V roce 1875 se přistěhoval do Jabkenic hudební skladatel Bedřich Smetana. Bydlel u své dcery Žofie, provdané za nadlesního Josefa Schwarze. Myslivna, ve které žil, je dnes přeměněna na muzeum, které je hojně navštěvováno.

Hledat firmy v obci Jabkenice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Jabkenice
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Jabkenice - Jabkenice č. 136Fotografie u firmy

KAŠÍK LUBOŠ-PALIVOVÉ DŘEVO - Jabkenice č. 74

PAMÁTNÍK BEDŘICHA SMETANY - Jabkenice č. 33

Historie obce Jabkenice celá historie

Podle nálezů bronzových předmětů z období časně laténské kultury se lze domnívat, že už v 5. století před naším letopočtem měli na místě dnešních Jabkenic své sídlo prakeltové.

Další důkaz o existenci Jabkenic, jejichž název patrně vznikl podle ovoce, kterému se zde dařilo, potvrzují zbytky opevnění tvrze na návrší zvaném Hrádek. Pochází pravděpodobně z kultury lužických popelnicových polí - z doby kolem roku 1000, nebo ze střední doby hradištní v 9. stol. Kronika školní uvádí, že název Jabkenice je podle úrody jablek, kronika obecní naopak tvrdí, že název je složený jabke - nice a význam je jablka nic a tudíž je název podle neúrody jablek. Jelikož většinou názvy vznikaly podle toho, co se kde nacházelo např. Stříbro nebo Železná Ruda a podobně, lze se domnívat, že Jabkenice mají skutečně svůj název od množství jabloní, zde rostoucích jak uvádí kronika školy jabkenické.

První písemná zmínka o obci, pod názvem Jabkenice, pochází z roku 1352. A však od roku 1924 se na příkaz úřadů začal užívat název Jablkynice, který byl po roce 1950 opět změněn na nynější Jabkenice.

OBEC Jabkenice

Jabkenice č. 136, 29445, Jabkenice

Osoby

  • p. Forejtar David, starosta

Kontakty

1 části obce: