval polovinu cesty z Velkého Meziříčí do Pavlova.

Významné osobnosti a rodáci :

Jan Sýkora (1888 – 1948) bývalý legionář, herec a režisér

P. Josef Toman, ThDr., Msgre.(1880 – 1958) arcijáhen a II. prelát stoliční kapituly v Brně

Josef Pavlas (1899 – 1968) hajný a odbojář za II. světové války

P. Václav Hlavička (1864 – 1942) administrátor na netínské faře od r.1899 až do r.1942

P. Jindřich Kocman (1903 – 1997) farářem na netínské faře od r.1942 až do r.1997

Ing. Bořivoj Pejchal (1953) malíř obrazů s tématikou krajiny a obce Netín

Ludmila Chybíková (1918) dcera netínské služky a ruského zajatce, dne 22.12.1919 bylo nalezeno opuštěné dítě v bílovických lesích Rudolfem Těsnohlídkem a jeho přáteli a tato událost byla inspirací k založení Vánočních stromů republiky

V roce 1855 se provdala v Netíně mladičká budoucí spisovatelka Františka Stránecká (1839 – 1888) za soudního adjunkta Kerchnera.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.