Hledat firmy v obci Kozlany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kozlany 2 firmy

PÁLENICE KOZLANY - Kozlany

OBEC Kozlany - Kozlany č. 12

Historie obce Kozlany

Jméno Kozlany, původně "Kozlané", se objevuje na listině kláštera třebíčského již roku 1104. Pokud se dá z minulosti vysledovat, patřily Kozlany zhruba od od r.1100 pod panství kláštera třebíčského. Roku 1424, kdy klášter obsadili husité byl dobyt a zpustošen hrad Kozlov, patřící též třebíčskému klášteru tak jako obec. Roku 1468 dobyl třebíčský klášter uherský král Matyáš a ten prodal klášter i s okolními obcemi Zdeňku ze Šternberka a z Lomnice. Jak se střídali vlastníci kláštera, tak i obec Kozlany přecházela do vlastnictví pánů z Boskovic a z Pernštejna (okolo r.1490), pánů ze Žerotína, (r.1551 byly Kozlany prodány panu Oldřichovi z Lomnice a Náměšti), Verdů z Verdenberka, Euklovirků z Kufštejna a r.1752 zakoupili náměšťské panství (spolu s naší obcí) pánové Haugvici z Biskupic.

Demografické údaje