Klučov je obec ležící v okrese Kolín asi 4 km severovýchodně od města Český Brod. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Součástí Klučovského panství byl zámeček - vodní tvrz Klučov (zpustlý zbořen po roce 1766), vodní mlýn a hospodářský dv

Hledat firmy v obci Klučov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 957 firem

MULTITEC ČESKÝ BROD, s.r.o. - Klučovská 259, Liblice, Český Brod2,72 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba

OBEC Chrášťany - Chrášťany č. 203,22 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Obecní úřady

BENEŠ A LÁT a.s. - Tovární 463, Poříčany3,24 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Slévárenství

BURSA-ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL - Zborovská 578, Český Brodweb3,77 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Elektroinstalační materiál - prodej

JATKY ČESKÝ BROD a.s. - Jateční 316, Český Brodweb4,08 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Masné výrobky - výroba

KRÁLOVI s.r.o. - Prokopa Velikého 109, Český Brod4,19 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební materiál - prodej

MALECHOV PIZZERIA & ORIGINAL FOOD - Prokopa Velikého 112, Český Brod4,21 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Restaurace

GODENT s.r.o. - Pod Malým vrchem 1510, Český Brod4,21 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stomatologie, dentální hygiena - ordinace

PEKAŘSTVÍ JAROSLAV KOLLINGER s.r.o. - nám. Arnošta z Pardubic 10, Český Brod4,26 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Pekárny

HAVETRANS s.r.o. - Železniční 281, Třebestovice4,28 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Kamionová doprava

PRIMATRUCK s.r.o. - Železniční 281, Třebestoviceweb4,28 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Autobazary, motobazary

SANTANA, s.r.o. - Palackého 143, Český Brod4,59 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Ovoce, zelenina - maloobchod

ANNA ČESKÝ BROD, SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY - Žitomířská 323, Český Brod4,62 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Domovy pro seniory, pečovatelské služby

OK TŘEBESTOVICE, a.s. - Tovární 164, Třebestovice4,62 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dopravní stavby

ZŠ Český Brod - Žitomířská 885, Český Brod4,71 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

ANESAN, s.r.o. - Žižkova 282, Český Brod4,77 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nemocnice, polikliniky

BETONÁRKA ČESKÝ BROD, s.r.o. - Tuchorazská 1363, Český Brod5,01 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Beton, betonářské výrobky

BÜTTNER s.r.o. - Tuchorazská 1347, Český Brod5,11 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Kancelářské potřeby, papír - prodej

LAVAT a.s. - Tovární 35, Chotutice6,03 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stroje, zařízení a součásti - výroba

SADY TUCHORAZ s.r.o. - Tuchoraz č. 426,49 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

Historie obce Klučov celá historie

V písemných památkách se Klučov připomíná poprvé k roku 1250. Na místní vodní tvrzi, jedné z typických venkovských staveb na Kolínsku, zmiňované teprve v památné knize staroměstského špitálu sv. Pavla k r. 1504 a doložené archeologickým nálezem asi ze 13. století, sídlil snad už v r. 1250 Oldřich z Klučova, v r. 1295 Jakuš, Jindřich a Jan, v r. 1318 Ctibor a v r. 1323 královský služebník Hrabiš a jeho manželka Bohuslava, dcera Soběslavy z Klučova.

Za vlády Karla IV. zde byl v letech 1354 - 1372 majitelem Pešek z Klučova. Dědicem Peškova majetku, k němuž patřilo ještě pět vesnic, se stal jeho syn Mikuláš. Podle kolínské městské knihy získal nedlouho před r. 1380 klučovské zboží Jan z Klučova, potomek staroměstských Olbramoviců. O něm je známo, že se v r. 1399 zúčastnil bojů proti české šlechtě na straně Václava IV.

Po roce 1407 se dostal Jan z Klučova do tíživé finanční situace, která jej donutila k postupnému prodávání jednotlivých statků a nedlouho před rokem 1418, když prodal Mikešovi Divůčkovi z Jemniště i Klučov, také k přesídlení na škvoreckou tvrz. Jeho syn Václav z Klučova, bojující ve vojsku císaře Zikmunda proti husitům, přišel o život v bitvě pod Vyšehradem v roce 1420.

Po Mikešovi Divůčkovi z Jemniště se stal v r. 1419 nebo nedlouho poté majitelem Klučova Vilém z Kounic, který na počátku husitské revoluce aktivně pomáhal císaři Zikmundovi v boji proti husitům. Koncem dubna 1421 Pražané Viléma z Kounic na klučovské tvrzi obléhali a posléze jej donutili, aby změnil politickou orientaci a smířil se s utrakvismem. V následujících letech se psal z Kounic a Klučova, ale už od r. 1431 sídlil na hradě Kamýku, který si tehdy koupil. Na sklonku života, v r. 1478 odkázal celý majetek svému příbuznému Petrovi ze Lstiboře. Z potomků Petra Klučovského, známých jako Kamýčtí ze Lstiboře, získal klučovskou tvrz jeho syn Jan a od něho a Mikuláše z Dražovic v r. 1510 Michal Slavata z Chlumu, majitel Kostelce nad Černými Lesy. Po Slavatově smrti v r. 1534 přešlo klučovské zboží doživotně na jeho manželku Elišku Pňovskou ze Sovince a pak bylo připojeno natrvalo ke kosteleckému panství.

Po porážce stavovského povstání v roce 1547 byl jeho aktivní účastník Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka potrestán konfiskací veškerého majetku. Kostelecké panství a tedy i Klučov si ponechal král Ferdinand I. až do r. 1558, kdy tvrz a vesnici Klučov s poplužním dvorem a dvěma vesnicemi prodal Jaroslavovi Smiřickému ze Smiřic. Roku 1565 byla tvrz přestavěna na jednopatrový renesanční zámeček, který byl přístupný po padacím mostě. Zámecká pavlač byla tehdy vyzdobena malovanými znaky pánů ze Smiřic.

Panství se tehdy rozšířilo o hospodářské zázemí - vodní mlýn, kovárnu a vinice na svazích kopce Na Ptáčku.

Po potlačení českého stavovského povstání z let 1618 až 1620 bylo kostelecké panství Smiřických zkonfiskováno a v r. 1622 prodáno královskému místodržícímu Karlovi z Lichtenštejna. Lichtenštejnové neměli o klučovský zámek zájem a nechali jej zpustnout. V r. 1661 už byly v kritickém stavu nejen střechy, ale i celý interiér. V r. 1766 vydala patrimoniální správa černokosteleckého panství příkaz k demolici celého objektu.

Při archeologickém průzkumu v letech 1955 a 1957 byly z tohoto renesančního zámku, který stával na dnešním ostrůvku za objekty klučovského statku, objeveny už jen nepatrné části zdiva a středověká keramika.

V polovině 19. století správa obce stále ještě spadala pod panství Černokostelecké. Tehdy byla započata výstavba železnice (Praha - Česká Třebová) a 1. června 1844 "o půl sedmé hodině ranní" tudy projížděl první vlak. Na zastávku si však klučovští museli počkat ještě 26 let, do té doby se chodilo na nádraží do Poříčan.

Po I. světové válce došlo k vyvlastnění velkostatku a pozemků Lichtenštejnů. Polnosti byly rozpachtovány mezi drobné rolníky. V té době se také zástavba v obci rozšířila až k železniční trati, zastavěly se i pozemky podél Šembery, která byla v roce 1901 regulována, neboť často docházelo k zatopení luk a odplavení ornice z polí (např. v letech 1872, 1886, 1889, 1901).

Do života obce zasáhla I. světová válka, (odešlo do ní 68 mužů); II. světová válka (ve které například německá pěchota čítající pět set mužů obsadila na téměř půl roku klučovskou školu i další budovy, r. 1944 tu bylo zřízeno skladiště vojenských uniforem pro německou armádu a v r.1945 byl Klučov bombardován); i převrat v únoru 1948, následné vyvlastňování půdy i majetku a založení JZD.

Demografické údaje