Obec Maršov u Úpice leží jihovýchodním směrem od Trutnova, západně od Červeného Kostelce, při hlavní silnici z Libňatova do Hajnice. V centru vsi stojí zvonice, která prošla v roce 1993 rekonstrukcí.

Hledat firmy v obci Maršov u Úpice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Maršov u Úpice 2 firmy

OBEC Maršov u Úpice - Maršov u Úpice č. 34webFotografie u firmy

Obec Maršov u Úpice leží jihovýchodním směrem od Trutnova, západně od Červeného Kostelce, při hlavní silnici z Libňatova do Hajnice. V centru vsi stojí zvonice, která prošla v roce 1993 rekonstrukcí.

VLČEK VLASTIMIL DiS. - Maršov u Úpice č. 84

Historie obce Maršov u Úpice celá historie

Obec Maršov se skrývá v horské úžlabině, která stoupá od východu k západu a po obou stranách je obklopena lesy. Hlavní silnice vede od obce Libňatov směrem na obec Hajnici. Na levé straně podél silnice směrem na jih je tzv. strana "smiřická", kde byly nejdříve postaveny domy. Na pravé straně silnice byly domy postaveny déle. Nejvyšším bodem v okolí obce je kopec zvaný "Kopna", vysoký 580 m n. m., kde bývala dříve rozhledna.

Obec původně vznikla od osobního jména Marek, čili Mareš. Osada byla založena dle práva německého ve XIII. století. Zakladatel se stal rychtářem a požíval zvláštních výhod. Měl statek "Rychtu" č. p. 37, byl prosté roboty a i jeho nástupci, zvaní "svobodníci", nekonali robotu. Přiváželi pro vrchnost jen sůl a víno a a za tuto práci byli placeni. Maršov náležel původně k panství vízmburskému a přiřazen byl k Úpici. Malá tato ves dělila se až do roku 1848 ve dvě osady, z nichž větší náležela k panství náchodskému a měla svého rychtáře, kdežto druhá část spadala pod právo vsi Mezilečí a příslušela k panství "smiřickému".

V roce 1555 prodala vrchnost náchodská tři pustiny za 26 kop grošů smíšených, a to Náměrek, Na Pustinách a Hájek. Hranice byly v r. 1735 omezníkovány a v té době byla tu myslivna a lom na kámen. Téhož roku byl do obce pořízen první zvon. V roce 1881 zřídila obec nákladem 4500 zl. školní budovu, ve které bylo v r. 1883 zahájeno vyučování s počtem 32 žáků. Ve škole se vyučovalo do roku 1949. Od roku 1957 do roku 1965 byla škola přechodně otevřena a jejím posledním učitelem byl Josef Moravec. Škola po dobu uzavření byla využívána pro kanceláře národního výboru, knihovnu, bydlení, třída pak krátce pro ubytování polských pracovnic, kanceláře a schůzovou činnost pro JZD, dále pak pro různé příležitosti.

Podle statistických údajů měl Maršov v r. 1628 12 statků a 8 chalup a 102 obyvatel. Nejvyššího počtu obyvatel bylo dosaženo v r. 1843 s počtem 419 obyvatel a 70 domů.

V současné době má obec 81 domů, z toho 24 k rekreaci a 3 veřejné budovy s počtem obyvatel od 155 do 160. Stav obyvatel se snížil následkem osídlování pohraničí.

V obci se vystřídalo celkem … 19 učitelů

Do r. 1931 … 11 rychtářů

Do r. 1945 … 2 starostové

Do r. 1990 … 11 předsedů MNV

K 30. 6. 2004 … 2 starostové

Co se změnilo v obci od r. 1933:

- v roce 1933 vybudována nová silnice, v dobách pozdějších pokryta asfaltem

- v r. 1946 zavedeno autobusové spojení, výstavba garáže "svépomocí" pro autobus OSNADO

- r. 1947 - 1950 zavedena elektřina, veřejné osvětlení, obecní rozhlas

- ochotnický spolek Havlíček vybudoval brigádnicky přístavbu jeviště u současného kulturního domu

- r. 1958 provedena výstavba obecního úřadu a hasičské zbrojnice

- r. 1991 generální oprava požární nádrže u č. p. 61 a zatrubení potoka u č. p. 4 pro skládku odpadů

- pro hasičský sbor zakoupena stříkačka s plným vybavením za 40.000,- Kč

- r. 1992 dokončení a kolaudace veřejného vodovodu pro celou obec - pořizovací cena 1,5 milionu Kč

- r. 1993 generální oprava zvonice včetně nákupu nového zvonu a zajištění jeho provozu

- r. 1994 obec zakoupila prodejnu potravin za 450.000,- Kč a pro hasiče automobil AVIA za 98.300,- Kč

- postupně byly vybudovány v obci 3 autobusové čekárny

- rekonstrukce rybníka na koupaliště, úprava prostranství včetně elektrické přípojky prostranství slouží pro různé kulturní akce, soutěže hasičských sborů "Úpicka"

- r. 2000 - odbahnění rybníků u č. p. 37 a č. p. 38, úprava rybníka v horní části obce u č. p. 20, úprava "smeťáku" u č. p. 4, osetí terénu - celkové náklady činily 240.000,- Kč, z toho 170.000,- Kč uhrazeno státním příspěvkem

- r. 2002 oprava kulturního domu, asfaltování terénu u koupaliště a nájezdů na hlavní silnici

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.