Obec Horní Poříčí se nachází v regionu Strakonice, kraj Jihočeský. Obec Horní Poříčí, k níž náleží místní část Dolní Poříčí, se nachází severozápadně od Strakonic, na levém břehu Otavy směrem Strakonice - Klatovy.

Hledat firmy v obci Horní Poříčí
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Horní Poříčí
Živé firmy - počet: 6, obec Horní Poříčí

COOP JEDNOTA - Horní Poříčí č. 106

ČERNOCH FRANTIŠEK - Dolní Poříčí č. 14, Horní PoříčíFotografie u firmy

OBEC Horní Poříčí - Dolní Poříčí č. 100, Horní Poříčí

PENZION KUBEŠŮV MLÝN - Horní Poříčí č. 19

POLAN FRANTIŠEK-ROZPOČTY STAVEB - Horní Poříčí č. 23

ZÁBRANSKÝ JIŘÍ-ZÁHY - Dolní Poříčí č. 10, Horní Poříčí

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

POLAN FRANTIŠEK-ROZPOČTY STAVEB - Horní Poříčí č. 23

PENZION KUBEŠŮV MLÝN - Horní Poříčí č. 19

ČERNOCH FRANTIŠEK - Dolní Poříčí č. 14, Horní PoříčíFotografie u firmy

Historie obce Horní Poříčí celá historie

Obec vznikla sloučením Dolního a Horního Poříčí v roce 1963. Obě obce existovaly již několik staletí předtím. Byly založeny pravděpodobně jako osady rýžovníků zlata, které se rýžovalo na řece Otavě od keltských dob. První písemná zmínka o nich je z roku 1315. Později obec Dolní Pořící náležela ke Střelskohoštickému panství a obec Horní Poříčí patřila k Práchni.

Obě obce byly převážně zemědělské, místní obyvatelé se také živili lovem ryb a perlorodek. Ještě před 2. světovou válkou byla Otava tak čistá, že v době tření tu táhli lososi do Vydry. Perly z Pootaví byly mnohem více ceněny než orientální. V roce 1908 tu byl lov perlorodky říční pozastaven,. Již nebyl obnoven a v 60. letech 20. století perlorodka ve zdejších vodách zcela vyhynula. V téže době zanikla na Otavě po dlouhá léta prosperující voroplavba, která zajišťovala dopravu šumavského dřeva vodní cestou až do Prahy.

Život obce byl vždy úzce spjat s řekou. Její tok byl využíván také jako zdroj energie. V obci byly dva vodní mlýny. Most přes řeku byl postaven v roce 1927.

Obec se nachází na levém břehu Otavy směrem Strakonice - Klatovy. Obec má spojení vlakové na trati České Budějovice - Plzeň a také spojení autobusové. Strakonice jsou vzdáleny 10km a Horaždovice jsou vzdáleny 7km. V obci žije 310 trvale bydlících obyvatel. V obci je provozován obecní vodovod, kanalizace, čistička odpadní vod, plynovod a další potřebná zařízení. Obec je spjata s řadou místních spolků, které se aktivně zapojují do dění obce. Jedná se o dobrovolné hasiče, myslivce, červený kříž, sportovce a rybáře. Obec žije hezkým vesnickým kulturním životem na kterém se podílejí všichni občané obce. V obci dobře prosperuje prodejna potravin a místní hostinec.

OBEC Horní Poříčí

Dolní Poříčí č. 100, Horní Poříčí, 38601, Strakonice 1

Osoby

  • p. Pešek Petr, starosta

Kontakty