Vodní mlýn, zřícenina barokního zámečku, zvonička, památník obětem I. světové války.

Hledat firmy v obci Mrač
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 803 firem

KAMENOLOMY ČR-KAMENOLOM Mrač s.r.o. - Mrač934 m

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Písek, kámen, štěrk

MATEŘSKÁ ŠKOLA MINISVĚT MRAČ s.r.o. - Mrač č. 3051,30 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Mateřské školy a jesle

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ A JÍDELNA U ŘEZNÍKA - Čerčanská 90, Poříčí nad Sázavou1,42 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Masné výrobky - maloobchod

PRORATIO, s.r.o. - V Uličkách 4, Poříčí nad Sázavou1,53 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Elektromateriál a součástky - výroba

KEMPER spol. s r.o. - Pyšelská 393, Poříčí nad Sázavou1,81 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Vzduchotechnická zařízení - výroba

ŽPSV - Za tratí 369, Čerčany2,14 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba

EUROASIST s.r.o. - Na Cihelně 10, Poříčí nad Sázavou2,15 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dopravní značení a signalizace

METALIK spol. s r.o. - Racek č. 6, Chlístov3,45 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Obrábění

MARFI spol. s r.o. - Pomněnice č. 26, Benešov3,57 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Autobusová doprava - zájezdová

VETOS DVEŘE A ZÁRUBNĚ s.r.o. - Pomněnice č. 25, Benešov3,79 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Okna, dveře

STATEK ZÁHOŘANY - Čistec č. 14, Přestavlky u Čerčan4,25 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Jízdárny, jezdecké kluby

MÁTRA TRANSPORT a.s. - Erbenova 134, Benešov4,43 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Kamionová doprava

PASTELL spol. s r.o. - Čechova 1247, Benešov4,63 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Izolace - provedení

AGRO PŘESTAVLKY a.s. - Přestavlky u Čerčan č. 594,67 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV,s r.o. - Na Spořilově 1371, Benešov4,67 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Technické služby měst

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BENEŠOV U PRAHY - Čechova 1634, Benešov4,69 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Správy majetku, bytová družstva

POLICIE ČR územní odbor Benešov - Čechova 1996, Benešov4,79 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Policie ČR

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV, a.s. - Máchova 400, Benešov4,90 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nemocnice, polikliniky

LÉKÁRNA NEMOCNICE BENEŠOV - Máchova 400, Benešov4,90 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Léčiva, speciální přípravky - prodej

STOMATOLOGIEBENE s.r.o. - Máchova 2328, Benešov4,91 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stomatologie, dentální hygiena - ordinace

Historie obce Mrač celá historie

První zmínky o Mrači pochází z roku 1318, z dob, kdy zde na tvrzišti zbudovaném na podlouhlém vejčitém pahrbku sídlil nechvalně známý lapka Zdislav z Mrače. Jeho předkové tu však pobývali na dřevěném hrádku již v polovině 13. století. Z toho se dochovalo již jen tvrziště v podobě dvou pahorků, příkopu a valů, které je nejenom pro Mrač velmi významným dokladem dávné historie, způsobu života a úrovně osídlení této lokality. Proto je celý areál také zapsán jako registrovaná kulturní památka.

S druhou mračskou tvrzí, již si tehdejší majitel postavil dále od někdejšího sídla Zdislavova, na nejnižším konci vyvíšeniny, nad potokem, je spojován už další rod, jehož příslušníci náleželi k panské šlechtě, ke známým Benešovicům. Jako první z nových majitelů se uvádí Beneš z Lopřetic seděním na Mrači (konce 14. století). Majitelé se pak často měnili.

Hospodářský dvůr stával východně od tvrze a v době svého největšího rozmachu byl ústředním dvorem pro rozlehlé panství od Konopiště až ke Komornímu Hrádku. Počátkem 18. století byla v severozápadním rohu dvora zahájena stavba barokního zámečku, z něhož zbyly pouze obvodové zdi s okenními otvory a prvky svědčícími o ušlechtilé snaze stavebníků.

K majetkové změně došlo na Mrači v r. 1727, kdy zdejší statek prodal Norbert z Vrbna Janu Josefu hraběti z Vrtby, majiteli sousedního Konopiště.

V roce 1887 získává konopišťské panství včetně Mrače, koupí od Lobkoviců následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d´Este.

Za významnou událost můžeme považovat selskou rebelii na Konopišti v červenci roku 1775, při níž byl zastřelen čtyřicetiletý sedlák Tomáš Přeučil z Mrače č.p. 19. Je pohřben ve společném hrobě u zdi chvojenského hřbitova, kde je i pamětní deska.

Osobnosti

MUDr. František Jan Mošner (lékař, publicista)

František Pilát (skladatel, trumpetista)

MVDr. Antonín Klauz (mikrobiolog)

Josef Nádvorník

Demografické údaje