Hledat firmy v obci Maleč, část obce Maleč
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Maleč, část obce Maleč 11 firem

ZŠ A MŠ Maleč - Maleč č. 77webFotografie u firmy

POŠTA PARTNER Maleč - Maleč č. 104

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 42/05 Chotěboř - Maleč č. 48

ZEMAN JAROSLAV - Maleč č. 39

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO MALEČ - Maleč č. 49

COOP DRUŽSTVO HB Maleč - Maleč č. 104

OBEC Maleč - Maleč č. 48

STAWEBNINY.COM - Maleč č. 41

OMA - Maleč č. 36

DÍLNA PRO ÚPRAVU ODPADŮ MALEČ s.r.o. - Maleč č. 48

MIHÁLYOVÁ MARCELA MUDr. - Maleč č. 100

Historie obce Maleč celá historie

Chceme-li si prohlédnout nejstarší obraz obce, musíme se vrátit do 10. století, kdy krajem procházela Liběcká stezka navazující na Zlatou cestu. Tato střežená kupecká stezka dala vzniknou celé řadě středověkých tvrzí i osad.

Dalším významným podmětem rozvoje tohoto kraje bylo založení kláštera ve Vilémově roku 1120. Tento byl velmi dlouho uváděn jako majitel Malče dalších osad v okolí.

Ze starých zápisů se dozvídáme jména nájemců. Podle některých pramenů je již v roce 1150 uváděno jméno rytíře Jeníka, který vlastnil tvrz a poplužní dvůr Maleč a jeho úkolem bylo udržovat v pořádku orientační bod, kapličku se znakem orlice na návrší vedle tvrze. Prvním historicky ověřeným nájemcem Malče byl roku 1278 Vintíř z Malče.

Další písemný doklad o existenci obce je z 8.6.1387, tehdy postoupil benediktýnský opat Ondřej osadu i s tvrzí Jírovi z Jeníkova k doživotnímu užívání. Jeho potomci užívají jména Malečtí z Malče. Když pak byly roku 1544 zakládány nové zemské desky vložil do nich Jiřík starší Přibík z Otoslavic a na Malči toto dědictví : " ... Maleč tvrz a ves, Lhotku ves celou a též druhou Lhotku, v Jeníkově co tu měl, Sokolov hrad pustý a ves celou, v Raňkově a Svinném co tu měl, pak mlýn Žabokrtský a druhý pod Lhotou Žebráčí ...".

Od roku 1588, za vlády Rudolfa Habsburského, byl majítelem Otomar z Holohlav, po něm, od roku 1599 Jan Benedeta z Nečtiv a na Vilémově. V této době bylo započato se stavbou malečského zámku.

Další majitel, pan Buryán Chuchelský, rytíř z Nestajova, na Malči a Předboři, se spolu se svými bratry zúčastnil sněmu českých stavů roku 1620, ale poněvadž podporoval s Janem Rudolfem Trčkou císařské vojsko, byl dne 3. října 1623 osvobozen od konfiskace majetku. Roku 1622 Barbora Chuchelská ze Skuhrova a na Malči, rozšířila panství o osady Předboř, Blatnice, Jeníkovec, Hranice a Štikov. Roku 1673 byl majitelem zámku Jan Václav Udrčský z Udrče, v této době byla zbořena tvrz v Jeníkovci a pozemky byly rozděleny na čtyři celolány.

Za majitele Norberta Augustina Voračického z Paběnic, hejtmana kraje Čáslavského, byl zámek přestavěn.

V roce 1719 koupil panství František Josef, hrabě z Schonfeldu. Jeho dcera Kateřina se roku 1764 provdala za knížete Jana Adama z Auerspergu. Tento rod vlastnil malečské panství až do roku 1862, kdy jej koupil JUDr. František Ladislav Rieger. K zámku tehdy patřil i malečský velkostatek s Modletínem a Rušínovem, celkem 6 dvorů, 16 rybníků a 1 polesí.

Poměrně přesnější zprávy o obci máme od roku 1933, kdy byla založena kronika obce. Dozvídáme se zde, že Maleč měla 110 domů a 819 obyvatel. V letech 1870 - 1883 zde byl cukrovar, později přestavěný na tkalcovnu, po roce 1918 ji koupil majitel zdejšího velkostatku a zavedl zde výrobu umělých barviv. Dále pak zřídil strojní truhlárnu. Mezi obcí Maleč a Hranice byla postavena kruhová cihelna. V letech 1850 - 1915 se v Malči vařilo i pivo.

Pro tehdejší obyvatele jistě významná byla i stavba obecního vodovodu v roce 1936. Elektrifikace byla provedena v roce 1930.

V Malči se začalo vyučovat v roce 1800, vlastní budovu získala škola až v roce 1820. Tak zvaná Riegrova škola se začala stavět v roce 1912. Se stavbou nynější školy bylo započato v roce 1938.

Poštovní úřad v Malči je od roku 1878, měl poměrně velký obvod a v roce 1930 zde byla zřízena veřejná telefonní hovorna.

Lékařský obvod byl ustaven v roce 1907 zásluhou profesora Dr. Bohuše Riegra.

Starou tradici má v obci veřejná knihovna. Již v roce 1899 byla v obci založena čtenářskohospodářská beseda "Rieger", byl to jeden z prvních spolků, který rozvíjel především hospodářské zájmy, ale i ochotnické divadlo a půjčoval knihy. Spolková knihovna byla v roce 1924 sloučena s obecní knihovnou.

Dalšími občanskými sdruženími vznikajícími v obci byly Sbor dobrovolných hasičů v roce 1901, v roce 1906 na popud Dr. Bohuslava Riegra to byl Okrašlovací spolek. Tělocvičná jednota Sokol byla založena v roce 1920. Spořitelní a záložní spolek Kampelička byl založen roku 1900.

Roku 1891 byla postavena evangelická modlitebna a hřbitov. Období mezi světovými válkami znamenalo tedy významný rozvoj obce.

Po roce 1948 bylo v obci založeno jednotné zemědělské družstvo a strojní traktorová stanice, dílny byly umístěny do budovy bývalého pivovaru. Družstvo přispělo k výstavbě bytů. Polesí Maleč hospodařilo na výměře 3082,99 ha.

V obci byla postavena prodejna Jednoty, v akci Z byl rozšířen hřbitov, dále v roce 1988 byla provedena přístavba k stávající budově školy a bylo započato se stavbou tělocvičny, byla přestavěna hasičská zbrojnice a postupně budováno hřiště, část Blatnického potoka byla zakryta. Zdravotní středisko bylo dokončeno v roce 1972.

Demografické údaje