Hledat firmy v obci Chaloupky, část obce Neřežín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Chaloupky, část obce Neřežín 2 firmy

SIGMAWARE s.r.o. - Neřežín č. 12, Chaloupky

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR-LESNÍ SPRÁVA Jince, s.p. - Neřežín č. 72, Chaloupky

Historie obce Chaloupky celá historie

První zmínka o naší obci pochází z roku 1648. Profesor Antonín Profous ve svém díle Místní jména v Čechách ve druhém díle na straně 4 uvádí, že jméno obce je v urbáři hořovického panství. Tehdy obec nesla název Chalupy za Skalou. Tento název i jména prvních obyvatel najdeme v berní rule, která vznikla v letech 1648–1656.

Chaloupky pod horami – jako střižená pro naše Chaloupky zní slova krásné písně Josefa Daleckého.

Rozhlédneme-li se kolem, vidíme na západě horu Jivinu, vedle zalesněnou kleštěnickou Hlavu, Malou Vísku s Beranem v pozadí, dále na stranu polední Krkavčí vrch, Beranec a pod ním táhlý hřbet Hřeben a ještě dále vykácenou plochu střelnice s horou Brda, která dala jméno celému zdejšímu kraji.

Pod hradem Valdekem směrem k Chaloupkám leží původní vesnička Neřežín, kde v čísle popisném 3 žil pověstný silák uhlíř Hejl, jehož památný kámen dosud stojí blíže tak zvaných Pecí u brdské střelnice.

Vlevo od Berance vyhlížejí domky Hrachoviště, nejvýše položené obce v okrese hořovickém, a před ní vlevo Jedová hora se svými perkmony, o nichž vyprávějí staří havíři při světle louče svým dětem. Na západním svahu nalézá se podivuhodný útvar s křížem na temeni, dále spatříme památný mrtnický kostelík se hřbitovem, na němž odpočívají staří zdejší osadníci. Nad ním je obec Hvozdce a vedle Chlum, kde podle pověsti dal komárovský pán ve válečných letech zakopati zlatou kvočnu s dvanácti kuřaty, a po svém návratu místo, kde byla zakopána, nenašel. A pod Chlumem se ozývá tepna zdejšího kraje, nejstarší železárny v Čechách, Komárov.

Teprve přes Komárov směrem k Oseku, Újezdu a Cerhovicím otvírá se pohled do širšího kraje. A i uprostřed tohoto krásného panoramatu jako zakleta jest obec Chaloupky se svými osadami Ptákovem a Neřežínem. Prosté domky ukazují, že zde nebydlí žádní boháči. Není zde ani žádná významnější budova jako škola, kostel nebo továrna. A tak jako je chudá obec, jsou chudé i její dějiny. „Jsou tan jen uhlíři, horníci a drvoštěpové,“ praví o Chaloupkách starý zápis a o takových dějiny nemluví. Tam se píše králích a o mocných tohoto světa. A přeci i zde, pod těmito doškovými střechami, jistě se seběhly různé události, hodné zapsání. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by tak učinil, a tak zde zůstává nepopsaný list.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.