Údolní obec Křižany se nazývá po svém zakladateli Kriesanovi. Leží nedaleko města Liberec. Má dvě části: Křižany a Žibřidice. Původně gotický kostel sv. Maxmiliána pochází z roku 1384. V 17. století byl zbarokizován a rozšířen.

Hledat firmy v obci Křižany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

ZŠ Křižany-Žibřidice - Žibřidice č. 271, KřižanyFotografie u firmy

POŠTA PARTNER Křižany - Křižany č. 337

OBEC Křižany - Křižany č. 340webFotografie u firmy

Údolní obec Křižany se nazývá po svém zakladateli Kriesanovi. Leží nedaleko města Liberec. Má dvě části: Křižany a Žibřidice. Původně gotický kostel sv. Maxmiliána pochází z roku 1384. V 17. století byl zbarokizován a rozšířen.

Historie obce Křižany celá historie

Více než 650 let uplynulo od doby, kdy byla zanesena do církevních kronik první zmínka o naší obci. Následující článek mapuje její bohatou minulost.

P R V N Í Z M Í N K A

První zmínka o obci pochází z r. 1352, tehdejší název zněl Crysani villa (vesnice Krisanova). Zřejmě odsud pochází dnešní název Křižany. Ve 12. a 13. století na pozvání české šlechty přišli do kraje němci. Měli velká privilegia a vybudovali celou řádu obcí a klášterů v širokém okolí. Zvlášť v období vývoje hornictví přinesli zemi prosperitu. Předpokládá se, že Křižany vznikly v rámci této politiky.

V době panování císaře Karla IV a jeho syna Václava IV podle církevní kroniky z r. 1384 vesnice se nazývala Krikani-Villa. Existuje předpoklad o tom, že v této době v obci se nacházela tvrz. Z konce 14. století pochází český název Suchý nebo Suchá. Pojmenování obce se měnilo několikrát v průběhu času: Chrystorf, Chfiesdorf, Griesdorf, Chrustot, Kryssdorf (1481) a Krinsdorf (1615). Název Kriesdorf se prosadil dokonce 17. století.

Zmiňovaná tvrz, zřejmě sídlo šlechty, nacházela se vedle dnešních domů č. 30, 31 a 33. Byla strhnutá r. 1684. Z její kamenů je postavená kostelní vež. Na jednom z kamenů věže je čitelný nápis „1684".

Z A J Í M A V Á M Í S T A

Ještěd, nejvyšší hora v okolí (1012 m.n.m.)

Malý Jěštěd se skládá z kvarcitů, stávala tady od r. 1906 Jackelova bouda, která zanikla po r. 1945

Lom z vápníku. Cílem turistů je kaple Sv. Kryštofa, r. 1763 s obrazem od malíře Josefa von Fuhricha

Havran, skalní útvary do výšky 42m, u lomu na pískovec byla postavena r. 1766 kovářská dílna, která vyráběla nástroje pro dělníky. Od r. 1887 restaurace, dobře známá široko-daleko a velice populární

Restaurace Semerink na cestě do Českého Dubu byla postavená r. 1900. r. 1927 rozšířená o taneční sál a koupaliště. Po r. 1945 zde byl soukromý byt, později zotavovna pro děti z Prahy

Z N Á M É O S O B N O S T I

Georg Wollmann, generál v Rusku v polovině 18. století

Josef Podsely, velkovýrobce látek v Manchesteru, zemřel r. 1933

Josef Neuheiser, dirigent plukové hudby ve Vídni r. 1862

Franz Schwan od r. 1830 působil v Křižanech jako učitel a kronikář. Vyznamenán stříbrným křížem za zásluhy s korunou osobně císařem Franzem Josefem

Franz Wollmann, Dr., (1871 - 1961) vystudoval germanistiku a anglistiku ve Vídni. V Kremsu byl ředitelem učitelského ústavu. Pracoval ve státních službách jako školní inspektor v Dolním Rakousku a ve Vídni. Přednášel Esperanto na VUT ve Vídni. Autor učebnic o vyučování němčiny.

Demografické údaje