Hledat firmy v obci Lukavec
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Lukavec 3 firmy

OBEC Lukavec - Lukavec č. 43

TREMIS s.r.o. - Lukavec č. 28

OKVLÁČKY.CZ - Lukavec č. 100

Historie obce Lukavec celá historie

Necelé tři kilometry od Lovosic můžeme navštívit Lukavec, vesničku, o níž první písemnou zmínku najdeme v darovací listině Spytihněva II. z roku 1057. Obec patřila od počátku litoměřické kapitule, později různým majitelům. Z nichž nejznámější byli Kunešové, původem litoměřičtí měšťané. Valentin byl roku 1508 od krále Vladislava erbem a názvem nazván a psal se Kuneš z Lukavec.

Kunešové sídlili na tvrzi, která zřejmě zanikla po Bílé hoře. Do r. 1480 patřila ves ke Košťálovu a Čížkovicím. Část ale nadále byla majetkem kapituly, od níž ji koupil Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Ten však přišel o hlavu r. 1621 na Staroměstském náměstí mezi 27 popravenými českými pány. Kapitula získala svůj majetek zpět. Osud části vsi s tvrzí splývá s osudem Borče a posléze byl Lukavec i s Borčí připojen k Lovosicím.

Jinou část vsi držel Václav Chotek a tento majetek prodal r. 1721 Litoměřicím. Tak byl Lukavec rozdělen mezi Lovosice, Litoměřice a kapitulu.

Třicetiletá válka poznamenala Lukavec neméně, než ostatní obce v okolí. Koncem 17. století podlehla morové nákaze většina obyvatel. Na paměť byla postavena u čížkovické cesty socha sv. Michala. Do r. 1910 bylo společné pohřebiště označeno pískovcovým kamenem, nyní křížkem. Další epidemie postihla obec za třicet let, znovu bylo mnoho mrtvých, ves se vylidňovala.

Někdy ve druhé polovině 18. století byl v místě dávné tvrze postaven pozdně barokní venkovský zámek. Tato dominanta Lukavce je patrová budova s ozdobným vstupním portálem a dvěma křídly, s komplexem hospodářských budov. Více než sto let patřil k lovosickému schwarzenberskému panství. Ve 20. století získala Lukavec cukrovarnická a.s., podější majitel nechal v 1926 - 27 provést stavební úpravy a modernizaci. Po r. 1945 byl tento majetek zkonfiskován a stal se součástí lovosického statku.

Demografické údaje