Největší kulturní památkou je památkově chráněný farní kostel Nejsvětější Trojice z konce 18. století. Věž zdobí mohutný železný kříž a zvony do kostela byly darovány bratry Storeckovými z Brna.

Hledat firmy v obci Kopřivná
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Kopřivná
Živé firmy - počet: 7, obec Kopřivná

AZYL GAIA, z.s. - Lužná č. 19, Kopřivná

KYNOLOGICKÝ KLUB Hanušovice - Kopřivná č. 139

MIČÍK RADEK - Kopřivná č. 74

OBEC Kopřivná - Kopřivná č. 115

SCHNEIDER ROMAN-AUTO 73 - Kopřivná č. 73

ŠTEFEK PETR-AUTO 73 - Kopřivná č. 73

TURKOVÁ LUDMILA - Kopřivná č. 98

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

KYNOLOGICKÝ KLUB Hanušovice - Kopřivná č. 139

AZYL GAIA, z.s. - Lužná č. 19, Kopřivná

TURKOVÁ LUDMILA - Kopřivná č. 98

Historie obce Kopřivná celá historie

V písemných pramenech se Kopřivná poprvé připomíná v r. 1414, kdy byla součástí bludovského panství.

Vesnice až do počátku 18. století používala jen německý název Geppersdorf, odvozený od osobního jména lokátora Geppera (od Gebharda) ve významu "Gepperova ves". Při počeštění jména bylo počáteční Gepper uměle spojeno s českým kopř-, proto od roku 1846 je obec uváděna jako Kopřinov, což bylo snadno přikloněno ke slovu "kopřiva". Od r. 1881 se ves nazývala Kopřivnov a teprve od r. 1924 Kopřivná.

Symbolem obce je stará obecní pečeť: uprostřed je znázorněna radlice, po stranách důtky a krojidlo. Tento znak byl v 18. století obklopen následujícími písmeny - GMSADGMGD, ve starém způsobu psaní Gemein Sigill aus der Gemein Geppersdorff, tj. v překladu: obecní pečeť obce Kopřivná.

Od poloviny 19. století je součástí Kopřivné osada a katastrální obec Lužná, od r. 1949 Velvíz, německy Pföhlweis. Úřední český název je odvozen od slova luh ve významu "háj, lesík na bažinaté, nížinné půdě". Lužná měla jako pečetní znamení třílístkový jetelový list, který byl orámován nápisem SJGJLLDGEMEJNWS, v překladu: pečeť obce Weis. Tato pečeť se nedochovala.

OBEC Kopřivná

Sídlo úřadu

Kopřivná č. 115, 78833, Hanušovice

Osoby

  • p. Gerešová Jana, starostka

Kontakty

2 části obce: