Hledat firmy v obci Kunčina
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kunčina 14 firem

ZŠ Kunčina - Kunčina č. 248webFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Kunčina - Kunčina č. 244

LUCORP s.r.o. - Nová Ves č. 41, Kunčina

ŠKOLAŘOVÁ LUDMILA MUDr. - Nová Ves č. 39, Kunčina

KOTOULEK LADISLAV - Kunčina č. 330

OBEC Kunčina - Kunčina č. 204

HRUŠKA Kunčina - Kunčina č. 250

- Kunčina č. 88

BRYCHTA JOSEF - Kunčina č. 31

COOP Nová Ves - Nová Ves č. 54, Kunčina

MATUŠÁK AGRION s.r.o. - Kunčina č. 27

KNÁPEK FRANTIŠEK - Kunčina č. 281

DUKO Kunčina - Nová Ves č. 41, Kunčina

ZAHRADNÍK PAVEL - Kunčina č. 94

Historie obce Kunčina celá historie

Kdy byla obec založena je sporné. Jisté však je, že němečtí osadníci ze Saska a Durynska, kteří hledali půdu, přišli na toto území kolem roku 1 200. Tu a tam kolem říčních toků postavili svá obydlí, z nichž se vyvinula po desetiletích obec.

Obyvatelstvo byli převážně rolníci a řemeslníci (kováři), kteří měli svoje kovárny v blízkosti silnice, aby byli k dispozici rolníkům. Dalšími osadníky byli mlynáři, kteří se snažili využít toku potoka k pohánění mlýnů.

Dá se předpokládat, že před příchodem Němců zde byla slovanská osada. stála na vyvýšeném místě na Skalce u čp. 118. Během staletí splynuli Slované s početnějšími německými osídlenci a snd jen malý počet českých příjmení v německém přepise svědčí o původu jejich nositelů.

Na základě archeologického výzkumu z roku 1964, který se uskutečnil na popud pana učitele Jana Berky, se dalo zjistit, že šlo o slovanské sídliště o několika chatách postavené na výhodném místě. Chaty byly částečně zapuštěné v zemi. Zbytky jedné chaty se našly v hloubce asi 50 cm. Byl to pruh tmavé hlíny s popelem, zbytky dřevěného uhlí s rozbitými nádobami, který se táhl do šířky asi dvou metrů.

Osídlence vedl lokátor, člověk, který akci organizoval, vyjednával s majitelem panství a odpovídal za splnění podmínek osídlení. Za to získal výhody - stal se dědičným rychtářem, mohl vlastnit mlýn jako zdroj příjmů, dostával část poplatků. Vesnice (Dorf) byla zřejmě často pojmenovávána po něm.

Původ jména Kunčina (německy Kunzendorf), původně zvané také Stará Kunčina, je zahalen v hluboké temnotě. Názor, že Kunčina je pojmenována po nějakém Kunzovi, není zatím doložen). První zmínka o Kunčině se datuje od roku 1270, tedy z doby Přemysla Otakara II. V tomto roce je jmenován jistý Herolt jako rychtář v Kunčině.

Funkce dědičného rychtáře se udržela po dlouhá staletí, i když z různých důvodů (vymření rodu, vhodný nástupce, apod.) mohla přejít na jiný rod. V Kunčině byla rychta na čp. 50, na zahradě stojí kamenný kříž, který má na základním kamen německý text - přeloženo:

Vybudováno ke cti boží Josefem Sponerem, dědičným rychtářem, v roce 1858.

Další názor na původ jména Kunčiny vychází z toho, že přípona -ina byla přidána k mužskému osobnímu jménu Kunka, které je domácí podobou ke jménu Konrád (kuoni - "smělý" a rat - "rada").

Kunkova ves - snad ves lidí Konrádových (možná jméno lokátora).

Vývoj jména:

1 270 Chuncendorf

1 398 Antiqua Kutyna

1 408 Aldkunczendorf

1 846 Kunzendorf

Ve znaku obce je jednostranná radlice mezi obilnými klasy.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.