Hledat firmy v obci Milavče
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Milavče 9 firem

ČESKÁ POŠTA Milavče - Milavče č. 9

MIRABO a.s. - Milavče č. 119

BOUŠKA PETR - Radonice č. 13, Milavče

MATEŘSKÉ CENTRUM BENJAMÍNEK - Milavče č. 152

OBEC Milavče - Milavče č. 1Fotografie u firmy

FRONK PETR-KANCELÁŘSKÁ VÝPOČETNÍ TECHNIKA - Milavče č. 121

COOP KONZUM Milavče - Milavče č. 114

DECKER PAVEL-POKRÝVAČSTVÍ-DŘEVOSTAVBY - Radonice č. 68, Milavče

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Milavče - Milavče č. 8

Historie obce Milavče celá historie

První historické zmínky o vsi Milavče která byle patrně založena jakýmsi Milavcem, jsou ve srovnání se stářím mohyl i vojtěšskou legendou mnohem mladší. V r. 1302 je v pramenech uváděn „Pyressio dicto Mylowes“. Tento Prkoš z Milaveč byl členem významného šlechtického rodu, který na štítu nosil znamení dvou obrněných rukavic a ovládal krajinu mezi Staňkovem, Kdyní a Domažlicemi. Prkoš i jeho syn Chotěbor se střídavě píší po Milavčích nebo po hradě Herštejně.

Podle nového rozboru historických pramenů není zatím zcela průkazné, zda se jednalo o Starý Herštejn nad Pivoní, nebo nedaleký hrad Nový Herštejn u Kdyně. Od počátku 20. let 14. století začíná Chotěbor s rozprodejem majetku v Milavčích. V r. 1324 potvrdil prodej 22 lánů v Milavčích domažlickému rychtáři Jindřichu Schicklinovi. O rok později prodává opět se svou manželkou Ofkou témuž rychtáři 2 milavečská popluží. Originály těchto listin jsou uloženy ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Obě listiny jsou psány v Milavčích. Je proto pravděpodobné, že Chotěbor vlastnil v Milavčích sídlo nebo alespoň dvorec. Po Milavčích se ve stejném období nazývá také Jindřich ze Štiboře, syn Vitly z Herštějna. Od r. 1333 se Chotěboř uvádí jako majitel hradu Kostomlat na Litoměřicku. V následujících staletích zprávy o Milavčích mizí. Ves, nebo její podstatná část, byla tehdy v majetku královského města Domažlic. V r. 1357 po nevydařené stavovské vzpouře byly vsi, které náležely k záduší domažlického kostela Navštívení Panny Marie, městu Ferdinandem I. odejmuty a prodány horšovskotýnskému panství. jednalo se tehdy vedle Milaveč ještě o Bořice, Nevolice a Petrovice. V r. 1598 byly jmenované vsi městu opět vráceny. r. 1654 se Milavče skládaly ze 17 selských dvorů a byly největší osadou na panství města Domažlic. také v období sestavování informací tzv. tereziánskému katastru kolem r. 1767 přesahovaly Milavče s počtem 33 osedlých poddanských rodin vysoce počet hospodářů v ostatních obcích panství. Přifařeny všach byly již ke kostelu sv. Jiljí v Třebnicích. V r. 1818 utrpěly Milavče požárem stejně jako r. 1876, kdy byl čtyřikrát založen požár nezletilým hochem. V r. 1741 byl ve vsi položen základ k novému kostelu. Po jeho vysvěcení se zvýšila i návštěvnost milavečských poutí. V r. 1787 byla ve vsi zřízena lokálie. Domažličtí radní přispěli lokalistovi důchodem 3 sudů piva ročně a 15 sáhy dřeva. Milavečská obec přidala louku a zbývající část důchodu uhradil náboženský fond. Za císaře Josefa II. byl v r. 1787 patronem Domažlic jmenován sv. Vojtěch. Do vsi putovala procesí, která měla v období sucha vyprosit požehnaný déšť. V r. 1865 - 1866 byla V Milavčích vystavěna nová fara. Až do té doby bydlel duchovní společně s učitelem v bývalých lázních. Pod Obecní úřad Milavče spadá dnes ves Božkov.

Demografické údaje