Hledat firmy v obci Hrušovany u Brna
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Hrušovany u Brna celá historie

Historický kalendář obce Hrušovany u Brna:

1252 - daroval Boček z Obřan ves Hrušovany žďárskému klášteru

1341 - nejstarší zmínka o vinohradnictví v Hrušovanech

1563 - osvobodil opat Štěpán z kláštera Žďárského obec od všech robot

1606 - patřila obec Hrušovany olomouckému biskupství

1633 - obec má 289 obyvatel

1638 - začal stavět Šimon Kratzer ze Schösberka tvrz na místě zničené radnice, tu však nedokončil

1702 - koupil hrabě Filip ze Sinzendorffa Hrušovany za 42 tisíc zlatých

1748 - přešlo panství na knížete Maxmiliána z Ditrichštejna

1783 - byla postavena zděná zvonice

1781 - obec má 481 obyvatel

1805 - vstoupila 19.listopadu francouzská vojska do Hrušovan, podle pověsti se zde zastavil a v místním hostinci posvačil císař Napoleon Bonaparte

1819 - prodáno panství vévodovi Albertovi Sasko-těšínskému, zeti Marie Terezie

1838 - byla započata stavba železnice "Severní dráha císaře Ferdinanda" na úseku Vojkovice – Hrušovany. Byla dokončena v roce 1839

1858 - postavena školní budova na ul. Masarykova čp. 69(dnes již budova nestojí)

1872 - dokončena stavba nového nádraží

1882 - byl postaven cukrovar. Byla to největší rafinerie cukru na Moravě

1882 - přijíždí na návštěvu svých rodičů T. G. Masaryk s rodinou

1884 - od nového školního roku nastupuje na uvolněné místo učitele spisovatel Alois Mrštík, vyučuje zde do roku 1886

1889 - obec má 1211 obyvatel

1891 - byl postaven dnešní hřbitov

1892 - byla postavena nová školní budova na ul. Masarykova čp. 226

1893 - začala zde vyučovat sestra básníka Petra Bezruče Helena Vašková. Zůstává zde plných 18 let. Bratr ji často navštěvoval.

1894 - vybudována místní železniční dráha ve směru Hrušovany – Židlochovice

1900 - obec měla 1280 obyvatel

1901 - byla zbořena stará radnice v dubnu a budova nové radnice byla dostavěna už v říjnu téhož roku

1907 - založen Sbor dobrovolných hasičů

1911 - obecní zastupitelstvo požádalo o udělení titulu městys

1912 - založen tělocvičný spolek Sokol

1913 - založen tělocvičný spolek Orel

1915 - vznikl v cukrovaru požár, který továrnu úplně zničil

1916 - cukrovar byl znovu vystavěn podle návrhu architekta Adolfa Loosa. Na stavbě pracovalo 600 válečných zajatců ruských a srbských

1918 - pro ředitele cukrovaru V. Bauera navrhl A.Loos rodinný dům se zahradou, byla to první stavba na Moravě s rovnou střechou

1924 - byla slavnostně otevřena budova nové sokolovny

1925 - začal provoz kina "Hvězda", vybudovaný TJ Sokol

1929 - zastavena výroba v místním cukrovaru, uzavření celého objektu

1930 - kino Hvězda bylo vybaveno zvukovým zařízením, prvním v hustopečském okrese

1931 - založen oddíl kopané S.K. Hrušovany

1936 - provedena přístavba školní budovy

1939 - zřízen protektorát Čechy a Morava

1940 - obec má 2135 obyvatel

1945 - 17.dubna byly osvobozeny Hrušovany

1949 - zahájená těžba písku

1950 - obec má 1861 obyvatel

1957 - založeno jednotné zemědělské družstvo

1957 - v prostorách bývalého cukrovaru založil n. p. Svit Gottwaldov svoji obuvnickou provozovnu, která se postupně rozšiřovala a zaměstnávala až 2500 pracovníků

1965 - zahájena činnost Ústavu základní agrotechniky

1970 - výstavba podnikových bytů, ( n. p. Svit Gottwaldov a n. p.Prefa Brno)

1976 - byl uveden do provozu závod Porobeton, n. p. Prefa Brno, vyrábějící stavební tvárnice

1977 - otevření nového nákupního střediska

1980 - obec má 2794 obyvatel

1980 - začala výstavba vysokotlaké přípojky plynu

1984 - dokončena stavba sportovního areálu

1998 - otevření zrekonstruovaného zdravotního střediska

1998 - vybudování kanalizačního sběrače, kanalizace a celkové rekonstrukce čistírny odpadních vod (náklad 35 000 000 Kč)

2000 - byla zahájena stavba kostela

2000 - schváleny nové obecní symboly – obecní znak a prapor

2000 - zahájeno vysílání regionálního zpravodajství (Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany)

2002 - obec má 2894 obyvatel

2003 - vybudování první části silničního obchvatu obce, která ho z větší části financovala

2004 - zkolaudován kostel Panny Marie Královny (10. 3. 2004)

2004 - vysvěcen kostel Panny Marie Královny (21.8.2004)

2004 - rekonstrukce budovy obecního úřadu

2005 - vybudování východního obchvatu k podniku

2006 - otevření nové hasičské zbrojnice

2007 - otevření zmodernizovaného fotbalového stadionu

2008 - otevření sběrného dvora odpadů

2009 - pořízení nového vozu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

2010 - vybudování severní části obchvatu obce

2011 - zateplení školských budov, vybudování lesoparku u Šatavy

2012 - revitalizace rybníků Šejba a Vodárna

2013 - rekonstrukce zdravotního střediska

2014 - oprava chodníků v parku u obchodního domu

2015 - oprava ulice Sušilova

2016 - oprava nádvoří Vodárna, úprava ulice Havlíčkova

2017 - budování parkovišť na Sídlišti, v ulici Viniční a Příční, oprava kanalizace a vozovky v ulici Loosova

2018 - oprava ulice Vodní a vybudování parkovacích míst, oprava myslivecké chaty

2019 - přístavba základní školy, přestavba bývalé prádelny na sociální byty v ulici Vodní, zahájení demolice sokolovny

2020 - výstavba multifunkčního centra SOKEC

2021 - dokončení centra Sokec, úprava prostoru mezi ZŠ a Sokecem, vč. opravy kanalizace; výstavba nové rybářské chaty a demolice staré

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.