Mezi zachovalé památky obce patří zejména starý hřbitov s farou v barokním slohu. Na hřbitově se nacházejí cenné barokní i rokokové náhrobky. Barokní je také márnice nacházející se uvnitř areálu kostela sv. Jakuba Většího.

Hledat firmy v obci Zápy, ulice Královická
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Zápy celá historie

Více jak 950 let dějin současné obce Zápy jsou dějinami čtyř samostatných blízce sousedních obcí :

Záp, Zípců, Ostrova a Stránky. Tyto obce postupně splynuly, ves Zípce beze stopy zanikla. Dnes již jen místní názvy připomínají jejich slavnou historii - v současném názvu obce se neuplatnily a zanikly též jako tzv. sídelní jednotka.

Z historicky významných národních osobností spjatých s obcí je možné jmenovat Pavla Stránského ze Stránky (1583-1657) a Josefa Kožíška, ředitele zápské školy v letech 1895-1919.

Novodobé dějiny obce v datech

· 1775 - zřízena industriální škola

· 1826 - obec má obecního pasáka ovcí, obecní pastoušku, obecní dům, obecní lom. V obci proběhlo očkování proti neštovicím.

· 1837 - nedaleko obce se rozložil polní tábor s 9000 vojáky

· 1840 - obec poprvé pojišťuje obecní budovy a zakládá si účet u vrchnostenského úřadu v Brandýse

· 1842 - bylo tak velké sucho, že „Labe dočista přestalo téci“

· 1850 - v obcích a okolí řádí cholera, v Zápech zemřelo 21 lidí, ve Stránce dokonce vymřela celá sedmičlenná rodina.

· 1853 - založena četnická kniha a jmenován obecní strážník (odměna 110 zl. ročně)

· 1866 - opět epidemie cholery, vpočet obětí v Zápech není znám, ale v Brandýse zemřelo 100 osob

· 1870 - zavedeno zajímavé řešení vymáhání dluhů od neplatičů daní. Do domu se nastěhoval voják, kterého neplatič musel ubytovat a živit tak dlouho, dokud nezaplatil.

· 1868 - ustanoven obecní strážník (pro všechny tři obce)

· 1870 - založen vlastenecký zpěvácký spolek Čestmír

· 1879 - obec zakoupil starou hospodu „V koutě“, kterou upravila na školu

· 1880 - ustanoven spolek divadelních ochotníků. Dostavěna silnice podél Kabelína do Toušeně.

· 1881 - postavena obecní šatlava (za 293 zl a 49 kr)

· 1883 - přijat druhý strážník

· 1886 - do dvoutřídní školy již chodí 145 dětí

· 1888 - počet dětí se zvýšil na 201, proto byla otevřena třetí třída zápské školy a přijat další učitel

· 1890 - založen hasičský sbor

· 1893 - vystavěno schodiště ke kostelu

· 1894 - dostavěna silnice ke Dřevčicím

· 1898 - založena Vlastenecká dobročinná obec baráčníků Záp

· 1898 - založena knihovna hasičského sboru

· 1903 - otevřena pošta (pouze pro dopisy)

· 1907 - hejtmanství ze zdravotních důvodů uzavřelo starý hřbitov u kostela sv. Jakuba

· 1910 - otevřena nová škola v Zápech

· 1911 - otevřen nový hřbitov

· 1912 - založen Sokol Zápy

· 1914-1918 - válka. Byli povoláni muži ve věku 18 - 50 let. Ve světové válce padlo 22 občanů Stránky, Záp i Ostrova, dalších šest zemřelo na následky války.

· 1924 - Vděčná obec postavila padlým pomník. Autorem byl sochař Emanuel Zentner z Brandýsa nad Labem, který v poválečných letech vytvořil v okolí mnoho dalších pomníků.

· 1938 - 15. května - byla slavnostně otevřena Sokolovna

· 1938 - od 24. září do 2. října byla škola obsazena mobilizovanými českými vojáky

· 1939 - od 17. března do 4 .dubna škola obsazena německými vojáky

· 1945 - během květnového povstání postaveny na silnici v Zápech dvě barikády. Bohužel, německá armáda jela jinudy.

· 1945 - několik rodin odjelo do pohraničí

· 1947 - otevřena mateřská škola

· 1948 - znárodněn bývalý Charvátův statek

· 1949 - na základě hlasování stráneckých (v březnu) a ostrovských (v červnu) došlo v říjnu 1949 ke sjednocení Záp, Stránky a Ostrova do jednoho celku - Záp.

· 1950 - na místě znárodněného statku a dalších založeno JZD

· 1959 - všichni soukromě hospodařící zemědělci museli vstoupit do JZD

· 1962 - návrh na sloučení Brandýsa a Záp

· 1964 - 26. března sloučeny Brandýs a Zápy

· 1976 - katastrálním územím Zápy prochází dálnice na Prahu a Mladou Boleslav

· 1979 - návrh na zavezení kabelínského údolí odpadem z Prahy. Naštěstí se to na rozdíl od Jenštejna, kam bylo vyvezeno 1200 vlaků odpadu, nestihlo.

· 1990 - na základě rozhodnutí občanů v místním referendu se Zápy oddělují od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.