V obci se dnes nachází kaple sv. Antonína Paduánského, která byla vystavěna místními rolníky až v roce 1834. Renovována byla naposledy v roce 2010.

Hledat firmy v obci Louka u Litvínova
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Louka u Litvínova 15 firem

ZŠ A MŠ Louka u Litvínova - Husova 163, Louka u LitvínovawebFotografie u firmy

AUTOSERVIS-RS s.r.o. - Nádražní 175, Louka u Litvínovaweb

Autoservis vozů, všech značek a příprava na STK.

INSTAMONT-INPRA s.r.o. - Sokolovská 72, Louka u Litvínova

OBEC Louka u Litvínova - Sokolovská 127, Louka u LitvínovaFotografie u firmy

PENZION PRO SENIORY Louka u Litvínova - Sokolovská 97, Louka u Litvínova

SKA SOFTWARE, v.o.s. - Husova 172, Louka u Litvínova

LOOS PETR - Sokolovská 83, Louka u Litvínova

CROWN METALS CZ s.r.o. - Nádražní 214, Louka u Litvínova

WERNER J+V s.r.o. - Nádražní 213, Louka u Litvínova

POLO - Sokolovská 95, Louka u Litvínova

M.W.P. s.r.o. - Sokolovská 101, Louka u Litvínova

VLTEA.CZ - Husova 172, Louka u Litvínova

AUTO BRELA s.r.o. - Greinerova 216, Louka u Litvínova

FRANTIŠEK ČELIŠ EVROPS a.s. - Nádražní 212, Louka u Litvínova

PRUDKÝ MARTIN - Nádražní 213, Louka u Litvínova

Historie obce Louka u Litvínova celá historie

Louka u Litvínova leží jihovýchodně od Litvínova na Radčickém potoce. Pradávné jméno místa bylo Wiese nebo Wíza. Obec je pod tímto názvem poprvé uvedena roku 1289.

Ve svých počátcích náležela do majetku mocného českého rodu Hrabišičů , jejichž jedna větev se psala páni z Rýzmburku se sídlem na rodovém hradě stejného jména v nedalekém Oseku. Roku 1398 prodali páni z Rýzmburku majetek Wilhelmovi , markraběti míšenskému. Celé podkrušnohorské území se tak na dlouhou dobu dostalo pod nadvládu Sasů. Teprve po ukončení husitských válek , za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad, bylo území získáno zpět a stalo se neoddělitelnou součástí českého království. O jednotlivých držitelích Louky víme málo, protože jí dostávali v léno.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství a dobytkářství až do doby, než celé Podkrušnohoří bylo zataženo do industrializačního procesu, kdy se dominantním průmyslem stala těžba hnědého uhlí. Hnědé uhlí bylo dobýváno na dvou hlubinných dolech Pluto I a Pluto II téměř sto let. Agrární činnost obce dokladuje tzv. "Berní rula" z roku 1654. V té době byla obec v majetku Valdštejnů. Je zde uvedeno 17 sedláků, 7 chalupníků a 1 nádeník na obci. Třicetiletou válku přežila obec vcelku bez výrazných zásahů, neboť poznámka pod sumářem v berní rule hodnotí stav následujícími slovy: " Tato ves stavení má dobrý, role pšeničné , luk spotřeba , dědinami a dobytkem stojí."

Na prahu 18. století patřila mezi obce, které byly počtem usedlostí početnější než blízký Horní Litvínov (H.Litvínov - 20 usedlostí , Louka už 30 ).

Založením textilní manufaktury na výrobu sukna roku 1715 však získává dominantní postavení Horní Litvínov. Od poloviny 18.století se na Litvínovsku rozvíjí punčochářství. Ještě roku 1824 je v soupise punčochářů uvedeno 6 mistrů z Louky. V horní části obce stával dříve mlýn, z něhož se dodnes dochoval rybník, dnes nazýván " PLUŤÁK ".

Ve druhé polovině 19.století podpořil růst obce rozvoj místní školy, od roku 1832 náležela Louka ke škole v Horním Litvínově,roku 1854 byla v obci zřízena expozitura. V roce 1870 byla škola osamostatněna a do konce 19.století se rozrostla v pět samostatných tříd. Roku 1834 byla v Louce postavena kaple zasvěcená sv.Antonínu Paduánskému, na její stavbu přispělo 25 louckých sedláků.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.