Mezi zajímavé památky patří Evangelický kostel (helvetský) postavený v roce 1877 v roce 1903 vyhořel a následně byl obnoven, vedle kostela je umístněn pomník obětem 1. a 2. světové války, který byl v roce 1995 rekonstruován.

Hledat firmy v obci Jablůnka
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Jablůnka celá historie

Nachází se na Valašsku, leží na silnici I/57 a železniční trati z Valašského Meziříčí do Vsetína, z části v rovinně na říčních náplavách Vsetínské Bečvy a z části na svazích vybíhajících na západní okraje Vsetínských vrchů. Rozkládá se na rozloze 821 hektarů a patří k menším obcím okresu. Nadmořská výška ve střední části Obce je 325 m.n.m. Obec sousedí z katastry obcí Bystřička, Pržno, Růžďka, , Ratiboř a Vsetín.

První písemný záznam je z 24.6.1505 při kupním zápisu panství do Moravských zemských desek. Odborníci se však domnívají, že obec vznikla dříve, již za selské kolonizace ve 13. století. Nyní je obec střediskovou obcí dolního Vsetínska. Je obcí průmyslově zemědělskou a její vzhled je příměstský.

V 16. století se začal přesouvat po horách od východu nový lid v tzv. pasekové kolonizaci. Byli to svobodní pastevci koz a ovcí – Valaši. I když to byla poměrně malá skupina lidí, ovlivnili svým salašnickým hospodařením, odlišným rázem žití i svým vlastním právem původní údolní obyvatelstvo. Později se asimilovali, ale dali oblasti název valašsko. A tento název je dnes znám na celém světě.

Roku 1548 koupili vsetínské panství Nekšové z Landeka. Za prvních Nekšů byla situace poddaných přijatelná, až do let 1567 – 1579, kdy se ujal poručníkování za nezletilé syny Jana Nekše z Landeka pan Zdeněk Kavka Říčanský, pán na Brumově. Ten nepovoloval poddaným “klučovat” v horách, dělat paseky a volně těžit dřevo. Zvyšoval robotu po celém panství. S okolními sousedy – Žerotíny z Valašského Meziříčí a pány na lednici měl neustálé spory, kterými však trpěli ponejvíce poddaní. Za mladých Nekšů, kteří se ujali 1579 spravování panství.

Lukrecie Nekšová, jedna z dědiček vsetínského panství, se provdala za mladšího Václava Eusehia z Valdštejna. Nám velmi známé jméno z historie. Tímto sňatkem byl položen základ k pozdější závratné kariéře Valdštejna. Ten daroval ještě za života Lukrecie (1613) městečkům a obcím různé výsady hospodářské a náboženské, např. Jablůnce využívání polí a luk za plat, osvobození od hlídek na zámku, nadhánění při honech, vydržování panských psů, právo na stavební a palivové dříví z panských lesů atd.

Po smrti Lukrecie zůstal majetek Valdštejnovi, který se dal na vojenskou dráhu a správcem ustanovil Václava Štáblovského z Koválovic.

Sebevědomí protestantských Valachů stouplo opět při švédské invazi na severní Moravu. Tehdy se Valaši stali jejich pomocníky a dodávali jim zásoby. O událostech z 9.6.1642, která se přímo dotýkala Jablůnky, se mluvilo v širokém okolí a dostaly se až na císařský dvůr císaře Ferdinanda II. Jednalo se o přepadení rodiny Witzovy, kteří byli přepadeni a odvedeni do dřevěné kůlny na návsi v Jablůnce. Majetek pak byl rozebrán a jenom některé věci se podařilo získat zpět. Toto byla jedna z událostí 30. leté války a byla posuzována jako akt protihabsburský.

Švédská okupace severní Moravy přinesla poslední rozmach revolučního hnutí valašských poddaných 1642 – 1644. Valaši byli poraženi a při exekuci, která následovala byli popraveni přímo nebo byli odvedeni k soudu do Brna. Z jablůnky byli popravení Jiří Rozler a Mikula Tomášů.

V roce 1660 měla Jablůnka 201 obyvatel a na území obce se nacházel mlýn a pila, v roce 1820 měla 559 obyvatel 16 gruntů, 8 podsedků, 2 chalupy, panský hostinec, pilu a mlýn. Od té doby se počet obyvatel a domů v obci zvyšoval.

V současné době má obec Jablůnka přibližně 2000 obyvatel a okolo 620 domů, které slouží jak k bydlení tak i provozování podnikatelské činnosti.

Možnost zaměstnání v obci

Zajímavý je pohled na možnost zaměstnání v obci Jablůnka v historii a současnosti:

•1818 – papírna, dvě malé pily, lidé se živili zemědělstvím a pracemi v lesích

•1820 – výroba dřevitého papíru – Na papírně

•1860 – firma Reich stavěla postupně pánvárnu, rafinerii a brusírnu skla do roku 1904

•1901 – 1928 – malírna porcelánu, Dohnal

•1911 – 1921 – výroba pletených sedadel na židle loupárna vrbového proutí Thonet

•1916 – 1919 – výroba dřeváků

•1925 – 1932 – výroba nitěných knoflíků Hartwig

•1925 – 1927 – výroba párátek

•1926 – 1932 – továrna na ohýbaný nábytek, která vyhořela

•1932 – 1949 – skleněná bižuterie a vánoční ozdoby ( F. Rožnovják )

•1937 – 1938 – broušení skla ( Jadrný )

•1938 – 1953 – vodní a elektrický mlýn ( Eliáš )

•1936 – ing. Jaroslav Velinského a.s. -spol. podnik v Jablůnce, od roku 1948 Zbrojovka Jablůnka

Spousta firem zanikla v roce 1903 při velkém požáru, kdy za jižního větru asi za půl hodiny hořela téměř polovina údolní části obce. Požár úplně zničil střed obce s 59 domy včetně kostela.

V současné době se nachází v bývalém areálu Zbrojovky Jablůnka několik větších i drobnějších firem. Například D – Technik a.s., WOCO spol. s r.o., Indet Safety Systém a.s., GALVAMET spol. s r.o. Z dalších firem, které působí v obci Jablůnka patří – KUMO s.r.o., Pila Staněk – Kovář, Pily u Nádraží, APV Vraj, REPO-RECK spol. s r.o. dále drobné stavební firmy atd.

Zajímavé objekty a stavby

Mezi zajímavé památky patří Evangelický kostel (helvetský) postavený v roce 1877 v roce 1903 vyhořel a následně byl obnoven, vedle kostela je umístněn pomník obětem 1. a 2. světové války, který byl v roce 1995 rekonstruován a byla v něm umístněna pamětní schránka. Naproti kostela přes silnici je Evangelická fara.

Místní hřbitov byl založen Evangelíky v roce 1852, nyní vedle něj stojí smuteční obřadní síň postavena v roce 1989 (navržena ing.arch. Kalivodou).

Budova nádraží byla původně postavena v roce 1885 na jednokolejce, při přestavbě na dvoukolejnou dráhu byla přestavena i budova nádraží a to v roce 1937.

Budova staré sokolovny, která sloužila i jako divadlo a kino fungovala od r 1923 do roku 1953. V roce 1956 byla dokončena stavba nové tělocvičny, která slouží dodnes. V roce 1972 byl k sokolovně přistaven nový Kulturní dům v dnešní době sloužící jako restaurace.

První hřiště na kopanou a veřejná cvičení bylo vybudováno v roce 1936.

V obci Jablůnka byly dvě školy, Dolní škola postavena v roce 1930 a Horní škola jejíž výstavba byla zahájena v roce 1947 pro nedostatek financí byla stavba přerušena a dostavena v neúplném rozsahu v roce 1954. V roce 1999 byla škola dostavena podle nových projektů a od tohoto roku slouží pro všechny stupně. Dolní škola je v současné době rekonstruována na nový Obecní úřad. Také je v ní zdravotní středisko a lékárna.

Mateřská škola byla nově vybudována v letech 1976 – 1980.

V posledních letech byl vybudován dům z pečovatelskou službou, který byl dostaven v roce 1998. V letech 2000 až 2003 byl postavena Novostavba s dvaceti bytovými jednotkami.

S elektrofikací obce bylo započato v r. 1929. Postupně byly elektrizovány domy i na pasekách.

V roce 1995 byla zahájena plynofikace obce Jablůnka, většina rodinných i bytových domů a firem v dnešní době používá k topení právě plyn.

Budoucnost:

V blízké budoucnosti čeká obec Jablůnku zahájení opravy stávající kanalizace, a výstavba nové kanalizační sítě včetně nové čistírny odpadních. Obec je zahrnuta v programu “Čistá Bečva II”.

Po provedení bude nutná rekonstrukce všech místních komunikací, které jsou v současné době ve špatném stavu.

Obec Jablůnka rovněž počítá z vybudováním obchvatu obce rychlostní komunikací, tato vylepší životní podmínky v obci, kterou dnes projíždí velké množství osobních a nákladních automobilů.

Historické podklady byly sepsány na základě článků vypracovaných kronikářem obce Jablůnka A. Hrochem.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.