Hledat firmy v obci Jindřichov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ-POKUSNÝ VČELÍN PEKAŘOV, s.r.o. - Jindřichov

HRUŠKA Jindřichov - Jindřichov č. 124

KALA JIŘÍ MUDr. - Jindřichov č. 18

Historie obce Jindřichov celá historie

Obec Jindřichov u Šumperka byla založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Dokazuje to listina podání tehdejšímu c.k. okresnímu úřadu ve Vizmberku (nyní Loučná) ze dne 25. 11. 1862 a vyřízení okresního úřadu ze dne 10. 12. 1862. Tak se jmenovala malá osada kolem papírny, která se v tomto roce začala budovat v místech vodního mlýna.

Obec vznikla sloučením osady Pleče (část obce Habartice), celé obce Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklenné, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část má svou historii. V roce 2000 oslavily Pusté Žibřidovice 675 let od svého založení.

V roce 1968 pak byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových Losin s osadami Labe a Františkov, takže na počátku 80. let měl Jindřichov 1472 obyvatel a rozlohu 48,5 km2. Na rozvoji obce se největší měrou podílela továrna na celulozu a papír. V roce 1951 bylo v nových lokalitách Kozmálov (podle jména gen. ředitele Kozmála) a Rakousko (podle typu domů zakoupených v Rakousku) předáno k užívání rodinám zaměstnanců papírny a celulozky prvních 52 bytů. V roce 1961 postavil závod dalších 12 domů se 48 byty v Nové Kolonii, k nimž ještě na přelomu roku 1970 přibylo 6 panelových bytů na sídlišti Rakousko a 5 panelových rodinných domků u Nové Kolonie. V roce 1981 bylo dokončeno dalších 16 bytů a na jaře 1982 32 bytů formou družstva. V roce 1965 byla dokončena výstavba mateřské školy, jeslí a zdravotního střediska nad pilou, kde je dnes škola pro 1.-5. ročník, mateřská škola, školní kuchyně a zdravotní středisko. V roce 1992 byly dokončeny panelové domy nad Starou kolonií. V r. 1976 - 78 občané svépomocí postavili kulturní dům. V létech 1982 - 84 byl vybudován dům služeb, kde je umístěna pošta, lékárna, cukrárna, kadeřnictví.

V Habarticích se po roce 1945 nacházely 2 školy, jedna nahoře u kostela, která byla předána Státnímu statku a sloužila jako noclehárna pro brigády na žně a brambory, druhá v Plečích, která byla pro nedostatek žáků uzavřena a v současné době je přestavěna na10 bytů. Další škola v Pustých Žibřidovicích byla taktéž uzavřena. Škola v Nových Losinách byla přeměněna v roce 1982 na dům důchodců, nyní se v budově nachází chráněné bydlení pro seniory.

V Jindřichově jsou 4 kostely - v Pustých Žibřidovicích, Nových Losinách, Habarticích a malý kostelík na Pekařově. U kostelů v Pustých Žibřidovicich a Nových Losinách byly fary, ty byly prodány a slouží rekreaci.

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby. Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu německých obyvatel v roce 1946. Od podzimu 2003 je realizován projekt obnovy této kaple občanským sdružením spolu s obcí Jindřichov, vlastníkem kaple, a s mnoha obyvateli údolí Desné, kteří svůj zájem projevili nezištnou pomocí. Na opravě se opakovaně podílely skautské oddíly ze Šumperka, Prahy a Kroměříže. V kapli jsou příležitostně pořádány benefiční koncerty, ale mezi největší akce pořádané na podporu projektu patří Pekařovská pouť, která se odehrává vždy v polovině srpna ku příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie.

Demografické údaje